edu.klimaka.gr

Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2075/2017)

Αριθμ. Φ1α/98933/Δ4
Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 2 του άρθρου 43 καθώς και των άρθρων 7, 8, 9, 11 και 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3475/2006 (Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71).
4. Τις διατάξεις των παρ. 7, 8 του αρ. 21 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστο ποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη τικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (Α΄ 78).
7. Τη με αριθμ. 36618/Γ2 (Β΄ 940) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντι στοιχίας μεταξύ τους» του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).
8. Τη με αριθμ Φ.20/82041/Δ4 (Β΄ 1489) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
9. Τη με αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη»
10. Τη με αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1 υπουργική απόφα ση (Β΄1296) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και των προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγη σης φύλαξη, επεξεργασίας και αξιοποίησης του ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομο θεσίας υπουργική απόφαση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύ σταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ...».
14. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελμα τικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 98422 /Β1/13 -06-2017 Εισή γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1 Έννοια της εγγραφής

1. Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση για πρώτη φορά στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο μαθητών/τριών των στοιχείων του/της μαθητή/τριας που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Υπουργικής απόφασης.

2. Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2 Προθεσμίες εγγραφής

1. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος, πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στις σχολικές μονάδες των ΕΠΑ.Λ., σε ημερομηνίες που καθορίζονται με εγκύκλιο από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαί δευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αφού προηγηθεί η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.

2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων:

α) για τους παραπεμπόμενους μαθητές/τριες στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

β) ειδικά για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους από αυτό της εγγραφής τους στα ΕΠΑ.Λ.

γ) ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018, των απόφοι των Σ.Δ.Ε. του σχολικού έτους 2016-2017

δ) για τους μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.). Στην εν λόγω περίπτωση, η κατ’ εξαίρεση εγγραφή πραγματοποιείται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν.

3. Εκπρόθεσμη εγγραφή, σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

4. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών σε ΕΠΑ.Λ. οι μαθήτριες/τές εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκ πρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

6. Οι εγγραφές Ελλήνων μαθητών και Ελληνίδων μαθητριών από ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητριών/τών αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

7. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

8. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές.

Άρθρο 3 Τρόπος εγγραφής

1. Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας υπουργικής απόφασης ή ο ίδιος ο μαθητής αν είναι ενήλικας:

α. Υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης

β. Προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει τα οριζόμενα, στο άρθρο 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης, απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Εντός του Ιουλίου, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ. το επόμενο σχολικό έτος, σε όλες τις τάξεις.

3. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, πιθανές εκπρόθεσμες εγγραφές, μετεγγραφές ή αλλαγές τομέα και ειδικότητας, πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις ημερομηνίες που ορίζονται στα άρθρα 2, 14, 15 και 17 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

4. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών.

5. Στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι μαθητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση ανήλικου εργαζόμενου μαθητή/τριας στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή/τρια που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα Μητρώα ανέργων.

6. Φοίτηση μαθητή/τριας που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί σε δημόσια ή ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μαθητές/τριες που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μετεγγραφής τους.

7. Η καταχώριση των εγγραφών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Myschool» πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμων εγγραφών και άμεσα των εκπρόθεσμων.

Άρθρο 4 Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

1. Σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ηλεκτρονική δήλωση προτί μησης για τα ΕΠΑ.Λ. στην οποία δηλώνουν Τάξη, Τομέα ή Ειδικότητα και έως τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Δικαίωμα υπο βολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης έχουν όσοι αναφέρονται στα άρθρα 7, 14, 15 και 17 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική δήλωση οι ενδιαφερόμε νοι δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η ηλεκτρονική δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης
 α) η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ανακοινώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
 β) οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν οι ίδιοι στην ηλεκτρονική εφαρμογή την προτίμηση που τους υπο βάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες, εφόσον πρόκειται για δήλωση προτίμησης στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν αδυναμία ως προς την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα σχολεία προτίμησής τους, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα.

Άρθρο 5 Δικαιολογητικά εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ.

