edu.klimaka.gr

Αντιστοίχιση Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΤΕΕ ΤΕΛ ΤΕΣ

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑΛ
Αντιστοίχιση ειδικοτήτων με ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΤΕΕ ΤΕΛ ΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡ. 8/06.04.2011

ΘΕΜΑ 4o: «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π. έχοντας υπ’ οψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α’/ 21.09.2010) με τίτλο «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ΄ αρ. 158993/Η/16-12-2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β/17.12.2010) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
3. Την υπ΄ αρ. 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ 405/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
4. Την υπ΄ αρ. Γ.Π./425/01-02-2011 Πράξη Προέδρου: «Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων».
5. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων αρμοδιότητας Ε.Ο.Π.Π.
6. Τα υπ’ αρ.1/16-02-2011, 2/9-03-2011 και 3/04-04-2011 πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.Ε.Δ. τα& οποία  φυλάσσονται στην Υποομάδα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (3.2)

Τα Ωρολόγια και αναλυτικά Προγράμματα:

1) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’:«ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» (Υ.Α. Γ2/2682/20-07-2000 (ΦΕΚ 1020 Β) & 38453/18-04-2003 (ΦΕΚ 530 Β) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ( ΚΥΑ 88504/Δ5/213/29-12-2008, ΦΕΚ 2725 Β)

2) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (Υ.Α. Γ2/4219-α/20-08-1999, ΦΕΚ 2320 Β) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ » (ΚΥΑ 88503/Δ5 212/29-12-2008, ΦΕΚ 2738 Β)

3)Των ειδικοτήτων των ΤΕΕ Α’ και ΤΕΕ Β’ αντίστοιχα:α) «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»(Υ.Α. Γ2/4219-α/20-08-1999, ΦΕΚ 2320 Β/1999) β) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ,Υ.Α. Γ2/4219-α/20-08-1999 (ΦΕΚ 2320 Β΄) & Γ2/2683/20-07-2000 (ΦΕΚ 1017 Β΄) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑΣα)«ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ » (ΟΑΕΔ), (ΚΥΑ 88503/Δ5 212/29-12-2008, ΦΕΚ 2738 Β΄) β) «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ), Υ.Α. 113778/Γ2/12-10-2007 (ΦΕΚ 2091 Β) & 75014/Γ2/10-06-2008 (ΦΕΚ 1206 Β)

4) Των ειδικοτήτων των ΤΕΕ Α’ και ΤΕΕ Β’ αντίστοιχα:α)«ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», (Υ.Α.Γ2/4219/20-08-1999, ΦΕΚ 2319 Β) β) «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (Υ.Α.Γ2/4219/20-08-1999 ΦΕΚ 2319 Β) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑΣ: α)«ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ,Υ.Α. 113793/Γ2/12-10-2007 (ΦΕΚ 2081 Β) & 75029/Γ2/10-06-2008 (ΦΕΚ 1274 Β)β)«ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » (ΟΑΕΔ), ΚΥΑ 88503/Δ5 212/29-12-2008 (ΦΕΚ 2738 Β)

5) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’: «ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ» (Υ.Α. Γ2/4219-στ/20-08-1999, ΦΕΚ 2325 Β΄) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑΣ: α)ΟΑΕΔ«ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» (ΚΥΑ 88504/Δ5 213/29-12-2008, ΦΕΚ 2725 Β) β)ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ « ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ » (ΚΥΑ Υ7β/ΓΠ27794/03-2008 (ΦΕΚ 427 Β) & Υ7β/ΓΠ65473/09/20-01-2010 (ΦΕΚ 61 Β)

6)Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ » (Υ.Α. Γ2/2682/20-07-2000, ΦΕΚ 1020 Β’ & 38453/Γ2/18-04-2003, ΦΕΚ 530 Β΄) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » (ΚΥΑ 88504/Δ5 213/29-12-2008, ΦΕΚ 2725 Β)

7) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Υπ’αριθ. Υ.Α. Γ2/5157/04-10-2001,ΦΕΚ 1667 Β & 19306/Γ2/22-02-2002, ΦΕΚ 252 Β’) και της ειδικότητας ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Υπ’ αριθ.88503/Δ5 212/29-12-2010 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 2738 Β’)

8)Της ειδικότητας «ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (Υπ’ αριθ. Υ.Α. Γ2/4219-γ/20-08-1999, ΦΕΚ 2322 Β & Γ2/2686/20-07-2000, ΦΕΚ 1022 Β & Γ2/5157/04-10-2001, ΦΕΚ 1667 Β & 19306/Γ2/22-02-2002, ΦΕΚ 252 Β &38435/Γ2/18-04-2003, ΦΕΚ 531 Β) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ «ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ» (Υπ’ αριθ.88504/Δ5 213/29-12-2010 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 2725 Β)

9) Της ειδικότητας « ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » των ΤΕΕ Β’ (Υπ’ αριθ. Υ.Α. Γ2/4219-γ/20-08-1999, ΦΕΚ 2322 Β’ & Γ2/5157/04-10-2001 ΦΕΚ 1667 Β & 19306/Γ2/22-02-2002, ΦΕΚ 252 Β) και της ειδικότητας «ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ( Υπ’ αριθ. 88504/Δ5 213/29-12-2010 Κ.Υ.Α.,ΦΕΚ 2725 Β)

10) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’ κύκλου « ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ» (Υπ’ αριθ. Υ.Α.9921/Γ2/31-01-2002, ΦΕΚ 225 Β) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ «ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ» (Υπ’ αριθ. 88504/Δ5 213/29-12- 2010 Κ.Υ.Α.,ΦΕΚ 2725 Β)

11) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ» (Υπ’αριθ. Υ.Α. Γ2/4219-γ/20-08/1999, ΦΕΚ 2322 Β’) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ; Μαθητείας ΟΑΕΔ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ» ( Υπ’ αριθ. 88504/Δ5 213/29-12- 2010 Κ.Υ.Α.,ΦΕΚ 2725 Β)

12)Της ειδικότητας των ΤΕΕ Α’ «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» (Υ.Α. Γ2/2682/20-07-2000, ΦΕΚ 1020 Β) & της ειδικότητας «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» των ΕΠΑ.Σ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.(Υ.Α.113805/Γ2/12-10-2007, ΦΕΚ 2077 Β΄- Υ.Α. 75002/Γ2/10-06-2008, ΦΕΚ 1271 Β΄) & της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ»(Κ.Υ.Α. 88503/Δ5 212/29-12-2008, ΦΕΚ 2738 Β΄)

13)Της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» των ΕΠΑΣ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Υ.Α. 138009/Γ2/03-12-2007,ΦΕΚ 48Β΄/18-01-2008 & Υ.Α. 75004/Γ2/10-06-2008, ΦΕΚ 1208 Β΄) και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (Κ.Υ.Α. 88504/Δ5 213/29-12-2008 ΦΕΚ 2725 Β΄)

14) Της ειδικότητας «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» των ΤΕΕ Β’ κύκλου (Υ.Α. Γ2/2682/20-07-2000 ΦΕΚ 1020 Β΄, Υ.Α. 38453/18-04-2003 ΦΕΚ 530 Β΄) και της ειδικότητας των ΕΠΑΛ « ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» Υ.Α. 74907/Γ2/10-06-2008 (ΦΕΚ 1294 Β΄)

15) Της ειδικότητας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» των ΤΕΛ [Π.Δ. 217/1985 (ΦΕΚ  79 Α΄), Π.Δ. 135/1996 (ΦΕΚ 106 Α΄), (Πράξη 19/27-10-2010, Θέμα 3ο, του Π.Ι.]και της ειδικότητας των ΕΠΑΛ « ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» [Υ.Α. 74916/Γ2/10-06-2008 (ΦΕΚ 1277 Β΄)]

16) Της ειδικότητας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» των ΤΕΕ Β’ [Υ.Α. Γ2/4219-ε/20-08-1999 (ΦΕΚ 2324 Β΄), Υ.Α. 77132/Γ2/22-07-2003 (ΦΕΚ 1078 Β΄)]και της ειδικότητας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» των ΕΠΑΛ[Υ.Α. 74910/Γ2/10-06-2008 (ΦΕΚ 1493 Β΄)]

17) Της ειδικότητας «ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ»των ΤΕΕ Β’[Υ.Α. Γ2/4219-ε/20-08-1999 (ΦΕΚ 2324 Β΄) & Υ.Α. 77132/Γ2/22-07-2003 (ΦΕΚ 1078 Β΄)] και της ειδικότητας «ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» των ΕΠΑΛ [Υ.Α. 74902/Γ2/10-06-2008 (ΦΕΚ 1253 Β΄)]

18) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’ «ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» (Υ.Α. 38451/Γ2/18-02-2003,ΦΕΚ 533 Β’) και της ειδικότητας των ΕΠΑΛ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»[Υ.Α. 74913/Γ2/04-02-2008 (ΦΕΚ 1257 Β΄)]

19) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Β’ κύκλου«ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC» [Υ.Α. Γ2/4219/20-08-1999 (ΦΕΚ 2319 Β΄), Υ.Α. 38453/18-04-2003 (ΦΕΚ 530 Β΄), ΥΑ 38451/Γ2/18-02-2003 (ΦΕΚ 533 Β’)] και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ»[Υ.Α. 88503/Δ5 212/29-12-2008 (ΦΕΚ 2738 Β΄)]

20) Της ειδικότηταςτων ΤΕΕ Α’ «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» [Υ.Α. Γ2/3914/18-08-1999 (ΦΕΚ 1717 Β΄), ΥΑ 38451/Γ2/18-02-2003 (ΦΕΚ 533 Β’)] και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»[Υ.Α. 88503/Δ5 212/29-12-2008 (ΦΕΚ 2738 Β΄)].

