edu.klimaka.gr

Μεταβίβαση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΙΕΚ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

(ΦΕΚ 3057/2012 - Αριθμ.10138/ΙΑ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3057
18 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. 10138/ΙΑ
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση 6 της Υποπαραγράφου Θ5 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αδειών

Για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από:

α) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την άδεια.

β) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, 2 και 3 της παρούσης απόφασης δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια, και

γ) Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι τους υπό μεταβίβαση άδειας.

δ) παράβολο ή και χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα