edu.klimaka.gr

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ : Εξεταστέα Ύλη ΕΠΑΛ 2022 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3876/2022

Αριθμ. Φ6/88415/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
(β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
(γ) των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70), που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, όπως τροποποιήθηκαν με την περ. ζ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(δ) της παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(στ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 31),
(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών) (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023» (Β’ 1419).
4. Τις υπό στοιχεία 16/09-05-2019, 26/27-06-2019, 40/03-10-2019 και 6/04-02-2020, 32/25-06-2021 και 36/30-06-2022 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το υπό στοιχεία 240/ΕΟΕ/11-07-2022 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/352/86125/Β1/12-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» (ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΙΤΗ ΑΝΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, έκδοση ΙΤΥΕ Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «…Τοιχοποιίες» έως «… ζωής της κατασκευής».

1.1.1. Ιστορικά στοιχεία

1.1.2. Διάκριση

1.2. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ−ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ

1.2.1. Πλινθοδομές

1.2.2. Διαστάσεις οπτοπλίνθων

1.2.3. Παράδειγμα

1.3. ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

1.3.1. Τοιχοποιίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

1.3.2. Τοιχοποιίες ανάλογα με τον τρόπο σύμπλεξης των τούβλων

1.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1.5. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)

1.6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

1.6.1. Λιθοδομές.

1.6.2. Τοίχος με τούβλα από αφρώδες μπετόν.

1.6.5. Πυρότουβλα.

1.6.6. Τσιμεντολιθοδομές.

1.6.7. Τοίχος από υαλότουβλα (υαλόπλινθους).

1.6.8. Τοιχοποιίες από ελαφρά χωρίσματα ( Εκτός ύλης ο πίνακας Λεπτομερειών Τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα)

1.7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Η Άσκηση 1 (Εκτός ύλης: Ασκήσεις 2 και 3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Με τον όρο επίχρισμα….» έως «….φυσικούς λίθους (εικ. 2.2)».

2.1.1. Ιστορικά στοιχεία

2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ−ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Η ανάγκη προστασίας…» έως «…αμμοκονιστές (σοβατζήδες)»).

2.2.1. Κονιάματα επιχρισμάτων (όλο)

2.2.2. Σημεία που χρειάζονται προσοχή για τη σωστή εφαρμογή των επιχρισμάτων

2.3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

2.3.1. Τριφτά επιχρίσματα (όλο)

2.3.2. Πατητά επιχρίσματα

2.3.3. Πεταχτά επιχρίσματα

2.3.4. Τραβηχτά επιχρίσματα

2.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Κάθε υλικό…» έως «…..(Vφ) αυτού»).

2.4.1. Φαινόμενος όγκος − Απόλυτος όγκος−Όγκος κενών

2.4.2. Φαινόμενο βάρος − Απόλυτο βάρος

2.4.3. Παράδειγμα

2.5. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Ένας από τους σκοπούς…» έως «…οι ρωγμές και οι αποφλοιώσεις»).

2.5.1. Κηλίδες

2.5.2. Επανθίσματα

2.5.3. Ρήγματα

2.5.4. Αποφλοιώσεις

2.6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΑΠΕΔΑ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Δάπεδο ονομάζεται….» έως «…βιομηχανικά δάπεδα»)

3.1.1. Κριτήρια επιλογής δαπέδου

3.1.2. Είδη δαπέδων

3.1.3. Τρόπος τοποθέτησης δαπέδων

3.3. ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

3.4. ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Τα δάπεδα από πλακίδια» έως «…σε ποικιλία διαστάσεων»)

3.4.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά πλακιδίων

3.4.2. Πλεονεκτήματα

3.4.3. Τοποθέτηση πλακιδίων

3.4.4. Κολλητά πλακίδια

3.5. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Το μάρμαρο κατέχει….» έως «…που επιδέχονται»).

3.5.1. Κατασκευή μαρμάρινων δαπέδων (όλο)

3.6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

3.6.1. Γενικά

3.6.2. Πλεονεκτήματα

3.6.3. Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων−προετοιμασία

3.6.4. Βασικοί κανόνες για την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων

3.6.5. Κατασκευή ξύλινων καρφωτών δαπέδων (όλο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Τα ανοίγματα…» έως «…του χρήστη του κτιρίου»).

4.1.1. Ιστορικά στοιχεία

4.1.2. Κριτήρια επιλογής κουφωμάτων

4.2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Σε κάθε κούφωμα…» έως «πάνω στο πλαίσιο»).

4.3.1. Διαστάσεις ανοιγμάτων

4.3.2. Υλικά κουφωμάτων

4.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Το ξύλο είναι …» έως «…..δρυς, τικ, ιρόκο, κτλ»).

4.4.1. Ξύλινες πόρτες
4.4.1.1. α) Κατασκευή κάσας
4.4.1.1. β) Τρόπος συναρμογής της κάσας στον τοίχο
4.4.1.1. γ) Ανάρτηση των φύλλων στην κάσα

4.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Γενικά.

4.5.1. Μεταλλικά κουφώματα από δομικό χάλυβα.

4.5.2. Μεταλλικά κουφώματα από αλουμίνιο ( Εκτός Ύλης: 4.5.2.1 ,4.5.2.2., 4.5.2.3., 4.5.2.4.).

4.7. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Είδη Υαλοπινάκων.

4.7.1. Τζάμια ασφαλείας.

4.7.2. Διπλοί υαλοπίνακες (Εκτός Ύλης: H προμέτρηση κουφωμάτων και ο Πίνακας 4.1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7.1. ΓΕΝΙΚΑ (Ολόκληρη η ενότητα από «Επένδυση τοιχοποιίας…» έως «…φωτισμοί, ικριώματα, διαφημίσεις κ.τ.λ.»).

7.2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Το βασικό υλικό…» έως «….να διακοσμήσει επιφάνειες»).

7.2.1. Επένδυση με πλάκες μαρμάρου.

7.2.2. Πλάκες μεγάλης έκτασης και μικρού πάχους.
7.2.2.1 Γυάλινες όψεις (υαλοπετάσματα).

Από 7.2.3. «Επένδυση όψεων με πλάκες μικρής έκτασης» μόνο η ενότητα

7.2.3.2 Επένδυση με εμφανή τούβλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Εισαγωγή ενότητας (Από «Κλίμακες ή σκάλες….» έως «…με το λιγότερο δυνατό κόπο»).

8.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.2. ΓΕΝΙΚΑ

8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

8.4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

8.4.1. Ρίχτι − Πάτημα.

8.4.2. Κλίση κλίμακας.

8.5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Εισαγωγή ενότητας [Από «Για να υπολογίσουμε…» έως «...μικρότερα τμήματα (εικ. 8.23)»].

8.5.1. Παράδειγμα.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα