edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ΑΣΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 618/2021

Αριθμ. 2664
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 112).
3. Την υπ’ αρ. 5981/29-11-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β΄ 2340), όπως ισχύει
4. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού» (Α΄ 187), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄16).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄ 121) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
8. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 35).
9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
11. Την υπ’ αρ. 12072/30-7-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών «Ορισμός εννεαμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4688/2020 (Α΄101), με τριετή θητεία» (ΑΔΑ: ΨΥΒ-Σ465ΧΘΟ-2ΤΝ), όπως τροποποιήθηκε με την 12072/7-8-2020 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 9ΗΙ5465ΧΘΟ-ΥΑΦ).
12. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης (24.11.2020) του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης.
13. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος της, καθώς προκειμένου να τύχει εφαρμογής πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα όπως η πρόσληψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και η προμήθεια αντίστοιχων εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ΄αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού ως εξής:

«2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων Υφυπουργός Τουρισμού
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υφυπουργός Τουρισμού
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5824/2020

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 5824
30 Δεκεμβρίου 2020

Aριθμ. 20071
Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 112).
3. Την υπ’ αρ. 5981/29-11-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β’ 2340), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού» (Α’ 187), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την 13984/22.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα» (Β’ 3017).
9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
11. Την υπ’ αρ. 12072/30-7-2020 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών «Ορισμός εννεαμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), με τριετή θητεία» (ΑΔΑ: ΨΥΒΣ465ΧΘΟ-2ΤΝ), όπως τροποποιήθηκε με την 12072/7-8-2020 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 9ΗΙ5465ΧΘΟ-ΥΑΦ).
12. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης (24.11.2020) του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης.
13. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3917/ 30.3.2006 (Β’ 443) κοινής απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε..) του Ο.Τ.Ε.Κ..
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του προγράμματος Σπουδών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Υ 3 2 1   125 5
2 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management Ι) Υ 5 1 1 3 150 5
3 Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας Υ 3 1 1 1 125 5
4 Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων Υ 3 2   1 125 5
5 Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism) Υ 3 2 1   150 5
6 Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο Υ 5 1 1 3 150 5
      22 9 5 8 825 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Οινολογία - Μπαρ Υ 4 1   3 125 5
2 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management ΙΙ) Υ 6 2 1 3 150 5
3 Αρχές Γενικής Λογιστικής Υ 3 1 1 1 125 5
4 Αγγλικά Ορολογία Υ 3 1 2   125 5
5 Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία Υ 3 2 1   150 5
6 Γλώσσα Ι (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά) Υ 3 1 2   150 5
      22 8 7 7 825 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management) Υ 3 1 1 1 150 5
2 Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management) Υ 6 2 1 3 125 5
3 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Υ 3 2 1   125 5
4 Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Υ 3 1 1 1 125 5
5 Στατιστική Επιχειρήσεων Υ 3 1 1 1 150 5
6 Γλώσσα ΙΙ Υ 3 1 2   150 5
      21 8 7 6 825 30
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό Υ 3 2 1   125 5
2 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών Υ 4 1 1 2 125 5
3 Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Υ 3 1 1 1 150 5
4 Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία Υ 3 2 1   150 5
5 Τουριστική Γεωγραφία Υ 3 2 1   150 5
6 Γλώσσα ΙΙΙ Υ 3 1 2   150 5
      19 9 7 3 825 30
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία Υ 3 2 1   150 5
2 Μεθοδολογία Έρευνας Υ 3 1 1 1 125 5
3 Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design) Υ 3 2 1   125 5
4 Οργανωσιακή Ψυχολογία Υ 3 2 1   125 5
5 Γλώσσα ΙV Υ 3 1 2   150 5
6 Marketing Τουριστικών Προορισμών Υ 3 2 1   150 5
      18 10 7 1 825 30
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management) Υ 3 2 1   150 5
2 Ψηφιακό Marketing Υ 3 2 1   125 5
3 Τουριστική Κοινωνιολογία Υ 3 2 1   125 5
4 Διαχείριση Τροφίμων Υ 3 1 1 1 150 5
5 Γλώσσα V Υ 3 1 2   150 5
6   + Ένα από τα δύο        
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΥ 3 2 1   150 5
Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία ΕΥ 3 2 1   150 5
      18 10 7 1 850 30
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό Υ 3 1 2   150 5
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ 4 2 2   125 5
3 Στρατηγική των Επιχειρήσεων Υ 3 2 1   150 5
4 Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου Υ 3 1 2   150 5
6      + Δύο από τα οκτώ        
Διαχείριση Αξιοθέατων ΕΥ 3 2 1   125 5
Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων ΕΥ 3 2 1   125 5
Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ ΕΥ 3 2 1   125 5
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς ΕΥ 3 2 1   125 5
Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΕΥ 3 2 1   125 5
    ΕΥ 3 2 1   125 5
      19 10 9   825 30
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία ή Πρακτική Εφαρμογή: Μελέτη Περίπτωσης Υ 10   10   300 10
2 Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό Υ 3 2 1   150 5
3 Business Leadership and Professional Development Υ 3 1 1 1 150 5
4 Πρακτική άσκηση (3 μήνες Ιούλιο - Σεπτέμβρη/3 έτη) Υ 35 2     900 10
      51 5 12 1 1500 30

ΤΟΜΕΙΣ

Το πρόγραμμα σπουδών των ΑΣΤΕ περιλαμβάνει τρεις τομείς και συγκεκριμένα:

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1. Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

2. Αρχές Γενικής Λογιστικής

3. Γλώσσα I - VI (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά)

4. Στατιστική Επιχειρήσεων

5. Μεθοδολογία Έρευνας

6. Οργανωσιακή Ψυχολογία

7. Ψηφιακό Marketing

8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

9. Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία

10. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

11. Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1. Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η λειτουργία τους καθώς και η απόκτηση ικανότητας χρήση προγραμμάτων Η/Υ

Περίγραμμα μαθήματος: Το υπολογιστικό σύστημα και ο υπολογιστής. Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Σύγχρονα προγράμματα Η/Υ επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, internet και τοπικά δίκτυα.

2. Αρχές Γενικής Λογιστικής:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις βασικές και σύγχρονες λογιστικές μεθόδους και σκέψεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στις οικονομικές μονάδες που θα εργαστούν στο μέλλον.

3. Γλώσσα I - VI (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά):

Ανήκει στην κατηγορία Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ εξάμηνα, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο.

Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές σε επίπεδο ώστε να μπορούν να επικοινωνούν προφορικώς και γραπτώς στη γλώσσα επιλογής, καθώς και η επαρκής γνώση της τουριστικής και ξενοδοχειακής ορολογίας στη γλώσσα.

4. Στατιστική Επιχειρήσεων:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της στατιστικής επιστήμης και να εκπαιδευτούν στην κατανόηση, εφαρμογή και υπολογισμό των βασικών στατιστικών μεγεθών.

Περίγραμμα μαθήματος: Βασικές αρχές στατιστικής, Ασκήσεις βασικών αρχών στατιστικής ανάλυσης.

5. Μεθοδολογία Έρευνας:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, εφαρμογή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στην έρευνα ώστε να μπορούν να συλλέξουν δεδομένα για αναφορές, αλλά και να επιδείξουν γνώση της συγγραφής πτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας. Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στην μεθοδολογία έρευνας. Ορισμός σκοπού και στόχων έρευνας. Ποιοτική έρευνα σχεδιασμός και εργαλεία. Ποσοτική έρευνα σχεδιασμός και εργαλεία. Μέθοδοι ανάλυσης.

6. Οργανωσιακή Ψυχολογία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κοινωνικές έννοιες της οργανωσιακής ψυχολογίας και πως αυτές εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις.

Περίγραμμα μαθημάτων: Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Ψυχολογία. Προσωπικότητα. Επιλογή Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αντίληψη. Εργασιακές Συμπεριφορές. Εργασιακό Άγχος και Εξουθένωση. Ηγεσία και Αποτελεσματική Επικοινωνία. Συναισθηματική Νοημοσύνη.

7. Ψηφιακό Marketing:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώση για τη χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο marketing, με έμφαση στο marketing ξενοδοχειακών και τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στο Ψηφιακό Marketing. Τάσεις και Καινοτομίες στο Ψηφιακό Marketing στα ξενοδοχεία και τον τουρισμό. Ο Ρόλος της Ανάλυσης Δεδομένων στο Ψηφιακό Marketing. Θέματα Ηθικής.

8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας:

Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πως χρησιμοποιούνται για το έλεγχο ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Στρατηγική και Οργανωτικές Αλλαγές. Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Σχεδιασμός και Έλεγχος Ποιότητας. Δείκτες Ανταγωνιστικότητας. Τεχνικές και Εργαλεία για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

9. Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική Επικοινωνία:

Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας που θα επιτρέψει την ανταπόκριση στις προσδοκίες των τουριστών.

Περίγραμμα μαθήματος: Δημόσιες Σχέσεις. Διαπολιτισμικές Επαφές. Προσδοκίες Επισκεπτών. Πολιτισμικές Διαφορές και Επικοινωνία. Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM).

10. Χρηματοοικονομική Διοίκηση:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 4 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5

Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για διοικητικές αποφάσεις που οδηγούν στην χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων καθώς και στη μελέτη των τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων.

Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες. Κατηγορίες Επενδύσεων. Κριτήρια Επενδύσεων. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων.

11. Στρατηγική των Επιχειρήσεων:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, εφαρμογή και ανάλυση των μοντέλων και θεωριών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις. Επίσης η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις με έμφαση στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

Περίγραμμα μαθήματος: Στρατηγική Διοίκηση. Διαδικασία Στρατηγικής Διοίκησης. Μοντέλα Στρατηγικών Αποφάσεων. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης.

Το Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον. Διατήρηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Εφαρμογή Στρατηγικής. Διεθνής Στρατηγική.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

2. Τουριστική Γεωγραφία

3. Marketing Τουριστικών Προορισμών

4. Τουριστική Κοινωνιολογία

5. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό

6. Διαχείριση Αξιοθέατων

7. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς

8. Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

9. Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιολόγηση, ανάλυση και χρήση των κοινωνικών δικτύων στο τουριστικό marketing.

Περίγραμμα μαθήματος: Διαφήμιση και Διαδίκτυο.

Μέσα και Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Τουρισμός. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στα Ξενοδοχεία.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στον Τουρισμό.

2. Τουριστική Γεωγραφία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός μαθήματος είναι η μελέτη των γεωγραφικών και παράλληλα οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των τουριστικών περιοχών της Ελλάδας και άλλων χωρών. Η εξέταση των φυσικών παραγόντων ωθούν τους ταξιδιώτες σε συγκεκριμένους τόπους και ενδιάμεσοι φορείς του συστήματος μεταφορών που καθιστούν δυνατό το τουριστικό ταξίδι.

Περίγραμμα μαθήματος: Στοιχεία Τουριστικής Γεωγραφίας. Τουριστικοί Προορισμοί. Αξιοθέατα με Τουριστικό Ενδιαφέρον. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

3. Marketing Τουριστικών Προορισμών:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές οι γενικές αρχές του marketing τουριστικών προορισμών και κυρίως η ανάλυση και χρήση εργαλείων τουριστικού marketing για την οργάνωση, προώθηση και διαφήμιση τουριστικών προορισμών.

Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστικό marketing. Έρευνα Τουριστικού Marketing. Τμηματοποίηση Αγοράς Τουριστικών Προορισμών. Διανομή Τουριστικού Προϊόντος. Εργαλεία Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος και Προορισμού. Γραφεία και Οργανώσεις Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού. Ηλεκτρονική Διαχείριση και Προώθηση Τουριστικού Προορισμού.

4. Τουριστική Κοινωνιολογία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η συνθετική ερμηνεία της σύγχρονης κοινωνίας και των θεσμών της συνολικά στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και εννοιολογική αντιμετώπιση του Ελληνικού και διεθνούς τουρισμού μέσα από τις κοινωνικές επιστήμες.

Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στην Τουριστική Κοινωνιολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο της Κοινωνιολογίας Τουρισμού. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις των Κοινωνικών Επιστημών στον Τουρισμό. Ανάλυση και Ερμηνεία Κοινωνικών Παραμέτρων σε Σχέση με τα Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά Δεδομένα.

5. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και εφαρμογή των ευκαιριών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τουρισμό. Η επιχειρηματικότητα, έναρξη νέας επιχείρησης και διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό αποτελούν τη βάση του μαθήματος.

Περίγραμμα μαθήματος: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό. Είδη επιχειρηματικότητας. Ανάλυση Αγοράς. Πηγές Χρηματοδότησης. Επιχειρηματικό Πλάνο.

6. Διαχείριση Αξιοθέατων:

Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός μαθήματος είναι η διερεύνηση και ανάλυση των διαφόρων αξιοθεάτων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς ως προς την ανάπτυξη τους, την οργάνωση, τη διαχείριση και την προώθησή τους.

Περίγραμμα μαθήματος: Είδη Αξιοθεάτων. Είδη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διεθνείς Τάσεις. Ρόλος των Αξιοθεάτων στον Τουριστικό Προορισμό. Ζήτηση και Προσφορά Αξιοθεάτων και Χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διαχείριση Αξιοθεάτων και Χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

7. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς:

Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός των συστημάτων διανομής και μεταφορών στον τουρισμό και η ανάλυση της σημασίας των μέσων μεταφορών στη διαχείριση τουριστικών προορισμών.

Περίγραμμα μαθήματος: Μέσα Μεταφοράς. Δομή και Οργάνωση Λειτουργίας Συστημάτων Μεταφορών. Μέσα Μεταφοράς και Προορισμός. Ζήτηση Μέσων Μεταφοράς. Τιμολόγηση. Διαχείριση Μέσων Μεταφοράς και Υποδομών.

8. Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σημασίας του τουρισμού ως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας με προοπτική στο ρόλο που διαδραματίζει αυτός στον στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό με έμφαση στην αειφόρο και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστικό Φαινόμενο. Τουριστικός Σχεδιασμός. Τουρισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη. Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. Μελέτη Περιπτώσεων.

9. Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις αρχές και τις θεωρίες της διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και πως αυτά επηρεάζουν διάφορους τομείς στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

Περίγραμμα μαθήματος: Κρίσεις και Καταστροφές. Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών. Πολιτικές και Πρακτικές στη Διαχείριση Κρίσεων. Πλάνο Διαχείρισης. Παραδείγματα στον Τουρισμό.

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

2. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management I)

3. Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων

4. Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism)

5. Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο

6. Οινολογία - Μπαρ

7. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management II)

8. Αγγλικά Ορολογία

9. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία

10. Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management)

11. Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management)

12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

13. Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

14. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών

15. Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

16. Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

17. Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

18. Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design)

19. Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management)

20. Διαχείριση Τροφίμων

21. Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου

22. Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων

23. Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ

24. Πτυχιακή Εργασία/Πρακτική Εφαρμογή Μελέτη Περίπτωσης

25. Ηγεσία και Προσωπική Ανάπτυξη (Βusiness Leadership and Professional Development)

26. Πρακτική Άσκηση

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας και η ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην τουριστική ανάπτυξη.

Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Διαχωρισμός και Χαρακτηριστικά. Επιδράσεις του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Ζήτηση και Προσφορά στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Νέες Τάσεις στον Τουρισμό και τα Ξενοδοχεία.

2. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management I):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 5 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, γνώσεων και τρόπων για την άρτια παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εστίασης με έμφαση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στην τεχνική εξειδίκευση.

Περίγραμμα μαθήματος: Εστιατοριακή Τέχνη. Τύποι και Χαρακτηριστικά Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Οργανογράμματα Προσωπικού και Μοντέλα Ιεραρχίας. Συστήματα Εργασίας. Τρόποι Σερβιρίσματος. Ειδικά Μενού.

3. Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των λειτουργιών του τμήματος των ορόφων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, ο προσδιορισμός των υπηρεσιών του τμήματος, καθώς και θέματα διαχείρισης του τμήματος. Περίγραμμα μαθήματος: Το Τμήμα Ορόφων, Οργάνωση και Λειτουργία. Προσωπικό Τμήματος. Μέθοδοι και Εξοπλισμός καθαρισμού. Προγραμματισμός και Ανάλυση Υπηρεσιών. Οικονομική Διαχείριση του Τμήματος. Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Διαχείριση Τμήματος Ορόφων. Συστήματα Διαχείρισης Ορόφων.

4. Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις γενικές αρχές marketing που διέπουν το χώρο της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.

Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στο marketing. Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών. Η Φιλοσοφία του Marketing. Μίγμα Προϊόντος. Τουριστικό Marketing. Ξενοδοχειακό Marketing. Τιμολόγηση Προϊόντος. Προώθηση Πωλήσεων. Δημόσιες Σχέσεις.

5. Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 5 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων παρασκευής εδεσμάτων καθώς και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Επίσης η κατανόηση των βασικών αρχών εδεσματολογίου και σύνθεσης μενού.

Περίγραμμα μαθήματος: Μαγειρική Τέχνη. Παρασκευές Εδεσμάτων. Εδεσματολόγιο. Σύνθεση Εδεσματολογίου.

6. Οινολογία - Μπαρ:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 4 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την Παρασκευή και παρουσίαση προϊόντων που διαθέτουν οι επισιτιστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται σε θέματα οινολογίας ως προς την παραγωγή οίνων, των οινολογικών περιοχών και συνδυασμού τους με εδέσματα. Περίγραμμα μαθήματος: Μπαρ ως Επιχείρηση. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις. Προσωπικό Τμήματος. Έλεγχος και Τιμολόγηση. Ιστορία του Κρασιού. Ποικιλίες. Εμφιάλωση, Παλαίωση, Συντήρηση, Διατήρηση, Κάβα και Ετικέτα. Σερβίρισμα Κρασιού. Γευσιγνωσία.

7. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management II):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, γνώσεων και τρόπων για την άρτια παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εστίασης με έμφαση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στην τεχνική εξειδίκευση. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση και οργάνωση εστιατορίων.

Περίγραμμα μαθήματος: Διαχείριση Εστιατορίου.

Προσωπικού Εστιατορίου. Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών.

Κακό σέρβις και Τρόποι Αντιμετώπισης.

8. Αγγλικά Ορολογία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξάσκηση στην προφορική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα με χρήση ορολογίας που χρησιμοποιείται στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστική Ορολογία με Διάφορες Μεθόδους.

9. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή απαραίτητων βασικών γνώσεων σχετικών με νομοθετικές ρυθμίσεις και νομολογία που αφορούν σε όλο το φάσμα των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Περίγραμμα μαθήματος: Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ξενοδοχείων. Γενικά Μέτρα και Διατάξεις. Νομοθετικό Πλαίσιο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Παραδείγματα.

10. Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

Περίγραμμα μαθήματος: Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Δομή Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Αρχές Σχεδιασμού Χώρων και Εγκαταστάσεων. Επιλογή Εξοπλισμού. Διοίκηση Προσωπικού σε Επισιτιστικές Επιχειρήσεις. Κοστολόγηση Τροφίμων. Υγιεινή και Ασφάλεια στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις.

11. Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, η οργάνωση και η εκτέλεση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη καλή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Υποδοχής και Κρατήσεων. Επίσης η κατανόηση της τεχνικής κρατήσεων με έμφαση σε ξενοδοχειακά προγράμματα καθώς και η πρακτική εφαρμογή σε υπάρχοντα συστήματα.

Περίγραμμα μαθήματος: Τμήμα Υποδοχής και Κρατήσεων. Εσωτερική Επικοινωνία με Πελάτες και Τμήματα. Διαδικασίες Κρατήσεων. Αφίξεις και Αναχωρήσεις Πελατών. Εφαρμογές Τήρησης Λογαριασμών Πελατών. Property Management Systems.

12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση της περιπλοκότητας της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού με έμφαση στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης ώστε να προετοιμαστούν για την πρακτική τους άσκηση.

Περίγραμμα μαθήματος: Βασικές αρχές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Διαχείριση ταλέντου. Οργάνωση και διοίκηση τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Διαχείριση επίδοσης και ανταμοιβή, Συμπεριφορά στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, Ηγεσία, Κίνητρα, Εκπαίδευση.

13. Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και αρχές λογιστικής διαχείρισης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Περίγραμμα μαθήματος: Ανάλυση Βασικών Αρχών και Μεθόδων Λογιστικής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

14. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 4 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 2 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση, ανάλυση και εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Περίγραμμα μαθήματος: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Τμήματα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Ρόλος του Διευθυντή. Στατιστικοί Δείκτες, Ανάλυση. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων. Στρατηγική και Ξενοδοχειακή Πολιτική. Προϋπολογισμός και Συστήματα Λειτουργίας. Παραγωγικότητα. Παιχνίδι Προσομοίωσης.

15. Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων:

Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δημιουργία δεξιοτήτων για την οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Περίγραμμα μαθήματος: Μορφές Επαγγελματικού Τουρισμού. Συνέδρια και Εκδηλώσεις, Οργάνωση και Λειτουργία. Εξοπλισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό. Προώθηση Πωλήσεων. Πρακτική Οργάνωση.

16. Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνηθούν τα είδη και η συμπεριφορά των τουριστών ώστε να αναλυθούν οι διαθέσεις και οι ανάγκες τους, αλλά και ικανοποίηση επιθυμιών των σύγχρονων τουριστών.

Περίγραμμα μαθήματος: Είδη Τουριστών. Τουριστική Ψυχολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Διαδικασία και Μοντέλα Λήψεως Αποφάσεων. Επιρροή Λήψης Αποφάσεων, Κίνητρα. Συστήματα Πιστότητας.

17. Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση και κατανόηση των στρατηγικών του marketing στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστικό Marketing και Στρατηγική. Χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακού και Τουριστικού Marketing. Δημιουργία Σχεδίου Marketing. Ανάλυση Καταναλωτών. Στόχευση και Τοποθέτηση στην Αγορά. Στρατηγικό Marketing και Branding.

18. Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και της σημασία του σχεδιασμού στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. Έμφαση δίνεται σε θέματα σχεδιασμού, εγκαταστάσεων, διακόσμησης, χωροταξικά αλλά και της αξιολόγησης του σχεδιασμού του προϊόντος.

Περίγραμμα μαθήματος: Θεωρίες και Αρχές Σχεδιασμού Προϊόντος. Σχεδιασμός Ξενοδοχείων, Αεροδρομίων, Παραλιών, Αξιοθεάτων, Εμπορικών Κέντρων, Κλαμπ, Κρουαζιέρας κ.λπ. Θέματα σχεδιασμού (χώρος, διαρρύθμιση κ.λπ.). Χρήση Νέων Τεχνολογιών.

19. Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, σημασία και ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των ξενοδοχείων και πως επηρεάζει τη λειτουργία του και τη διαχείριση των πόρων.

Περίγραμμα μαθήματος: Το Ξενοδοχειακό Προϊόν σε Τοπικό και Διεθνές Επίπεδο. Ανάλυση της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Προϊόντων. Διαχείριση Ρίσκου. Διαχείριση Πόρων, Αρχές και Πρακτικές.

