edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2021-2022 (01-09-2021)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.106173/Ε2/01-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαρούση
Κ. Οικονομίδη
Π. Παναγιωτοπούλου
Μ. Ταρλά
Τηλ. : 210-3442120
210-3442335
210-3442167

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
- του ν. 4653/2020 (Α’ 12)
- της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
- του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α13) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177 Α’) .
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 44229/Ε2/16-04-2021 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 100239/Ε2/12-08-2021 Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ).
11. Τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων.
12. Τη με αριθ. 19/27-08-2021 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

A1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 18 αποσπάσεις)

A2. Αποσπούμε, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄), για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 52 αποσπάσεις)

A3. Αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για σοβαρούς, έκτακτους και επιγενόμενους λόγους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 04 αποσπάσεις)

A4. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, κατόπιν ικανοποίησης αίτησης επανεξέτασης που υπέβαλαν, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 02 αποσπάσεις)

Β. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν ικανοποίησης αίτησης επανεξέτασης που υπέβαλε, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 01 τροποποίηση)

Γ1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 21 ανακλήσεις)

Γ2. Ανακαλούμε, για υπηρεσιακούς λόγους, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 29 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.96845/Ε2/04-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Οικονομίδη
Π. Παναγιωτοπούλου
Μ. Ταρλά
Τηλ. : 210-3442335
210-3442167

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, ανακλήσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167)
- του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
- του ν. 4653/2020 (Α’ 12)
- της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
6. Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
8. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
9. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 44229/Ε2/16-04-2021 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ).
11. Τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων.
12. Τη με αριθ. 17/20-07-2021 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

A1. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε κατά προτεραιότητα, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 15 αποσπάσεις)

A2. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, τους παρακάτω
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 02 αποσπάσεις)

A3. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, κατόπιν ικανοποίησης ένστασης ή επανεξέτασης που υπέβαλαν, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 03 αποσπάσεις)

A4. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για σοβαρούς, έκτακτους και επιγενόμενους λόγους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 05 αποσπάσεις)

Β1. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν αποσπαστεί κατά προτεραιότητα, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 02 τροποποιήσεις)

Β2. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν ικανοποίησης επανεξέτασης που υπέβαλαν, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 02 τροποποιήσεις)

Γ1. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της παρακάτω εκπαιδευτικού, ως εξής: (...)

Γ2. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ΚΛΑΔΟ του παρακάτω εκπαιδευτικού, ως εξής: (...)

Γ3. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ της παρακάτω εκπαιδευτικού, ως εξής: (...)

Δ1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 110 ανακλήσεις)

Δ2. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ,σ, 05 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.78028/Ε2/30-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Οικονομίδη
Π. Παναγιωτοπούλου
Αικ. Σαραντοπούλου
Μ. Ταρλά
Τηλ. : 210-3442335
210-3442167
210-3442467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021- 2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.1674/1986 (Α΄203)
- του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 6 , παρ.1,2 και 3 του Ν.3454/2006(Α΄75)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- του άρθρου 17 παρ.4 του Ν. 3649/2008(Α΄39)
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 12 παρ.1 του Ν.4071/2012 (Α΄85)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (Α΄ 43)
- του ν. 4653/2020 (Α’ 12)
- της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94).
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
9. Την με αριθ. πρωτ. 44229/Ε2/16-04-2021(ΑΔΑ 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
10. Τις με αριθμό 12/16-06-2021, 13/17-06-2021, 14/28-06-2021, Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (αναφέρονται 473 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (αναφέρονται 02 αποσπάσεις)

3. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (αναφέρονται 1598 αποσπάσεις)

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2021.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σχετικά Άρθρα