Η ψήφιση του νέου συστήματος επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και η προκήρυξη των θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και αντικρουόμενες απόψεις.

Με την ερευνητική προσέγγιση που ακολουθεί επιχειρήθηκε μία συγκριτική προσέγγιση των δύο συστημάτων, ώστε να γίνουν κατανοητές οι τροποποιήσεις που εισάγει το νέο σύστημα, αλλά και να εντοπιστούν σημεία στα οποία είναι απαραίτητο να υπάρξουν τροποποιήσεις.

Με αφορμή την εξαγγελία της ΟΛΜΕ για απεργία στις πανελλαδικές εξετάσεις, λάβαμε το παρακάτω άρθρο, στο οποίο αναφέρονται αρκετά καίρια ζητήματα και τίθενται ερωτήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης.

Αφορμή για το άρθρο αποτέλεσε η διαπίστωση ότι ενώ επιζητούμε και γινόμαστε ευχάριστα αποδέκτες χορηγιών προς τα σχολεία, παράλληλα δεν διστάζουμε να κατηγορούμε την υπάρξη χορηγιών προς τα σχολεία, ιδίως σε ζητήματα που θεωρούμε ότι έρχονται αντίθετα με τη δική μας αίσθηση περί του "κοινωνικά ορθού"

Στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 αποφασίστηκε η ακύρωση του ερωτήματος Γ4 της Φυσικής Κατεύθυνσης και η κατανομή της βαθμολογίας του στα υπόλοιπα ερωτήματα του θέματος.

Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και αναστάτωση σε υποψήφιους που αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο σε αυτό το ερώτημα, οι οποίοι διαπιστώνουν τελικά ότι δεν αναγνωρίζεται τελικά αυτή τους η προσπάθεια.

Τελικά αποφασίστηκε η κανονική καταμέτρηση του ερωτήματος και σύμφωνα με τις μονάδες που αναφερόταν στα θέματα των εξετάσεων.

Με αφορμή τα στοιχεία από τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2012 γίνεται μία προσέγγιση του συστήματος μεταθέσεων και των πιθανών προεκτάσεων, ώστε να τεκμηριωθεί η ανάγκη επανακαθορισμού και διαφάνειας στο σύστημα μεταθέσεων των εκπαιδευτικών.

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.