21) Της ειδικότητας των ΤΕΕ Α’ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» [Υ.Α. Γ2/3914/18-08-1999 (ΦΕΚ 1717 Β)]και της ειδικότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» [ Υ.Α. 88503/Δ5 212/29-12-2008(ΦΕΚ 2738 Β’)]

Αποφασίζουμε

Α. Την έγκριση της αντιστοίχισης ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και  μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ ως εξής:

1.Η ειδικότητα ‘Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης’ των ΕΠΑΣ ΥΠΔΒΜΘ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης’ των ΤΕΕ Β’ και την ειδικότητα ‘Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων’ των ΤΕΕ Α’. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης’ των ΕΠΑΣ ΥΠΔΒΜΘ τα επαγγελματικά δικαιώματα α) της ειδικότητας ‘Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων΄ των ΤΕΕ Α’ κύκλου β) της ειδικότητας ‘Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

2. Η ειδικότητα ‘Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης’ των ΕΠΑΣ ΥΠΔΒΜΘ. Συνεπώς λαμβάνει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα: α) της ειδικότητας ‘Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων΄ των ΤΕΕ Α’ κύκλου β) της ειδικότητας ‘Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

3. Η ειδικότητα ‘Βοηθών Νοσηλευτών’ των ΕΠΑΣ Υπ. Υγείας είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Βοηθών Νοσηλευτών’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Βοηθών Νοσηλευτών’ των ΕΠΑΣ Υπ. Υγείας τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Βοηθών Νοσηλευτών’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

4. Η ειδικότητα ‘Βοηθών Γενικής Νοσηλείας’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Βοηθών Νοσηλευτών’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Βοηθών Γενικής Νοσηλείας’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Βοηθών Νοσηλευτών’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

5. Η ειδικότητα ‘Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

6. Η ειδικότητα των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ‘Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου’ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου . Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

7. Ηειδικότητα των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ‘Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου’ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων & Αυτοματισμού Αυτοκινήτου’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων & Αυτοματισμού Αυτοκινήτου’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

8. Ηειδικότητα των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ‘Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών’ αντιστοιχείται με την ειδικότητα ‘Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

9. Η ειδικότητα ‘Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών’ των ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας αντιστοιχείται με την ειδικότητα ‘Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών’ των ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

10. Η ειδικότητα 'Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων' των ΕΠΑΛ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

11. Η ειδικότητα 'Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας' των ΕΠΑΛ  αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Φυτικής Παραγωγής' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

12. Η ειδικότητα 'Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος' των ΕΠΑΛ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Κηποτεχνία' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

13. Η ειδικότητα 'Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών' των ΕΠΑΛ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής' των ΤΕΛ. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας 'Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών' των ΕΠΑΛ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής' των ΤΕΛ.

14. Η ειδικότητα 'Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου' των ΕΠΑΛ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου' των ΤΕΕ Β' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας  'Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου' των ΕΠΑΛ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

15. Η ειδικότητα 'Αμαξωμάτων' των ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Αμαξωμάτων' των ΤΕΕ Α' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας  'Αμαξωμάτων' των ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Αμαξωμάτων' των ΤΕΕ Α' κύκλου.

16. Η ειδικότητα 'Τεχνιτών Αμαξωμάτων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Αμαξωμάτων' των ΤΕΕ Α' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας  'Τεχνιτών Αμαξωμάτων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ  τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Αμαξωμάτων' των ΤΕΕ Α' κύκλου.

17. Ηειδικότητα 'Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων' των ΤΕΕ Β' κύκλου.Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας  'Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

18.Η ειδικότητα 'Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ' των ΤΕΕ Β' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας   'Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας  'Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

19. Η ειδικότητα 'Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ  αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών' των ΤΕΕ Β' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας 'Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

20. Η ειδικότητα 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων' των ΤΕΕ Β' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

21. Η ειδικότητα 'Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ αντιστοιχείται με την ειδικότητα 'Υπαλλήλων Διοίκησης' των ΤΕΕ Β' κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους αποφοίτους της ειδικότητας  'Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων' των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας 'Υπαλλήλων Διοίκησης' των ΤΕΕ Β' κύκλου.

22. Η ειδικότητα 'Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) των ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας και των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ανήκει στην ομάδα μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΣ και ως εκ τούτου μπορεί να έχει πρόσβαση στις προβλεπόμενες από το Π.Δ.362 άδειες εφόσον αυτό προβλέπεται και για την ομάδα μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ.

23. Η ειδικότητα ‘Τεχνιτών Εργαλειομηχανών’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Εργαλειομηχανών CNC’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Τεχνιτών Εργαλειομηχανών’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Εργαλειομηχανών CNC’ των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

24. Η ειδικότητα ‘Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Μεταλλικών Κατασκευών’ των ΤΕΕ Α΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας ‘Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Μεταλλικών Κατασκευών’ των ΤΕΕ Α΄ κύκλου.

25. Η ειδικότητα ‘Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα ‘Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων’ των ΤΕΕ Α΄ κύκλου. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας  ‘Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων’ των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ‘Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων’ των ΤΕΕ Α΄ κύκλου.

Για το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

Σχετικά Άρθρα