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Το έντυπο της Αίτησης Εγγραφής

2. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.

3. Τον Τίτλο Σπουδών:

α) Απολυτήριο Γυμνασίου το οποίο είτε έχει αποσταλεί απ’ ευθείας στο ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του σύμφωνα με τη δήλωση που είχε κατατεθεί στη Γ΄ Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στο οποίο εκδόθηκε ο τίτλος είτε προσκομίζεται από τον μαθητή/τρία ή τον κηδεμόνα του/της ή Ενδεικτικό Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου σύμφω να με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ., στο οποίο γίνονται οι εγ γραφές, να ζητήσει με έγγραφό του επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/ τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου. ή

γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγρα φή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα της/του μαθήτριας/τή ή της/του ιδίας/ου αν είναι ενήλικη/ας στην οποία να δηλώνεται:

i. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης υπουργικής απόφασης σε περίπτωση που η μαθήτρια/της είναι ανήλικη/κος.

ii. Ότι η/ο εγγραφόμενη/ος μαθήτρια/ής δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας υπουργικής απόφασης περί Διπλής Φοίτησης.

iii. Ότι η/ο εγγραφόμενη/ος μαθήτρια/ής δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή της/του.

iv. Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ κειμένου η/ο μαθήτρια/ής να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ή Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει μα θήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου η/ο μαθήτρια/τής να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

v. Για την εγγραφή της/του μαθήτριας/τή στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτείται επιπλέον να δηλωθούν στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) τα Μαθήματα Επιλογής που επιθυμεί να παρακολουθήσει η/ο μαθήτρια/ής. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. ή Για την ανανέωση εγγραφής της/του μαθήτριας/τή στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτείται να δηλωθεί σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ο Τομέας που επιθυμεί να παρακολουθήσει η/ο μαθήτρια/ής. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

ή Για την ανανέωση εγγραφής της/του μαθήτριας/τή στη Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτείται επιπλέον να δηλωθεί σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) η Ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει η/ο μαθήτρια/ής. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

ή Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) , αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).

Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Myschool» με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης.

5. Πιστοποιητικό του Δήμου/της Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένη/ος η/ο μα θήτρια/τής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία της/του μαθήτριας/τή που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2.ii. της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/ Γ1 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1296 Β΄ / 21-5-2014).

Άρθρο 6 Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο κατά την πρώτη εγγραφή του/της μαθητή/τριας και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο ΕΠΑ.Λ. είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:
i) Επώνυμο
ii) Όνομα
iii) Όνομα και Επώνυμο πατέρα
iv) Όνομα και Επώνυμο μητέρας
v) Έτος γέννησης
vi) Δήμος/Δημοτική Ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια
vii) Αύξων αριθμός οικογενειακής μερίδας και αριθμός μέλους
viii) Θρήσκευμα
ix) Ιθαγένεια

Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του/ της μαθητή/τριας.

β) Στοιχεία εισόδου, δηλαδή το είδος και το φορέα έκδοσης του τίτλου, βάσει του οποίου εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.

γ) Στοιχεία επίδοσης, δηλαδή η γενική και η αναλυτική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.

δ) Στοιχεία φοίτησης, δηλαδή το σύνολο απουσιών κατά τετράμηνο.

ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν επιβληθεί και οι τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί.

στ) Στοιχεία κηδεμόνα δηλαδή:
i) Επώνυμο
ii) Όνομα
iii) Πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.)
vi) Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου
vii) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την πρώτη εγγραφή του/της μαθητή/τριας και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Μητρώο Μαθητών είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:
i) Επώνυμο
ii) Όνομα
iii) Όνομα και Επώνυμο πατέρα
iv) Όνομα και Επώνυμο μητέρας
v) Έτος γέννησης
vi) Δήμος/Δημοτική Ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένος o μαθητής/τρια
vii) Αύξων αριθμός οικογενειακής μερίδας και αριθμός μέλους
viii) Θρήσκευμα
ix) Ιθαγένεια

Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του/ της μαθητή/τριας.

β) Στοιχεία εισόδου, δηλαδή το είδος του τίτλου, βάσει του οποίου εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.

γ) Στοιχεία εξόδου, δηλαδή το είδος του τίτλου, βάσει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητής/ τρια.

δ) Στοιχεία επίδοσης, δηλαδή η ετήσια βαθμολογία του κάθε μαθήματος, καθώς και ο γενικός ετήσιος βαθμός αυτών στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του/ της μαθητή/τριας.

ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.

3. Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο έξοδο των μα θητών/τριών από το ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατή η αποκατάστα ση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας κάποιου μαθητή/τριας, με αίτησή του/της ή με αίτηση του κηδεμόνα του/της, εφόσον είναι ανήλικος/η. Η απο κατάσταση αυτή πραγματοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου με κόκκινο μελάνι σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή ελλείψει αυτού, σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησης του οικείου Δήμου/Δημοτικής Ενότητας. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 7 Εγγραφές μαθητών σε τάξεις

Α. Εγγραφές στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

α. Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

1. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

2. Οι κάτοχοι ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

3. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

4. Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.

5. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

6. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

7. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.

8. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ. και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

β. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται:

1. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

2. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

3. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα.

4. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

5. Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

6. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

7. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

8. Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελμα τικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

9. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

10. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

11. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

12. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

13. Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

14. Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

15. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.

16. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερι νού Τ.Ε.Λ.

17. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπε ρινού Τ.Ε.Λ.

18. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

19. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ.

20. Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

γ. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται:

1. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

2. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

3. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

4α. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

4β. Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Β. Κατ’ εξαίρεση λειτουργία τάξεων ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

1. Μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) του σχολικού έτους 2016 – 2017, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής, δύνανται κατ’ εξαίρεση να εγγραφούν σε ειδικό τμήμα Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78). Στα τμήματα αυτά μπορεί να μετεγγράφονται και μαθητές/ τριες της Γ΄ τάξης του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) του σχολικού έτους 2016 – 2017, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

2. Μαθητές/τριες προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ημερή σιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) των σχολικών ετών 2014 – 2015 ή 2015 – 2016, δύνανται κατ’ εξαίρεση να εγγραφούν σε ειδικό τμήμα Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

3. Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) του σχολικού έτους 2017 – 2018, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής, δύνανται κατ’ εξαίρεση να εγγραφούν σε ειδικό τμήμα Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

Γ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ., με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής:

1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντιστοίχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

2) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως:
 α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την πα ρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας,
 β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχί ου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότη τας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικό τητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

4) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγ γράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

5) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

6) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

Άρθρο 8 Διπλή Φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Άρθρο 9 Εγγραφές Ελλήνων μαθητών και Ελληνίδων μαθητριών από ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητών/τριών

1. Έλληνες ή ομογενείς μαθητές/τριες που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο σχολείο γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και οριστικοποιείται η εγγραφή τους μετά τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους κατατίθεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 της παρούσας υπουρ γικής απόφασης

2. Έλληνες ή ομογενείς μαθητές/τριες που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο της αλλοδαπής μπορούν να εγγράφονται έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου σε αντίστοιχη τάξη των ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Στα Επαγγελματικά Λύκεια της ημεδαπής μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν αλλοδαποί μαθητές με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α. Αλλοδαποί/πές μαθητές/τριες που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης από ξένο σχολείο γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους κατατίθεται έως τις 15 Οκτωβρίου.

β. Αλλοδαποί/πές μαθητές/τριες που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης από ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο της αλλοδαπής μπορούν να εγγράφονται, έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, σε αντίστοιχη τάξη των ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ. Για την εγγραφή ανήλικων αλλοδαπών μαθητών/τριών, πολιτών τρίτων χωρών, στα ελληνικά σχολεία, ισχύουν και οι διατάξεις του αρ. 21, παρ. 7 και 8 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).

δ. Η εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών/τριών στις δημόσιες σχολικές μονάδες παρέχεται δωρεάν, ενώ στις ιδιωτικές παρέχεται με καταβολή διδάκτρων που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε. Στους αποφοιτήσαντες από τις σχολικές μονάδες χορηγούνται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούμενους σε ημεδαπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

στ. Κατά τα λοιπά, η φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών/τριών διέπεται από όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τη φοίτηση ημεδαπών στις σχολικές μονάδες.

4. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σχετική δημόσια εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και εντός των κέντρων φιλοξενίας. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχεται ενόσω τυχόν μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους δεν εκτελείται. Το δικαίωμα παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν ανακαλείται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικιώσεως.

5. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του ανήλικου.

6. Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή, κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου.

7. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα παρέχονται στους ανήλικους προπαρασκευαστικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα.

8. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Οι ενήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών εγγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαμένουν νομίμως στη χώρα και είναι κάτοχοι των προβλεπόμενων βεβαιώσεων.

10. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, εγγράφονται με τα στοιχεία με τα οποία έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) ή τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων ο μαθητής/ τρια εγγράφεται με τα στοιχεία που δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ο κηδεμόνας του/της.

11. α) Μετά την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής του σχολείου υποχρεούται να φροντίσει, σε συνεργασία με τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

β) Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, (λ.χ. φόβος δίωξης στη χώρα προέλευσης) ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον του/της μαθητή/τριας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να δώσουν εντολή για διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για την ένταξη του/της μαθητή/τριας σε τάξη.

γ) Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών/ τριών, των οποίων οι κηδεμόνες δεν προβαίνουν απο δεδειγμένα σε ενέργειες συμπλήρωσης των δικαιολογητικών τους, χωρίς να τεκμηριώνουν και την αδυναμία προσκόμισης αυτών, δεν επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ή υποκρύπτονται άλλοι λόγοι (λ.χ. ψευδής δήλωση στοιχείων μαθητή/τριας), το σχολείο ενημερώνει εγγράφως εκ νέου στη διάρκεια του έτους τους κηδεμόνες, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Εφόσον, εξακολουθεί να υπάρχει ρητή ή σιωπηρή άρνηση συνεργασίας του κηδεμόνα με το σχολείο για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας, το σχολείο ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία συντάσσει σχετικό κατάλογο μαθητών/τριών, τον οποίο αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ) Εάν οι ανήλικοι/κες μαθητές/τριες προσέρχονται για εγγραφή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, η έλλειψη του κηδεμόνα θα αντιμετωπίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύει η νομοθεσία κατά τον εντοπισμό ασυνόδευτου/ης ανήλικου/ης.

ε) Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών των ανήλικων συμπληρώνονται ή διορθώνονται τα στοιχεία στο Βιβλίο Μητρώου και στο Ατομικό Δελτίο με την προβλε πόμενη διαδικασία για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

Άρθρο 10 Έξοδος μαθητή από το σχολείο

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή μαθητή/ τριας στο σχολείο, νοούμενη ως εφ’ άπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στοιχείων των μαθητών/τριών στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών, η έξοδος επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγραφή ή την αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλει ο μαθητής/τρια ή κηδεμόνας του/της αν είναι ανήλικος/η.

Σε περίπτωση αίτησης διακοπής φοίτησης, ο μαθητής/τρια έχει δικαίωμα εκ νέου εγγραφής, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης, μετά από αίτηση και κατατάσσεται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης, τάξη.

Άρθρο 11 Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

1. Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτός/ αυτή είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το ενήλικο μέλος της οικογένειάς του, το οποίο είναι νόμιμα εκτάκτως ή παγίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας έχει τις, από τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης, προβλεπόμενες υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρε ώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη φοίτηση των μαθητών/τριών.

2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κηδεμόνας, εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα του ΕΠΑ.Λ. δύναται να αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, που κατοικεί νόμιμα στην έδρα του ΕΠΑ.Λ.

3. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο κηδεμόνας, νοείται και ο κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.

4. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι/ες τους τις σχολικές τους υποθέσεις.

5. Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του/της μαθητή/τριας δε γνωστοποιείται και δεν παρέχεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα αυτού/ής ή άλλο συγγενικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον έχοντα την κηδεμονία του/της μαθητή/τριας.

6. Η προσέλευση των κηδεμόνων των μαθητών/τριών μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κατά τις ημέρες που ορίζονται από σχετικές αποφάσεις.

7. Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας οφείλει να προσέλθει στο ΕΠΑ.Λ. και να δηλώσει ενυπόγραφα ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας κατά την πρώτη εγγραφή του στο ΕΠΑ.Λ. και κατά την ανανέωση αυτής κάθε σχολικό έτος.

Άρθρο 12 Εγγραφές μαθητών/τριών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για τους μαθητές/τριες των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 13 Γενική Διάταξη

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος, όπως αυτός περι γράφεται στα άρθρα 14 και 15 της παρούσας υπουργικής απόφασης, είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της παρούσας υπουργικής απόφασης

Άρθρο 14 Μετεγγραφές με αίτηση των κηδεμόνων Προθεσμίες

1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών από δη μόσιο ΕΠΑ.Λ. σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η οικογένεια του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της άλλαξε τόπο κατοικίας.

β) Αν ο/η μαθητής/τρια πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του/της.

γ) Αν την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.

δ) Αν ο/η μαθητής/τρια ημερήσιας σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή σε εσπερινή σχολική μονάδα.

ε) Αν ο/η μαθητής/τρια εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή σε ημερήσια σχολική μονάδα.

2. Οι ανωτέρω μετεγγραφές α) έως ε) πραγματοποιούνται σε Επαγγελματικά Λύκεια ως εξής:

i) στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου,

ii) στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου στο οποίο λειτουργεί ο Τομέας που παρακολουθούσε στο σχολείο προέλευσης,

iii) στη Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου στο οποίο λειτουργεί η Ειδικότητα που παρακολουθούσε στο σχολείο προέλευσης.

3. Οι ανωτέρω μετεγγραφές πραγματοποιούνται:

α) Κατά την περίοδο των εγγραφών και αφού υποβάλλουν την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης.

β) Από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα, με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή.

4. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει μετεγγραφή μαθητή/ τριας από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., στον ίδιο τομέα της Β΄ τάξης ή στην ίδια ειδικότητα της Γ΄ τάξης, έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογενειακών λόγων, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.

5. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται μετεγγραφή μαθητή/ τριας Β΄ τάξης του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που εμπίπτει στις περιπτώσεις α) έως ε), από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο δημό σιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που βε βαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

6. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετεγγραφή μαθητή/τριας Γ΄ τάξης του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που εμπίπτει στις περι πτώσεις α) έως ε), από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε ειδικότητα που δεν λειτουργεί στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Στην περίπτωση αυτή, μετεγ γράφεται μόνον σε άλλη ειδικότητα του τομέα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο/η μαθητής/ τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

7. Κατ’ εξαίρεση, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους, μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή/ τριας, από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα Β΄ τάξης του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δε λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης. Οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα τα οποία αποστέλλονται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

8. Κατ’ εξαίρεση, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους, μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή/τριας, από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα Γ΄ τάξης του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, μετεγγράφεται μόνο σε άλλη ειδικότητα του τομέα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης. Οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα τα οποία αποστέλλονται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βε βαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

9. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή/τριας Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου αυτού.

10. α. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών Α΄ τά ξης ΓΕ.Λ. δημοσίων και ιδιωτικών σε Α΄ τάξη δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

β. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών των Β΄ και Γ΄ τάξεων δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αντιστοιχιών τάξεων. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

11. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή/τριας ΕΠΑ.Λ. που απέκτησε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

12. Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό Λύκειο προέλευσης ή τελικό Λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό.

Άρθρο 15 Λοιπές μετεγγραφές - Προθεσμίες

1. Μετεγγραφές μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης στον ίδιο τομέα ή στην ίδια ειδικότητα και σε υπάρχοντα τμήματα, ακόμη και χωρίς την αίτηση των κηδεμόνων τους ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι/ες:

α. Από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακό λουθες περιπτώσεις:

i) κατάργηση ή συγχώνευση των σχολικών μονάδων

ii) ίδρυση νέας σχολικής μονάδας

iii) επιβολή σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου

της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

iv) μη λειτουργία τομέα ή ειδικότητας

v) λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

β. Από ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) παύση της λειτουργίας του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του

ii) επιβολή σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος.

iii) λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

2. Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων ή μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και των μαθητών/τριών, όπου αυτό είναι δυνατό.

3. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. από την οποία μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τις μετεγγραφές που γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθώς και για την επιλογή της σχολικής μονάδας στην οποία γίνεται η μετεγγραφή.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή/ τριας Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης, εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα, σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί ο τομέας για τη Β΄ τάξη ή στην ίδια ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη έως και τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η μαθητής/ τρια επιλέγει ανάμεσα στους τομείς ή στις ειδικότητες του ίδιου τομέα, με αυτόν που φοιτούσε στο ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο σχολείο υποδοχής μετά τη συγχώνευση. Η αρμοδιότητά του είναι εκτελεστική μόνο για τις ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 16 Διαδικασία μετεγγραφών

1. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή αμέσως μετά την με οποιονδήποτε τρόπο έγκριση της μετεγγραφής, έχει καθήκον άμεσα και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες:

α. Να συμπληρώσει και να επισημοποιήσει με σφραγίδα και υπογραφή το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου/ης μαθητή/τριας που πρόκειται να αποσταλεί.

β. Να μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο σε ομοιότυπο τα στοιχεία επώνυμο, όνομα, όνομα πα τέρα και μητέρας, τον αριθμό Μητρώου μαθητή/τριας, τα στοιχεία επίδοσης που ενδεχόμενα υπάρχουν (βαθμούς, τα σχετικά με το σχολικό έτος στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομικού δελτίου, αριθμ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προορισμού και όλα όσα αναφέρονται στο πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο).

γ. Να ενημερώσει το Μητρώο Μαθητών/τριών σχετικά με τη μεταβολή αυτή.

δ. Να στείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή το συμπληρωμένο σύμφωνα με τα παραπάνω πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.

3. Το συντασσόμενο σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου αυτού αντίγραφο Ατομικού Δελτίου, μπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, το οποίο επισημοποιείται και παίρνει τη θέση του πρωτότυπου που διαβιβάστηκε.

4. Ο Διευθυντής του σχολείου υποχρεούται ακόμη να εφοδιάσει το/τη μετεγγραφόμενο/η μαθητή/τρια με ει δικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο ο/η μετεγγρα φόμενος/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο μετεγγράφεται, μέχρι να παραληφθεί το Ατομικό του/ της Δελτίο.

5. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, μόλις παραλάβει το Ατομικό Δελτίο του/ της μετεγγραφόμενου/ης μαθητή/τριας, καταχωρίζει τα στοιχεία του/της στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο αυτό στην κατάλληλη σειρά μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης.

6. Αν ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο με τεγγράφεται ο μαθητής θεωρεί ότι η έγκριση της με τεγγραφής από τον Διευθυντή του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της παρούσας απόφασης, αποστέλλει αμελλητί σχετική αναφορά στον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά, μετά από ακρόαση του κηδεμόνα που έχει υποβάλει την αίτηση.

7. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο 5, η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει γίνει και ο/η μαθητής/τρια συμπεριλαμβάνεται στη δύ ναμη της σχολικής μονάδας.

8. Στις περιπτώσεις εκείνες που η μετεγγραφή γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, ο Διευθυντής αυτός τη γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με υπηρεσιακό σημείωμα στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο μετεγγράφεται και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού.

9. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στα όργανα εκείνα που είναι για κάθε περίπτωση αρμόδια για την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 17 Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών σε τάξεις

1. Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα στην οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο πήραν μετεγγραφή, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

2. Οι μαθητές/τριες των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:
α. Μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται αντίστοιχα στην Α΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.
β. Μαθητές/τριες της Β΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.
γ. Μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.
δ. Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

3. Επιπλέον:

α. Στην Α΄ τάξη ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται:

i. Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ημερήσιων ΓΕ.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών, από την αρχή του σχολικού έτους έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

ii. Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης εσπερινών ΓΕ.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών, από την αρχή του σχολικού έτους έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

iii. Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης εσπερινών ΓΕ.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών, από την αρχή του σχολικού έτους έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

iv. Όσοι/σες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη ημερησίων ΓΕ.Λ. και Ενιαίων Λυκείων, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.v. Όσοι/σες έχουν απορριφθεί στην Β΄ τάξη εσπερινών ΓΕ.Λ. και Ενιαίων Λυκείων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

vi. Όσοι/σες έχουν απορριφθεί στη Δ΄ τάξη παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου εντός των προθεσμιών που ορί ζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

β. Στην Α΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών μετεγγράφονται:

i. Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών, από την αρχή του σχολικού έτους έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

ii. Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών, από την αρχή του σχολικού έτους έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

γ. Στη Β΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. με τεγγράφονται:

i. Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης ημερήσιων ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

ii. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

iii. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης εσπερινών ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

iv. Οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. δημόσιων και ιδιωτικών έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

v. Όσοι/ες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιων ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

vi. Όσοι/ες έχουν προαχθεί από την Β΄ τάξη εσπερινών ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

vii. Όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη ημερήσιων ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

viii. Όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού ΓΕ.Λ. και Ε.Λ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

ix. Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

x. Όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Ε΄ τάξη και στην ΣΤ΄ τάξη του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

δ. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. όλων των υπολοίπων τάξεων εκτός από αυτές που ορίζονται στις ανωτέρω περιπτώ σεις α, β, γ σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις κείμενες, περί αντιστοιχιών τάξεων, διατάξεις.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρ θρου 14.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής οι μετεγγραφόμενοι/ες εντάσσονται σε υπάρχοντα τμήματα.

5. Η μέχρι τη μετεγγραφή βαθμολογία των μαθητών/ τριών είναι δεσμευτική.

Άρθρο 18 Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών

1. Ο/η μετεγγραφόμενος/η μαθητής/τρια σε σχολείο άλλης πόλης, δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα τις ημέρες που απαιτούνται για τη μετάβασή του/της από τη μια πόλη στην άλλη. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του/της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες.

2. Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την προσέλευση του/της μετεγγραφόμενου/ης μαθητή/τριας στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε χρόνος μεγαλύτερος από τον αναγκαίο για την μετάβαση του/της, σημειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.

Άρθρο 19 Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., νοείται η Α΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., νοείται η Β΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων.

Άρθρο 20 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Υπουργικής απόφασης τα κάτωθι παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 (Α΄146)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016  (Α΄ 83)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Προαχθέντες από την Β΄ τάξη

Εγγράφονται στη Γ΄ τάξη σε ειδικότητα ως εξής:

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας: ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τεχνικός Οχημάτων

Τομέας:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΤεχνικόςΗλεκτρολογικώνΣυστημάτων,ΕγκαταστάσεωνκαιΔικτύων

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΤεχνικόςΔομικώνΈργωνκαιΓεωπληροφορικής

Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Γραφικών Τεχνών

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Κύκλος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής:

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 (Α΄146)

Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016 (Α΄83)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Εγγράφονται στη Γ΄τάξη σε άλλη ειδικότητα ως εξής:

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤεχνικόςΕγκαταστάσεωνΨύξηςΑερισμούκαιΚλιματισμού

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών  Συστημάτων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκατατάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκατατάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθών Νοσηλευτών

Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων

ΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμων

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

 

Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Άρθρο 21 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2017

Ο Υφυπουργός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 

 


Προηγούμενες αποφάσεις:
- Αρ.Πρωτ.108016/Δ4/01-07-2016/ΥΠΠΕΘ
- Αρ.Πρωτ.106270/Δ4/29-06-2016/ΥΠΠΕΘ
- Αρ.Πρωτ.78213/Δ4/18-05-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ
- Αρ.Πρωτ.141641/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ

Σχετικά Άρθρα