20. Διαχείριση Τροφίμων:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του λειτουργικού κόστους της διαδικασίας αγοράς, παραγωγής και διάθεσης μιας υπηρεσίας ή αγαθού σε κάθε στάδιο ώστε να διαμορφώνεται η καλύτερη και ορθότερη τιμολόγηση. Επίσης η ανάλυση της διαδικασίας κοστολογίου και η οικονομική διαχείριση της αποθήκης ώστε να γίνεται ορθή χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης.

Περίγραμμα μαθημάτων: Ανάλυση Μεθόδων Διαχείρισης Τροφίμων και Ποτών. Ελλείματα. Μεγιστοποίηση Κέρδους. Διαχείριση Αποθήκης. Κοστολόγηση.

21. Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις και με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τη γνώση που χρειάζεται για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις με έμφαση σε θέματα διαχείρισης ταλέντου, διατήρησης προσωπικού (staff retention) και άλλων προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Περίγραμμα μαθήματος: Αρχές της Διεθνούς Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου. Θεωρίες και Μοντέλα. Θέματα Κουλτούρας. Διαχείριση Διαφορετικότητας (Diversity Management).

22. Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων:

Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις και με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των νέων αρχών διοίκησης που αφορούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολυτελείας με έμφαση στον σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των πελατών. Περίγραμμα μαθήματος: Ξενοδοχεία Πολυτελείας. Υπηρεσίες και Προϊόντα Ξενοδοχείων Πολυτελείας. Ανάλυση Πελατών Ξενοδοχείων Πολυτελείας. Αντιμετώπιση Ανταγωνισμού.

23. Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις και με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα, προκλήσεις και τάσεις που αφορούν στη διοίκηση ξενοδοχείων σε διεθνές επίπεδο.

Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στο Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ. Η Διεθνής Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Χαρακτηριστικά, Παραδείγματα. Το Διεθνές Περιβάλλον. Στρατηγική Διεθνούς Ξενοδοχειακού Μάνατζμεντ.

24. Πτυχιακή Εργασία:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Η’ εξάμηνο, 10 ώρες και με φόρτο εργασίας 300 ώρες το εξάμηνο και 10 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή των θεωρίων που έχουν διδαχθεί στο πρόγραμμα, καθώς και η συγγραφή πτυχιακής εργασίας με συγκεκριμένη δομή και παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεων σε θέμα επιλογής των φοιτητών.

‘Η Πρακτική Εφαρμογή- Μελέτη Περίπτωσης:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο Η’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 2 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 200 ώρες το εξάμηνο και 10 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές να βάζουν σε εφαρμογή τις θεωρίες που έχουν διδαχθεί στο πρόγραμμα, και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με προβλήματα υπάρχοντα σε υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Περίγραμμα μαθήματος: Περιεχόμενο Εργασίας.

Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ομαδικότητα. Μεθοδολογία Έρευνας.

25. Ηγεσία και Προσωπική Ανάπτυξη (Βusiness Leadership and Professional Development):

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, διδάσκεται στο H’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 1 ώρα Εφαρμογής και με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να γινόμαστε καλύτεροι ηγέτες και να έχουμε επιτυχημένη καριέρα.

Περίγραμμα μαθήματος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ηγεσία. Μορφές Ηγεσίας. Coaching. Mentoring. Διαχείριση Καριέρας.

26. Πρακτική Άσκηση:

Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων, αξιολογείται στο Η’ εξάμηνο, 35 ώρες εβδομαδιαίως και με φόρτο εργασίας 900 ώρες το εξάμηνο και 10 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το περιβάλλον εργασίας στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. Η πρακτική άσκηση θα γίνεται Ιούλιο με Σεπτέμβριο (σύνολο 12 εβδομάδες) για τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Ελέγχεται από επόπτη πρακτικής ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν μία εργασία στο τέλος της πρακτικής.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη Απόφαση προγράμματος Σπουδών των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Τουρισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα