edu.klimaka.gr

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ

Αρ.Πρωτ.84835 /Γ2/15-07-2009/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Τηλ.210.344.3306
Φαξ: 210.344.3253
e­mail : t09tee17(α)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: «Συνάφεια Eιδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Eιδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
2. Το Π.Δ. 206/2007(ΦΕΚ 232 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19012009 (ΦΕΚ 68 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
5. Το Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)»
6. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
8. Τις διατάξεις του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71490/Δ4/270704 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1246 Β΄) «Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74217/Γ2/26072005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1074 Β΄) «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2005 – 2006»
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 98857/Δ4/27092005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1421 Β΄) «Προσθήκες Τομέων και Ειδικοτήτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)»
12. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 1 περ.θ
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90316/Γ2/06092006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1371 Β΄) «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2004 – 2005»
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56645/Γ2/010607 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 947 Β΄) «Καθορισμός των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)»
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 148096/Γ2/241207 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2511 Β΄) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές – μετεγγραφές – φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
16. Την υπ’ αριθμ. 28118/Γ2/40308 (ΦΕΚ 429 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)»
17. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»
18. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/04052009 Πράξη του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη

Αποφασίζουμε:

Α.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, των ειδικοτήτων

 1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
 2. Συντήρησης έργων τέχνης – Αποκατάστασης
 3. Επιπλοποιίας
 4. Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
 5. Αργυροχρυσοχοΐας
 6. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

 1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
 2. Συντήρησης έργων τέχνης και Αποκατάστασης
 3. Επιπλοποιίας
 4. Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
 5. Αργυροχρυσοχοΐας
 6. ηφιδογραφίας Υαλογραφίας

Β.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κατασκευών, των ειδικοτήτων

 1. Σχεδιαστών τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ
 2. Κτιριακών Έργων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Κτιριακών Έργων.

Γ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, της ειδικότητας Υφάσματος/ Ένδυσης μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος.

Δ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Ε.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Ηλεκτρολογικού Τομέα, της ειδικότητας

 1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
 2. Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

 1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 2. Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΣΤ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Μηχανολογικού Τομέα, των ειδικοτήτων

 1. Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων
 2. Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 3. Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
 5. Αμαξωμάτων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

 1. Αμαξωμάτων
 2. Εργαλειομηχανών CNC
 3. Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
 4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
 5. Αμαξωμάτων

Ζ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, των ειδικοτήτων

 1. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων –Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 2. Επιχειρηματικής Γεωργίας
 3. Τεχνολογίας Τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 4. Περιβάλλοντος και Αργοτουρισμού

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ. και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες

 1. Φυτοτεχνικών ΕπιχειρήσεωνΑρχιτεκτονική Τοπίου
 2. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
 3. Ζωοτεχνίας
 4. Αγροτικών Μηχανημάτων
 5. ΑμπελουργίαςΟινοτεχνίας
 6. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
 7. Δεντροκομίας
 8. ΓαλακτοκομίαςΤυροκομίας

Η.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων

 1. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
 2. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
 3. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 4. Βοηθών Φαρμακείων
 5. Βοηθών Νοσηλευτών
 6. Βοηθών ΙατρικώνΒιολογικώνΑκτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων (Συμπτυγμένη ειδικότητα)

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

 1. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
 2. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
 3. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 4. Βοηθών Φαρμακείων
 5. Νοσηλευτικής (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
 6. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Φαρμακείων

Θ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα ΑισθητικήςΚομμωτικής, των ειδικοτήτων

 1. Αισθητικής Τέχνης
 2. Κομμωτικής Τέχνης

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

 1. Αισθητικής Τέχνης
 2. Κομμωτικής Τέχνης

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σχετικά Άρθρα