edu.klimaka.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ (ΦΕΚ 2438/2011)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

(ΦΕΚ 2438/2011 - Αριθμ. Φ.151/116946/Β6)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2438
2 Νοεμβρίου 2011

Αριθμ. Φ.151/116946/Β6
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ.3 του άρθρου

2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 − Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 − Α).

2. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του ανωτέρω τμήματος.

3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αριθμός 144/4−10−2010 του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 −Α), κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. έχουν:

α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

β) Σε ποσοστό μέχρι 8% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής.

Άρθρο 2
Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο.

2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΠΘ και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., αποστέλλεται για ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κάθε χρόνο στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων, στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι:

α) Αίτηση συμμετοχής.

β) Τίτλος σπουδών και

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από την Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στο Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών,του Α.Π.Θ.

Άρθρο 4
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Προέδρου, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων. Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν πέντε (5) μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος που διδάσκουν καλλιτεχνικά μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές μέλος της Επιτροπής.

4. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και προαιρετικά με δημοσίευση της περίληψής της σε ημερήσιες εφημερίδες.

5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Γραμματέας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.

6. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσης Υπουργικής απόφασης, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα και επιτροπές, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

8. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής των έργων την τελευταία ημέρα των εξετάσεων:

α) Ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων.

β) Ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού− σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων.

γ) Μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και

δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίδει ένα (1) έργο που εκπονείται την 5η ημέρα των εξετάσεων.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτείας

1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται από τους Επόπτες, τους Βοηθούς Εποπτών και τους Επιτηρητές.

2. Ως Επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.

3. Ως Επιτηρητές ορίζονται μέλη: (α) Του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. (β) Του προσωπικού της κατηγορίας των Ε.Τ.Ε.Π του Α.Π.Θ, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολών Καλών Τεχνών και γ) Του προσωπικού της κατηγορίας των ΕΕΔΙΠ του Α.Π.Θ, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολών Καλών Τεχνών

4. Ο αριθμός των Επιτηρητών είναι ανάλογος με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών διεξαγωγής των εισιτηρίων εξετάσεων.

5. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχόμενων σε αυτές και την επιτήρηση των εξεταζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. και στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος.

2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών όλες τις ημέρες των εξετάσεων.

3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος τοποθετείται σε προκαθορισμένη αίθουσα και θέση, που προσδιορίζεται από τον αριθμό που φέρει το δελτίο εξεταζόμενου, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό πρωτοκόλλου που φέρει η αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις.

Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μετά από κοινή συμφωνία των διαγωνιζόμενων και την έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων, σύμφωνα με το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου σε σχετική ονομαστική κατάσταση.

6. Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου»τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή Εξετάσεων

1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους με φροντίδα των Επιτηρητών.

2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Υπουργικής απόφασης.

Ο υποψήφιος παραδίδει τα έργα του στα μέλη της επιτροπής παραλαβής των έργων. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχουν τα ατομικά στοιχεία του, σύμφωνα με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, παραλαμβάνουν τα έργα τα οποία παρουσία του τοποθετούνται εντός αδιαφανούς φακέλου επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμός δελτίου του εξεταζόμενου, και ο αριθμός των παραδοθέντων έργων. Το σημείο του φακέλου επί του οποίου είναι αναγεγραμμένα τα στοιχεία του υποψηφίου καλύπτεται με αδιαφανές χαρτί. Ο φάκελος σφραγίζεται και μονογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.

4. Αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των έργων στην Επιτροπή Παραλαβής των έργων Ο Επόπτης κάθε αίθουσας συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευθύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνο του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΠΘ και του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.

3. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, ονομαστικό πίνακα εκείνων που εισάγονται στο πρώτο έτος του ανωτέρω Τμήματος και τον δημοσιεύει σε δύο (2)τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης.

4. Για την εγγραφή στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού ή επικυρωμένης φωτοτυπίας. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

5. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το αμέσως επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για το έτος αυτό.

6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. επί ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Άρθρο 12
Εισαγωγή Κυπρίων

1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. και σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής απόφασης.

2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτροπή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχιούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους.

3. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα