edu.klimaka.gr

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ : Εξεταστέα Ύλη 2022 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3876/2022

Αριθμ. Φ6/88415/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
(β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
(γ) των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70), που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, όπως τροποποιήθηκαν με την περ. ζ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(δ) της παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(στ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 31),
(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών) (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023» (Β’ 1419).
4. Τις υπό στοιχεία 16/09-05-2019, 26/27-06-2019, 40/03-10-2019 και 6/04-02-2020, 32/25-06-2021 και 36/30-06-2022 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το υπό στοιχεία 240/ΕΟΕ/11-07-2022 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/352/86125/Β1/12-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος )

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1.1

Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων

 

1.1.4

Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα

 

1.2

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

1.2.1

Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα

 

1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

X

1.3.1

Γενικά

Χ

1.3.2

Στροφαλοθάλαμος

Χ

1.3.3

Έδρανα ή τριβείς

Χ

1.3.3.1

Έδρανα ολίσθησης

Χ

1.3.3.2

Έδρανα κύλισης

Χ

1.3.4

Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος

Χ

1.3.5

Διωστήρας

Χ

1.3.6

Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλου

Χ

1.3.7

Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρων

Χ

1.3.8

Βαλβίδες

Χ

1.3.9

Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξονας

Χ

1.4

ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Χ

1.4.1

Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσου

Χ

1.4.1.1

Λιπαντικά λάδια

Χ

1.4.1.2

Πρόσθετα λαδιών

Χ

1.4.1.3

Συνθετικά λιπαντικά

Χ

1.4.1.4

Λιπαντικά λίπη (γράσα)

Χ

14.2

Συστήματα λίπανσης

Χ

1.7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Χ

1.7.1

Γενικά

Χ

1.7.2

Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσης

Χ

1.7.2.1

Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.2.2

Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.3

Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)

Χ

1.10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

 

1.10.1

Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα

 

1.10.2

Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα

 

 

Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗ

Χ

2.1.2

Αρχές αεριώθησης

Χ

2.1.3

Ώση

Χ

2.1.3.1

Λειτουργικοί παράγοντες

Χ

2.1.3.2

Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώση

Χ

2.1.4

Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητών

Χ

2.1.4.5

Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)

Χ

2.1.5

Οι τύποι του αεριοστρόβιλου

Χ

2.1.5.1

Στροβιλοαντιδραστήρας  (turbojet  engine)

Χ

2.1.5.2

Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)

Χ

2.1.5.3

Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)

Χ

2.1.5.4

Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)

Χ

2.1.7

Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης

 

2.2

ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

 

2.2.2

Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας

 

2.2.4

Πραγματικός κύκλος λειτουργίας

 

2.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

Χ

2.3.2

Είδη αεραγωγών εισαγωγής

Χ

2.3.4

Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα

 

2.4

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Χ

2.4.1

Γενικά

Χ

2.4.2

Φυγοκεντρικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3

Αξονικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3.1

Γενικά

Χ

2.4.3.2

Αρχές λειτουργίας

Χ

2.4.3.7

Απώλεια στήριξης – πάλμωση

 

2.5

ΔΙΑΧΥΤΕΣ

Χ

2.6

ΘΑΛΑΜΟΙ

Χ

2.6.3

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης

 

2.6.3.2

Ευστάθεια καύσης

 

2.6.3.3

Κατανομή θερμοκρασίας

 

2.6.4

Τύποι θαλάμων καύσης

 

2.7

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Χ

2.7.1

Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλου

Χ

2.7.3

Ψύξη των πτερυγίων

Χ

2.8

ΕΞΑΓΩΓΗ

 

2.9

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χ

2.9.1

Οι πηγές του θορύβου

Χ

2.9.2

Μέθοδοι μείωσης του θορύβου

Χ

2.9.3

Μειωτές θορύβου

 

2.10

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣ

Χ

2.10.1

Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση

 

2.10.2

Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσης

Χ

2.11

ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ

 

2.11.1

Λειτουργία

 

2.Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Κεφάλαιο 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

2.1

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Χ

2.1.1

Παράγοντες που επηρεάζουν τη «ζωή» του κινητήρα

Χ

2.1.1.1

Βασικοί κανόνες καλής λειτουργίας

Χ

2.1.1.2

Εισαγωγή σχεδιαστικών αλλαγών

 

2.2

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

2.2.1

Επιθεώρηση πριν την πτήση

Χ

2.2.3

Επιθεώρηση 100 ωρών και ετήσια επιθεώρηση

 

2.2.3.14

Έλικας

 

2.3

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Χ

2.3.1

∆ιαστήµατα και είδη γενικής επισκευής

Χ

2.3.4

Επιθεώρηση (Μη καταστροφικοί έλεγχοι, έλεγχος διαστάσεων)

 

2.3.4.1

Οπτική επιθεώρηση

Χ

2.3.4.2

Μη καταστροφικοί έλεγχοι

 

