edu.klimaka.gr

Προγραμματισμός Εξετάσεων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΝΕΕΓΥΛ) 2019

Αρ.Πρωτ. 74875/Δ3/14-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-------
Πληροφορίες : Ε. Παναγιωτοπούλου
Β. Σούρμπης, Χ. Τουρούκης
Email : deae1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 2103442190, 2103442194,
2103442577
FAX : 2103442938

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.), των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων (Ε.Ε.Γ.) και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Ε.Λ.) για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Γ.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 51922/ΓΔ4/03-04-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1216 τ.Β ́/10-4-2019), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και τα Ε.Ε.Γ. ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Οι σχολικές μονάδες, έως τις 30 Ιουνίου, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις εξής διαδικασίες:

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α' του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος

γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α' και προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα, κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ή του Ε.Ε.Γ. στους/στις μαθητές/τριες του Γυμνασίου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

· Σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ.126/2016 (Α ́211): «Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής. [...] Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10)».

· Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται κατ’ εξαίρεση λόγω της διενέργειας αυτοδιοικητικών εκλογών, από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019. Οι εξετάσεις για μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019. Επίσης, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων ή στρατευσίμων, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.
Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί μπορούν να επιδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2019, σε ημερομηνία που θα κρίνει κάθε σχολική μονάδα.

· Με την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, καθώς και το πρόγραμμα της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

· Η δεύτερη εξεταστική περίοδος, που διενεργείται εντός του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, αρχίζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξεταστικής περιόδου πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ώστε να υπάρχει το προβλεπόμενο περιθώριο των δύο εργάσιμων ημερών για αιτήσεις αναβαθμολόγησης.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Τα γραπτά δοκίμια των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών/τριών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος, που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων. [...]

Οι μαθητές/τριες αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α' δεν εξετάσθηκαν. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου». […]

ΛΥΚΕΙΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Λ.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2018-2019, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 51922/ΓΔ4/03-04-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1216 τ.Β ́/10-4-2019), θα ισχύσουν τα ακόλουθα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Ε.Λ.) και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́, Β και Γ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Ε.Λ.) της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Ε.Λ.) της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019. Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι κηδεμόνες των μαθητριών/των ή οι ίδιες/οι, εφόσον είναι ενήλικες/οι, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία να ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθήτριες/τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/ους από αυτές/ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Μετά τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Μετά τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 έως Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ/ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μαθήτρια/-τής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτή/-ός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

Κατ’ εξαίρεση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

Μαθήτριες/-τές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθένειας, με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, που υποβάλλεται στη/στον Διευθύντρια/-ντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ή του Ε.Ε.Λ., εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου-Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητριών/-τών εφόσον είναι ενήλικες/-κοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση άλλου σοβαρού αποχρώντος λόγου συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητριών/-τών ή των ιδίων των μαθητριών/-τών εφόσον είναι ενήλικες/-οι.

Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τις/τους μαθήτριες/-τές που αποχωρούν μετάτην ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητριών/-τών ή των ιδίων των μαθητριών/-τών εφόσον είναι ενήλικες/-οι.

Οι μαθήτριες/-τές, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας:

α. από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος

β. από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή

γ. από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητριών/-τών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Για τις/τους εν λόγω μαθήτριες/-τές ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.

Όσες/-οι από τις/τους παραπάνω μαθήτριες/-τές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλο τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιες/-οι οι μαθήτριες/-τές, αν είναι ενήλικες/-οι, ή οι γονείς/κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στη/στον Διευθύντρια/-ντή του οικείου ΕΠΑΛ εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθήτριες/-τές αυτές/-οί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Στα προαναφερόμενα υπάγονται και μαθητές «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» της Α΄ Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ή του Ε.Ε.Λ. καθώς και οι συμμετέχουσες/-οντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ή του Ε.Ε.Λ. στους/στις μαθητές/τριες του Λυκείου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ώστε οι τελευταίοι να παρευρίσκονται:

  • στις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επιτηρητών στα εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ) και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
  • στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των πανελλαδικών Εξετάσεων ως μέλη επιτροπών και επιτηρητές,
  • στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.Α.) ως εξεταστές – βαθμολογητές, μέλη επιτροπών, επιτηρητές και επικουρικό προσωπικό.

Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτικό προγραμματισμό των εξετάσεων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., Ε.Ε.Γ. και Ε.Ε.Λ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ


 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Ε.Ε.Γ.

ΛΥΚΕΙΟ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Ε.Ε.Λ.

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

 

 

Τρίτη 21 Μάιου 2019

 

 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

 

Λήξη μαθημάτων

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

 

Προαγωγικές και απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

 

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

ΕΚΛΟΓΕΣ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2019

 

Προαγωγικές και απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ΑΣΘΕΝΩΝ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Λήξη μαθημάτων

Προαγωγικές και απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ΑΣΘΕΝΩΝ

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Προαγωγικές και απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

ΕΚΛΟΓΕΣ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

- Προαγωγικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ΑΣΘΕΝΩΝ και των 4 τάξεων

- Έκδοση αποτελεσμάτων Δ΄ τάξης

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

- Προαγωγικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ΑΣΘΕΝΩΝ

- 1η μέρα Αναβαθμολόγησης

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

- Πανελλαδικές: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- 2η μέρα Αναβαθμολόγησης

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Εξετάσεις για ασθενείς

- Εξετάσεις για ασθενείς των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων

- 3η μέρα Αναβαθμολόγησης

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

 

Πανελλαδικές: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

 

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Εξετάσεις για ασθενείς

Τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων.

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Τελική ημερομηνία αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής περιόδου

-Πανελλαδικές

-1η μέρα Αναβαθμολόγησης

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

-1η μέρα Αναβαθμολόγησης

-Υποστηρικτική διδασκαλία

2η μέρα Αναβαθμολόγησης

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

-2η μέρα Αναβαθμολόγησης

-Υποστηρικτική διδασκαλία

-Πανελλαδικές

-3η μέρα Αναβαθμολόγησης

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Υποστηρικτική διδασκαλία

 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

 

Πανελλαδικές

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

 

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Υποστηρικτική διδασκαλία

Ειδική εξεταστική περιόδου Ιουνίου

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Υποστηρικτική διδασκαλία

Πανελλαδικές

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Δεύτερη εξεταστική περίοδος

Πανελλαδικές

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Δεύτερη εξεταστική περίοδος

Ειδική εξεταστική περιόδου Ιουνίου

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

 

 

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

 

 

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Δεύτερη εξεταστική περίοδος

Ειδική εξεταστική περιόδου Ιουνίου

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Δεύτερη εξεταστική περίοδος

- Ειδική εξεταστική περιόδου Ιουνίου

- Έκδοση Αποτελεσμάτων

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Τελική ημερομηνία αποτελεσμάτων της δεύτερης εξεταστικής περιόδου

1η μέρα Αναβαθμολόγησης

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

1η μέρα Αναβαθμολόγησης

2η μέρα Αναβαθμολόγησης

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

2η μέρα Αναβαθμολόγησης

3η μέρα Αναβαθμολόγησης

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

 

 

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα