edu.klimaka.gr

Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών από κατάληψ) στα ΕΠΑΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

(Τροποποιήσεις της υπ. αρ. 80033/Γ2/04-08-2006 στο ΦΕΚ 1286/2006)

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 724/2015)

Αριθμ. 62839/Δ4
1) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ.πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146),
2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1θ του άρθρου 18 του Ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄146).
2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄118) καθώς και τις διατάξεις των παρ. 1,2,3, 4 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε η τελευταία παράγραφος με την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» (Α΄189).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργικής απόφασης «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 1286).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ.80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 2530).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α΄ 21)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΥΙ00/20−02−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Αλεξίου Π.Τσίπρα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (Β΄ 299).
8. Την υπ’ αριθμ. 16/27−03−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργική απόφαση (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργικών αποφάσεων» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146) και

2) Καθορίζουμε τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) ως εξής:

Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) αντικαθιστούμε τα εδάφια που προστέθηκαν με την ανωτέρω υπουργική απόφαση με τις ακόλουθες πέντε παραγράφους και παράλληλα καθορίζουμε τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄193) ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και

γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο. Το Σχολικό Συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τετράμηνο από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2014−2015, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρόπους που προβλέπονται παραπάνω, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.».


Άρθρο 2

Η υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 2530) παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας, για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146), αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ενώ για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄193) αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2015−2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2016−2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργική απόφαση «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 1286) ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


 

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2530/2013)

Αριθμ. 139628/Γ2
Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄ 1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) Υ.Α.

(...)

Σ.Σ. Η συγκεκριμένη απόφαση που καταργήθηκε όριζε πως:

«Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες το διδακτικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέρες διήρκεσε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή και των εξετάσεων καθώς και η χρονική τους διάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του διδακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του.

Οι απώλειες διδακτικών ωρών που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα με σχετική απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης».

Σχετικά Άρθρα