edu.klimaka.gr

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2023 2024 (Προγραμματισμός)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.146649/ΓΔ4/20-12-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

Θέμα: Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24 και έναρξη του προγράμματος
Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄ 5988)
2. Η με αρ. πρωτ. 143845/ΓΔ4/14-12-2023 (ΑΔΑ: 623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ) Απόφαση

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.):

Α1. Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023:

• Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων:

Η κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/2023 και Γ΄ 1845/2023, των κλάδων ΠΕ05 / ΠΕ07 / ΠΕ34 / ΠΕ40 / ΠΕ79.01 / ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο / ΠΕ81, ΠΕ89.01 για το Γραμμικό Σχέδιο, καθώς και στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΤΕ της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (3/2020 τ. προκ. ΑΣΕΠ), στους οποίους περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01). Οι Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διδασκόντων/ουσών των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης συντάσσονται σύμφωνα με τα, κατά τα ανωτέρω, εξαχθέντα αρχεία.

• Η επιλογή των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄ 5988) και με βάση τις ανάγκες της κάθε Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2023_24 σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

• Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πριν προβούν στην επιλογή των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, πρέπει να ελέγχουν τον ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου:

 1. να αποκλειστεί η περίπτωση της ύπαρξης δύο ενεργών συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., καθώς και
 2. να είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις», για τους άρρενες εκπαιδευτικούς.

• Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες αναρτούν την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, έως ώρα 13.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ουσών (επισημαίνονται τα ονόματα των αρχικά επιλεγέντων/εισών με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται στον Πίνακα ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2023_24 και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Επίσης ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς και τους αποστέλλουν την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Α2. Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023:

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης τοποθετούν τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. και αναρτούν τις τοποθετήσεις στην ιστοσελίδα τους.

Α3. Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024:

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

 • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης Ε.Δ.Ε.Μ..
 • εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
 • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχεται από την Γ΄ τάξη Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, προσλαμβάνονται υποψήφιοι/ες από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ, αν προέρχεται από Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και από την τέταρτη Δ΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) προσλαμβάνονται υποψήφιοι/ες από τους αξιολογικούς πίνακες Β’ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Ελλείψει, δε, υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες Β’ (ΕΑΕ) προσλαμβάνονται υποψήφιοι/ες από τους αξιολογικούς πίνακες Α’ (Γενικής Εκπαίδευσης).
 • Σε όσες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης ο αριθμός των αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των τμημάτων Ε.Δ.Ε.Μ., προσλαμβάνονται υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 με Μουσική Ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» που έχουν υποβάλει αίτηση και περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (3/2020 τ. προκ. ΑΣΕΠ).
 • Σε όσες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των Σ.Κ.Α.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της με αρ. πρωτ. 143845/ΓΔ4/14-12-2023 (ΑΔΑ: 623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ) Απόφασης, τότε με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο/η Διευθυντής/ντρια της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις Β΄ και Γ΄ αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες/είσες διδάσκοντες/ουσες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων/ουσών να μην υπερβαίνουν το όριο που αντιστοιχεί στις ώρες διδασκαλίας των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου, στο πλαίσιο της κατανομής πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024.
 • Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε..
 • Σε περίπτωση πρόσληψης αναπληρωτή/τριας μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιου/ας με σκοπό να καλύψει το κενό που θα προκύψει από απουσία διδάσκοντα/ουσας με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (κατ’ εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄ 5988)), η ημερομηνία έναρξης καθώς και η ημερομηνία λήξης της σύμβασής του/της (δηλαδή η ημερομηνία επανόδου στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε) θα πρέπει να αναγράφονται στην Απόφαση Πρόσληψης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και να ενημερώνεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..
 • Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται να τηρούν τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών/τριών ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2021-2027, λαμβάνοντας υπόψη και την με αρ. πρωτ. 5236/11-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΩΨ46ΝΚΠΔ-ΤΜΤ) Εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..
 • Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους/τις εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως και οι αποφάσεις πρόσληψης (στις οποίες αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης) και τοποθέτησης/διάθεσης καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών αναρτώνται στη Διαύγεια από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.

Β. ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ

• Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπέβαλαν αίτηση, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

• Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων διδασκόντων/ουσών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων ανά κλάδο και η τοποθέτησή τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄ 5988).

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α σε μια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος/α για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α σε μια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024.

Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Γ. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε.Δ.Ε.Μ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄ 5988), η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) όπως ισχύει. Κάθε μάθημα διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, εκτός των μαθημάτων του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου που διδάσκονται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά, σχολικά έτη 2023-2026» (MIS 6001780) στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Συνημμένα:
1) ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘ_ΕΔΕΜ_2023_24
2) ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2023_24

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Σχετικά Άρθρα