2.3.42.1

Μαγνητική επιθεώρηση (Magnetic Particle Inspection – MPI)

Χ

2.3.4.2.2

Επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά (Penetrant Inspection)

Χ

2.3.4.2.3

Επιθεώρηση με δινορεύματα (Eddy Current Inspection)

Χ

2.3.4.2.5

Υπέρηχοι (Ultrasonic Inspection)

Χ

2.4

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Χ

2.4.1

Μεθοδολογία διερεύνησης

Χ

2.4.1.1

Γενικά

Χ

2.4.1.2

Αναγνώριση των συμπτωμάτων

Χ

2.4.1.3

Ερμηνεία και ανάλυση των συμπτωμάτων

Χ

2.4.1.4

Καταγραφή των πιθανών αιτίων που μπορούν να προκάλεσαν τη δυσλειτουργία

Χ

2.4.1.5

Εντοπισμός της δυσλειτουργίας

 

2.4.1.6

Απομόνωση της δυσλειτουργίας σε συγκεκριμένο εξάρτημα ή παρελκόμενο του κινητήρα

 

2.4.1.7

Ανάλυση της αιτίας που προκάλεσε τη βλάβη

Χ

2.4.2

∆ιαδικασίες διερεύνησης βλαβών στα κύρια εξαρτήµατα

Χ

2.4.2.1

Γενικά

Χ

2.4.2.2

Δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα

Χ

2.4.2.3

Ελαττωματικοί σπινθηριστές (spark plugs)

Χ

2.4.2.4

Δυσλειτουργία συστήματος λίπανσης

Χ

2.4.2.5

Δυσλειτουργία συστήματος εισαγωγής

Χ

2.6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

2.6.1

Αίτια αντικατάστασης εµβολοφόρου κινητήρα

Χ

2.8

ΙΣΧΥΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χ

2.8.1

Γενικά

 

2.8.2

Είδη ισχύος και διαδικασίες µέτρησης αυτών

Χ

2.8.2.1

Ενδεικνυόμενη ισχύς

Χ

Κεφάλαιο 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

3.3

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

 

3.3.1

Συντήρηση και επισκευές ψυχρού τµήµατος

Χ

3.3.2

Συντήρηση και επισκευές θερµού τµήµατος

Χ

3.3.2.1

Θάλαμος καύσης

Χ

3.3.2.2

Τμήμα στροβίλων

Χ

3.3.5

∆ιαδικασίες ζυγοστάθμισης συμπιεστού και στροβίλου

Χ

3.3.6

Έλεγχοι διακένων και ανοχών

Χ

3.4

ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

 

3.4.2

Φυσικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών

Χ

3.4.3

Προδιαγραφές λιπαντικών αεριοστρόβιλων κινητήρων

 

3.4.7

Έλεγχοι και διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης

Χ

3.4.7.1

Διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης

 

3.4.7.2

Απώλεια πίεσης λαδιού (χωρίς ίχνη διαρροής)

Χ

3.4.7.3

Χαμηλή πίεση λαδιού

Χ

3.4.7.4

Υψηλή πίεση λαδιού

Χ

3.4.7.5

Διακύμανση πίεσης λαδιού

Χ

3.4.7.6

Υπερβολική κατανάλωση λαδιού

Χ

3.4.7.7

Ένδειξη αυξημένης ποσότητας λιπαντικού

Χ

3.6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

3.6.2

Σκοπός συστήματος καυσίμου και είδη συστημάτων

Χ

3.6.2.6

Ρυθμιστές καυσίμου

Χ

3.7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

3.7.1

Μέθοδοι εκκίνησης

Χ

3.7.1.1

Πνευματικός εκκινητής

Χ

3.7.1.2

Ηλεκτρικός εκκινητής

Χ

3.7.1.3

Ηλεκτρικός εκκινητής – γεννήτρια

 

3.7.1.5

Εκκίνηση με αξονοστρόβιλο

 

3.8

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Χ

3.8.1

Γενικά

Χ

3.8.4

∆ιαδικασία εκκίνησης αεριοστρόβιλων κινητήρων

Χ

3.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ

Χ

3.10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Χ

3.10.1

Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς και πρόληψη εκδήλωσής της

Χ

3.10.2

Σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς

Χ

3.10.3

Καταστολή

Χ

3.10.4

Έλεγχοι, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστήµατος

Χ

3.10.5

Ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών συστήµατος πυρόσβεσης

 

3.10.5.1

Λανθασμένες ενεργοποιήσεις του συστήματος

Χ

3.10.5.3

Ανεπιτυχής δοκιμή λειτουργικότητας του συστήματος

Χ

3.11

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χ

3.11.1

Συγχρονισµός λειτουργίας κινητήρων

 

3.11.2

Περιγραφή και λειτουργία των οργάνων του κινητήρα

 

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα