edu.klimaka.gr

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4622/2021

Αρ.Πρωτ.Κ5/124304/04-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πληροφορίες : Αδαμ, Βλάχου
Τηλέφωνο : 2103442515-2274

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1/104717/10-08-2020 Απόφασης «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’/133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
3. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (Α’/31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α’/119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α’/121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 84/17-07-2019 (Α’/123) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (513/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Την υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄/8) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων…….. και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 απόφαση (Β’/1807) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 55, του ν. 4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
11. Την από 27/09/2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
12. Την εισήγηση υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/367/100209/Β1/27-07-2020 του άρθρου 24, του ν. 4270/2014 (Α΄143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠΔΣ –Τμήμα Γ’.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1/104717/10-08-2020 απόφασης «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» ως προς τον πίνακα του άρθρου 6, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

29

 

 

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

 

27

 

1.1.α.1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ –ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων

 

 

7

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) (προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο

των διδασκόμενων μαθημάτων)

 

 

5

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα κατάρτι- σης και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογί- ζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου)

 

 

3

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος

1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος

 

 

8

1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος

 

 

4

1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο

 

 

5

1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο

 

 

2

1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό

 

 

1

Το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 27

 

 

 

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών
Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β, 1.1.γ, 1.1.δ, 1.1.ε και 1.1.στ δεν μοριοδοτούνται.

3

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

Στο αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

 

 

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 18)

18

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των μαθημάτων (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 13)

 

13

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης [Αναγωγή για μη μόνι-  μο προσωπικό σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/200082/2012 υπουργική απόφαση (Β’ 2844)] Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαι- δευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν της διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

 

2

 

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

(0.5 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

3

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

43

 

 

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων (2 μόρια ανά έτος με ανώτερο τα 43 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια πα- ροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριο- δοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση.

(δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαί- δευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία)

Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία είναι σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος, πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

 

40

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

10

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

3

 

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

2

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

3

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώ- σης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

3

 

4.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ν. 3879/2010, Α΄ 163)

 

5

 

ΣΥΝΟΛΟ: 100

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

 

Από 0-6 μήνες

2%

Από 6-12 μήνες

4%

Από 12-18 μήνες

6%

Από 18-24 μήνες

8%

Από 24 μήνες και πάνω

10%

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

10%

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)

10%

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)

10%

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

10%

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3393/2020

Αριθμ. K1/104717
Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
6. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
7. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄1807), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111).
10. Την από 27/07/2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/367/100209/Β1/27-07-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής – Τμήμα Γ’).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον,

αποφασίζουμε:

Δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δ.Ι.Ε.Κ. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.

Μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 1
Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο - αίτηση εγγραφής

Η εγγραφή ενδιαφερόμενων στο Mητρώο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αίτηση είναι διαρθρωμένη σε ενότητες: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία εργασίας και οικονομικά στοιχεία, σπουδές, επιμορφώσεις, επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία, διδακτική εμπειρία και άλλα στοιχεία προς συμπλήρωση και έχει ένδειξη * στα υποχρεωτικά πεδία.

Οι ενότητες και τα πεδία έχουν ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΕΠΩΝΥΜΟ*
- ΟΝΟΜΑ*
- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ*
- ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ*
- Α.Δ.Τ./ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*
- ΦΥΛΟ*
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*
- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ*
- ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ*
- ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ*
- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*
- ΤΚ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ*
- ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ*
- ΚΙΝΗΤΟ*
- EMAIL*

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*
- Α.Μ.Κ.Α.*
- Α.Φ.Μ.*
- Δ.Ο.Υ.*
- ΙΒΑΝ
- ΤΡΑΠΕΖΑ
- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ*
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ*
- ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ*

Α3. ΣΠΟΥΔΕΣ:

- ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ* ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΟΧΙ
- ΧΩΡΑ*
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ*
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *
- ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ*
- ΣΧΟΛΗ*
- ΤΜΗΜΑ*
- ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ*
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ*
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ ΝΑΙ /ΌΧΙ*
- ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗΣ ΔΟΑΤΑΠ (στην περίπτωση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής)*
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΤΕΕΝ/ΣΑΕΠ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗΣ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*
Η ίδια προσθήκη και για δεύτερο πτυχίο και για μεταπτυχιακές σπουδές (μέχρι δύο μεταπτυχιακούς τίτλους) - διδακτορικό (μέχρι δύο τίτλους).
- ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΩΔΕΙΟ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ κ.λπ.) ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*
- ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ή ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- Ι.Ε.Κ./ΕΠΑΛ*
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*
- ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.λπ.) ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΣΧΟΛΕΙΟ*
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*
- ΓΝΩΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΑΙ /ΟΧΙ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ
- ΓΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE)*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ*
- ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*
- ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ*

Α4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

- ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΩΡΕΣ)*
Δηλώνονται μόνο βεβαιώσεις επιμορφώσεων άνω των 25 ωρών.
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ*
- 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΕΠΙΠΕΔΟ*
- 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΕΠΙΠΕΔΟ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ*
- ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ*
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ*

Α5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αναφέρατε με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από σήμερα) την συνολική επαγγελματική εμπειρία:
- ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ*
- ΘΕΣΗ*
- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ*
- ΕΝΑΡΞΗ (ΑΠΟ ηη/μμ/εεεε)*
- ΛΗΞΗ (ΕΩΣ ηη/μμ/εεεε)*
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ*
Δηλώνεται ΜΟΝΟ η σχετική με τα αντικείμενα των διδασκομένων μαθημάτων επαγγελματική εμπειρία.

Α6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Ι.Ε.Κ. Ή Σ.Ε.Κ. (ΣΕ ΩΡΕΣ)*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ Ι.Ε.Κ. Ή Σ.Ε.Κ.*
- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΕ ΕΤΗ)*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΕ ΕΤΗ)*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΕ ΕΤΗ)*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. (ΣΕ ΩΡΕΣ)*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ.*

Α7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ) ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ) ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΑΜΕΑ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ) ΝΑΙ/ΟΧΙ*
- ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ*

Α8. ΔΙΑΦΟΡΑ (συμπληρώνονται από την υπηρεσία)

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- Πεδία ελέγχου στοιχείων από την υπηρεσία

Κατά το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης θα ληφθεί μέριμνα για την υιοθέτηση προκαθορισμένων τιμών στα αντίστοιχα πεδία όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και πεδίων εισαγωγής ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην αίτηση ορίζεται πεδίο όπου ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει και συναινεί για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Mητρώο έχουν όλοι όσοι προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εκτός από την περίοδο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτές έως και 15 ημέρες μετά την έναρξη εκάστου εξαμήνου του έτους κατάρτισης. Για την εγγραφή δεν καθορίζονται ελάχιστα προαπαιτούμενα τυπικά προσόντα, αρκεί η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας εισαγωγής στοιχείων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Mητρώου, η πρόσκληση εγγραφής σε αυτό θα καθορίζει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 3
Ανάθεση Διδακτικού έργου σε Μέλη του μητρώου

Για την επιλογή των μελών του μητρώου στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, η οποία απευθύνεται προς τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Mητρώου πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Mητρώου κατά την περίοδο που εκδίδεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου ενημερώνονται σχετικά, για το περιεχόμενό της και την προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσαν με την αίτησή τους για ένταξη στο μητρώο.

Στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, περιλαμβάνονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και εξάμηνο κατάρτισης, είδος μαθήματος (θεωρητικό, εργαστηριακό, μικτό), ώρες μαθήματος ανά είδος.

Η πρόσκληση θα εκδίδεται ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνεται στα μέλη του Mητρώου, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του προσοντολογίου του εκάστοτε οδηγού κατάρτισης.

Η δήλωση-αίτηση ανάθεσης μαθημάτων γίνεται σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο Δ.Ι.Ε.Κ. μίας (1) μόνο περιφέρειας και σε τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο ειδικότητες - τμήματα κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. και μέχρι τρία (3) μαθήματα ανά ειδικότητα - τμήμα.

Η αίτηση-δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το οριζόμενο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, από την ανακοίνωση των αναθέσεων διδακτικού έργου στους εκπαιδευτές και μόνο στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 4
Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων εγγεγραμμένων μελών

Τα μέλη του Μητρώου που έχουν οποιεσδήποτε μεταβολές σε επίπεδο τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας, διδακτικής απασχόλησης κ.λπ., έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μητρώου, εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Επίσης, τα μέλη του Μητρώου που εκδηλώνουν ενδιαφέρον στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου οφείλουν να επιβεβαιώνουν την ισχύ των προσωπικών τους στοιχείων. Τα τυχόν επικαιροποιημένα αυτά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των μελών προς ανάθεση διδακτικού έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5
Διοικητική επαλήθευση των αιτήσεων των μελών

Από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου και για κάθε εγγραφή, πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων. Ο τρόπος, η διάρκεια της περιόδου αυτής, τα μέλη των επιτροπών διενέργειας της διοικητικής επαλήθευσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό χρονοδιάγραμμα έναρξης του προσεχούς εξαμήνου κατάρτισης που αποτελεί την πρώτη εφαρμογή λειτουργίας του Μητρώου.

Αιτήσεις με αναληθή ή ψευδή στοιχεία επισύρουν ποινή αποκλεισμού από το Μητρώο και ό, τι επιπλέον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

29

 

 

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

 

27

 

1.1.α.1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ –ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων

 

 

7

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) (προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο

των διδασκόμενων μαθημάτων)

 

 

5

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα κατάρτι- σης και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογί- ζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου)

 

 

3

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος

1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος

 

 

8

1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος

 

 

4

1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο

 

 

5

1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο

 

 

2

1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό

 

 

1

Το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 27

 

 

 

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών
Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β, 1.1.γ, 1.1.δ, 1.1.ε και 1.1.στ δεν μοριοδοτούνται.

3

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

Στο αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

 

 

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 18)

18

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των μαθημάτων (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 13)

 

13

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης [Αναγωγή για μη μόνι-  μο προσωπικό σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/200082/2012 υπουργική απόφαση (Β’ 2844)] Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαι- δευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν της διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

 

2

 

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

(0.5 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

3

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

43

 

 

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων (2 μόρια ανά έτος με ανώτερο τα 43 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια πα- ροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριο- δοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση.

(δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαί- δευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία)

Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία είναι σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος, πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

 

43

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

10

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

3

 

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

2

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

3

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώ- σης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

3

 

4.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ν. 3879/2010, Α΄ 163)

 

2

 

ΣΥΝΟΛΟ: 100

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

2%

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

4%

Από 12-18 μήνες

6%

Από 18-24 μήνες

8%

Από 24 μήνες και πάνω

10%

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

10%

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)

10%

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)

10%

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

10%

Άρθρο 7
Επιλογή των μελών του Μητρώου προς ανάθεση διδακτικού έργου

Από τη διαδικασία μοριοδότησης, προκύπτουν αξιολογικοί πίνακες, και οι εκπαιδευτές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μάθημα.

Σε μέλη του Μητρώου οι οποίοι εκπροσωπούν εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους συνεργαζόμενους με Δ.Ι.Ε.Κ., Δημόσιους (εκτός Εργαστηριακών Κέντρων ή Σχολικών Εργαστηρίων) ή Ιδιωτικούς, ανατίθενται κατά προτεραιότητα μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα των οικείων εργαστηρίων ή το εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος σε εκπαιδευτή ο οποίος πληροί τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Δεν είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές μη ενταγμένους στο Μητρώο.

Άρθρο 8
Αποζημίωση Μελών

Η ωριαία αποζημίωση του διδακτικού έργου των μελών του Μητρώου γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ.2/106902/0022/10-12-2013 (Β’ 3276, ΑΔΑ: ΒΙ63Η-68Ε) κοινή υπουργική απόφαση ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Όπου στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται εκπαιδευτής ενηλίκων Δ.Ι.Ε.Κ., νοείται ο Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Άρθρο 9
Όριο ωρών αποζημίωσης ανά μέλος του Μητρώου

Όπως προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10
Ανενεργά μέλη του Μητρώου

Ένα μέλος του Μητρώου στο οποίο δεν έχει γίνει ποτέ ανάθεση διδακτικού έργου, παραμένει εντός του Μητρώου, «ανενεργό», μέχρι τη στιγμή της πρώτης ανάθεσης μαθήματος σε αυτό, οπότε πλέον μεταπίπτει σε κατάσταση «ενεργό».

Άρθρο 11
Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών που επιλέγονται για ανάθεση διδακτικού έργου

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. Η μη συνεπής τήρηση αυτών, δύναται να επιφέρει παύση του μέλους από το Μητρώο για ένα (1) έτος κατάρτισης.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση των μελών στα οποία έχει ανατεθεί διδακτικό έργο

Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου υπάρχει το πεδίο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε ενταγμένου μέλους το οποίο συμπληρώνεται από τα Δ.Ι.Ε.Κ. στα οποία δίδαξε ο εκπαιδευτής κατά το προηγούμενο εξάμηνο κατάρτισης. Η ενεργοποίηση του πεδίου θα αρχίσει μετά την πρώτη εφαρμογή του Μητρώου.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της λειτουργίας του Μητρώου, η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων εγγραφής και ένταξης στο Μητρώο, βάσει του παρόντος Κανονισμού, θα καθοριστεί με σχετική πρόσκληση που θα εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Η ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου, βάσει του παρόντος κανονισμού, ορίζεται από το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

Ο παρόν Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε άλλη απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2020

H Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα