edu.klimaka.gr

Έλεγχος Προόδου Μαθητών Δημοτικού Σχολείου

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1509/2020

Αριθμ. Φ.7Α/ΑΙ/38528/Δ1
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β΄/13-12-2017) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) περί «Εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικών Σχολειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-01-2018).
2. Το άρθρο 2 παρ. 6, το άρθρο 14 παρ. 4γ και το άρθρο 20 κεφ. Δ εδάφ. 8 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-8-2017) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων».
3. Το π.δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/10-1-1995) περί «Αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».
4. Το π.δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/18-4-1995) περί «Συμπλήρωσης διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού Σχολείου».
5. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Την αριθμ. 6631/Υ1 (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7. Την αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β΄/2017) υπουργική απόφαση, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/132/38274/Β1/17-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η παρ. Α΄ του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β΄/13-12-2017) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Εντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου», ως εξής:

«Α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο π.δ. 8/1995. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Πριν από τη λήψη του μέτρου της επανάληψης της τάξης, ως συνέπεια δυσμενούς αξιολόγησης του μαθητή, ο δάσκαλος έχει υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας με τον γονέα/κηδεμόνα, η οποία λαμβάνει χώρα για την αξιολόγηση του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 8/1995 και το άρθρο 14 του π.δ. 79/2017, για λόγους προηγούμενης ακρόασης και εξασφάλισης της χρηστής διοίκησης.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/1985 περί «Εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικών Σχολειών»
2. Το άρθρο 2, παρ. 6, το άρθρο 14, παρ. 4γ και το άρθρο 20, κεφ. Δ, εδαφ. 8 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»
3. Το Π.Δ.8/95 (ΦΕΚ 3/Α/10-1-1995) περί «Αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου»
4. Το Π.Δ. 121/95 (ΦΕΚ75/Α/18-4-1995) περί «Συμπλήρωσης διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού Σχολείου»
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 212141/B1/4-12-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός αξιολόγησης

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία με την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα και εκτιμώνται συγχρόνως και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό για το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου και δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία με τους συμμαθητές του και ο σεβασμός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 2
Ομάδα-στόχος

Οι μαθητές που φοιτούν στις Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Άρθρο 3
Διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το
τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.

Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης

Α. Στις Α’ και Β’ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται μόνο προφορική περιγραφική αξιολόγηση.

Ο δάσκαλος της τάξης με τη λήξη κάθε τριμήνου ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για την πρόοδό τους.

Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου δεν καταχωρίζεται καμία βαθμολογία και οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο εν λόγω βιβλίο παραμένουν κενές.

Στο τέλος του διδακτικού έτους συμπληρώνονται με την ένδειξη «Προάγεται» ή «Επαναλαμβάνει την τάξη».

Β. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας ως ακολούθως:

  • Άριστα (Α),
  • Πολύ καλά (Β),
  • Καλά (Γ),
  • Σχεδόν καλά (Δ).

Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η βαθμολογία με τα σύμβολα των λεκτικών χαρακτηρισμών, δηλαδή με τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ και Δ. Η διαδικασία αυτή τηρείται και στους ελέγχους προόδου των μαθητών.

Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων, στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται μόνο η λέξη «Προάγεται».

Γ. Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα Βαθμολογίας που είναι λεκτική και αριθμητική, ως ακολούθως:

  • Άριστα (9-10),
  • Πολύ καλά (7-8),
  • Καλά (5-6),
  • Σχεδόν καλά (˂5).

Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η βαθμολογία με αριθμητικά σύμβολα. Αν κατά την εξαγωγή του μέσου όρου της ετήσιας επίδοσης μαθητή κατά μάθημα όσο και του γενικού μέσου όρου όλων των μαθημάτων προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του μέσου όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας.

Άρθρο 5
Προαγωγή μαθητών – Επανάληψη τάξης

Α. Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

(Τροποποίηση από Αριθμ. Φ.7Α/ΑΙ/38528/Δ1 στο ΦΕΚ βλ. ανωτέρω)

«Α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο π.δ. 8/1995. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Πριν από τη λήψη του μέτρου της επανάληψης της τάξης, ως συνέπεια δυσμενούς αξιολόγησης του μαθητή, ο δάσκαλος έχει υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας με τον γονέα/κηδεμόνα, η οποία λαμβάνει χώρα για την αξιολόγηση του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 8/1995 και το άρθρο 14 του π.δ. 79/2017, για λόγους προηγούμενης ακρόασης και εξασφάλισης της χρηστής διοίκησης.».

Β. Οι μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Α, Β και Γ.
Όταν στους τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Γ. Οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων προάγονται εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5 (˃4,5), σύμφωνα με την περ. γ, του άρθρου 4 της παρούσης Απόφασης. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 (˂4,5) ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους, ο μαθητής μπορεί να προαχθεί, εφόσον με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα του, υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α’ 10ημέρου του Ιουνίου ή του α’ 10ημέρου του Σεπτεμβρίου.

«Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α., γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την παρ, 8, του άρθρου 13, του Ν. 1566/1985.

Άρθρο 7
Υπόδειγμα

Το παρακάτω Υπόδειγμα-Έλεγχος προόδου προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Υπόδειγμα
1) Υπόδειγμα 1 – Έλεγχος προόδου

Άρθρο 8

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα