edu.klimaka.gr

Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων από Κτιριακές Υποδομές / ΚτΥπ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ)

Αρ.Πρωτ.7763/27-05-2016

ΚΠΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.Ε.
Διεύθυνση Σχεδιασμού &.Διενέργειας Προμηθειών
Τμήμα Εξοπλισμών Εκπαιδευτικών &. Λοιπών Υποδομών
Πληροφορίες: Τηλ. : 210-5272555
fax: 210-5272553

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με επικαιροποίηση αιτημάτων για εξοπλισμό

Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε δυνάμει της διατάξεως της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4199/2013, οιονεί καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Δεδομένης

α) της αnοραίτητης επικαιροποίησης των παλαιότερων αιτημάτων σας (αφού οργανικές μονάδες έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεi, το μαθητικό δυναμικό έχει μειωθεί και γενικότερα οι ανάγκες έχουν τροποποιηθεί)

β) της ορθότερης, αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πιστώσεων

γ) της παρεχόμενης δυνατότητας για επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού (λόγω αποθέματος ανταλλακτικών στις αποθήκες της εταιρίας μας)

δ) της υποχρέωσης σας για υποβολή πρωτοκόλλου καταστροφής, σε περίπτωση που ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επιδέχεται καμία επιδιόρθωση

κατανοώvτας τις «νέες επιτακτικές ανάγκες», αφού λάβετε υπ όψιν τις ποσότητες εξοπλιστικών ειδών που στα σχολεία της nεριφέρειάς σας χορηγήθηκαν την τελευτοίο πενταετία, παρακαλούμε για την αποστολή νέων ουσιαστικά και πραγματικά αναγκαίων αιτημάτων εξοπλισμού των σχολικών μονάδων που εποπτεύετε και δεν έχουν υποβάλει αίτημα στην νέα Web εφαρμογή (www.aithmata-ktyp.gr)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Παπαδάκης


 

Η ΚτΥπ ΑΕ που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2013 είναι το προϊόν της συγχώνευσης τριών δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών: της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων], της ΟΣΚ ΑΕ με τις διευρυμένες της αρμοδιότητες [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό σχολείων καθώς και με την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των εν εξελίξει έργων της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου ΚΕΔ ΑΕ] και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων].

Η δημιουργία της ΚτΥπ ΑΕ απαντά στην ανάγκη υλοποίησης δημόσιων κτιριακών υποδομών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον τόσο στους κλάδους της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης [από 01.08.2015] όσο και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα ανακύψει ανάγκη. Ο επιμερισμός ευθυνών μεταξύ διαφορετικών φορέων για ένα και μοναδικό αντικείμενο –τις δημόσιες κτιριακές υποδομές– δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων χωρίς κοινωνικές επιπτώσεις ήταν σημαντική η δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας του δημοσίου, υπεύθυνης για όλες τις κρατικές κτιριακές υποδομές.

Κύριες πηγές χρηματοδότησης της ΚτΥπ ΑΕ είναι o τακτικός κρατικός προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], ενώ χάρη στο αντικέιμενο και την ποιότητα των έργων, συχνή είναι η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και η επιλεξιμότητα για επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το οποίο ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει κάθε υλοποιούμενο έργο συμβουλεύεται και συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή με οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή είναι σχετική με το εκάστοτε έργο.

 


Στη διεύθυνση : http://www.ktyp.gr/el/προδιαγραφές/εξοπλισμοί-σχολείων υπάρχει περιγραφή των διαθεσίμων ειδών όπως και των κατάλληλων εντύπων για :

 • εξοπλισμό ΑΜΕΑ
 • Εξοπλισμό Προσχολικής Αγωγής
 • Εξοπλισμό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εξοπλισμό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η υποβολή αιτήματων γίνεται στη διεύθυνση: https://www.aithmata-ktyp.gr/site_common/user_login.php

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εξοπλισμός ΑΜΕΑ

 • Ειδικό θρανίο,
 • Ειδικό κάθισμα
 • Ορθοστάτης
 • Περιπατητήρας (Rolator) εμπρόσθιος
 • Περιπατητήρας (Rolator) οπισθίας
 • Αναπηρικό αμαξίδιο
 • Μπαστούνια τετράποδα

Εξοπλισμός Προσχολικής Αγωγής

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Έδρα νηπιαγωγείου 1/2 Π-4
 • Κάθισμα κοινό ταπετσαρίας
 • Τραπέζι ξύλινο με 4 καρεκλάκια
 • Καρεκλάκι ξύλινο νηπιαγωγείου
 • Βιβλιοθήκη ξύλινη σταθερή
 • Βιβλιοθήκη ξύλινη πτυσσόμενη
 • Χαρτοθήκη ξύλινη 12 συρταριών
 • Παγκάκι ξύλινο νηπιαγωγείου 4 θέσεων
 • Μπακάλικο

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Φάξ- Φωτοτυπικό, πατήστε εδώ
 • DVD, πατήστε εδώ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • Κασετίνα με πλαστικές
 • Κασετίνα συναρμολογούμενη Ελληνική σημαία
 • Σύνθετες παιδαγωγικές συσκευές
 • Αυτοκίνητα με παρελκόμενα
 • Ξύλινο παιδαγωγικό υλικό
 • Κασετίνα διαφόρων σχημάτων
 • Σύνθεση πόλης (ξύλινο οικοδομικό υλικό)
 • Παιχνίδι συσχετισμού εξέλιξης
 • Παιχνίδι μαθηματικής σκέψης
 • Αριθμητήριο σκάλας
 • Κουκλοθέατρο με κούκλες (σετ)
 • Μουσικά όργανα (σειρά)
 • Μαγνητικοί πίνακες
 • Γράμματα και Αριθμοί
 • Κατασκευές (Ξύλινο παιδαγωγικό υλικό)
 • Κλάσματα σχημάτων (κύκλος-φρούτα)

Εξοπλισμός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Γραφείο διευθυντή Π - 5
  Γραφείο 1/2 Π - 4
 • Γραφείο Η/Υ
 • Έδρα
 • Κάθισμα πτυσσόμενο
 • Θρανίο Νο3 (για Α-Β-Γ τάξη Δημοτικού)
 • Κάθισμα θρανίου Νο3 (για Α-Β-Γ τάξη Δημοτικού)
 • Θρανίο Νο4 (για Δ-Ε-ΣΤ τάξη Δημοτικού)
 • Κάθισμα θρανίου Νο4 (για Δ-Ε-ΣΤ τάξη Δημοτικού)
 • Πίνακας μαρκαδόρου - 240
 • Μαγνητικός πίνακας
 • Γράμματα και Αριθμοί
 • Τραπέζι ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Η/Υ και Εκτυπωτής
 • Φάξ - Φωτοτυπικό
 • DVD
 • Μεγαφωνική

Εξοπλισμός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Γραφείο διευθυντή Π - 5
 • Γραφείο Η/Υ
 • Γραφείο καθηγητών 1/2 Π - 4
 • Έδρα
 • Κάθισμα κοινό ταπετσαρίας
 • Κάθισμα πτυσσόμενο
 • Βιβλιοθήκη γραφείου σταθερή
 • Θρανίο Γυμνασίου-Λυκείου
 • Κάθισμα Γυμνασίου-Λυκείου
 • Κάθισμα με αναλόγιο
 • Πίνακας μαρκαδόρου - 240
 • Ανταλλακτικά για θρανίο & κάθισμα Γυμνασίου-Λυκείου

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Η/Υ & Εκτυπωτής
 • Φάξ - Φωτοτυπικό
 • Βιντεοπροβολέας
 • DVD

Σχετικά Άρθρα