edu.klimaka.gr

Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορεών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.51032/ΙΑ/12-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2011 (ΦΕΚ Α’ 222) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18 ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να υλοποιήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακολουθούν:

I) Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, χορηγεί άδεια για τις κάτωθι εκπαιδευτικές δομές:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων)

ΚΟΛΛΕΓΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

II) Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), χορηγεί άδεια για τις κάτωθι εκπαιδευτικές δομές:

• ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ

• ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ

• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

• Ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

• Κολλεγίου

• Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)

• Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,

• Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο

• Φροντιστηρίου

• Κέντρου Ξένων Γλωσσών

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1 Προϋποθέσεις που αφορούν στα Φυσικά Πρόσωπα:

 • Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.
 • Μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έλλειψη στο πρόσωπό του της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού.
 • Ασφαλιστική και φορολογική του ενημερότητα.
 • Μη κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και μη κατάθεση αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.
 • Μη καταδίκη ή παραπομπή του με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Μη απόλυσή του από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.
 • Μη επιβολή της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

1.2. Προϋποθέσεις που αφορούν στα Νομικά πρόσωπα

 • Καταστατική έδρα σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Καταστατικός σκοπός που να αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Οι μέτοχοι ή οι εταίροι του νομικού προσώπου να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του κληρικού (για όλα τα νομικά πρόσωπα, εκτός των ΝΠΔΔ)
 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
 • Μη κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και μη κατάθεση αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης .
 • Μη επιβολή στο νομικό πρόσωπο της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της τελευταίας δεκαετίας.

1.3 Για το νόμιμο εκπρόσωπο όλων των νομικών προσώπων εκτός των ΝΠΔΔ

 • Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.
 • Ασφαλιστική και φορολογική του ενημερότητα.
 • Μη κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και μη κατάθεση αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.
 • Μη καταδίκη ή παραπομπή του με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Μη απόλυσή του από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.
 • Μη επιβολή στο πρόσωπό του της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της τελευταίας δεκαετίας.

1.4 Για ενώσεις προσώπων

1.4.1. Για τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • Να έχουν την μόνιμη εγκατάστασή τους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να μην έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
 • Να μην έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτώχευσης.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
 • Να μην έχει επιβληθεί στο πρόσωπό τους η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

1.4.2 Για τα νομικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης

 • Να έχουν την Καταστατική τους έδρα σε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ο Καταστατικός σκοπός τους να αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Οι μέτοχοι ή οι εταίροι του νομικού προσώπου να μην έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή του κληρικού (για όλα τα νομικά πρόσωπα, εκτός των ΝΠΔΔ)
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερα
 • Να μην έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτώχευσης
 • Να μην τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία

1.4.3. Για τον κατά νόμο υπεύθυνο της Ένωσης

 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει την μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης
 • Να μην έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
 • Να μην του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων απαιτείται γνωμοδότηση του ΕΟΠΠΕΠ.

2.1. Για τους κάτωθι φορείς:
• Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
• Κολλέγια,
• Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
• Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
• Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας άνω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα, ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο

Απαιτείται:

 • Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου
 • Επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών. Απαιτείται και για εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών.
 • Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. Απαιτείται και για εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών
 • Δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι. Απαιτείται και για εργαστηριακούς χώρους που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή των ανωτέρω φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών
 • Πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο).

2.2. Για τους κάτωθι φορείς:
• Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων
• Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
• Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας κάτω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα, ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο

Απαιτείται:

 • Ισχύουσα οικοδομική άδεια
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 ½) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων
 • Ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός.
 • Ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους
 • Ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας 12 τ.μ.
 • Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό

2.3 Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ίδιου ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση της χρήσης διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο και την προϋπόθεση ο συνολικός αριθμός των νηπίων και των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών μονάδων να μην υπερβαίνει τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό νηπίων, του αυτοτελούς κτηρίου ή του ορόφου σε πολυώροφο κτήριο, που έχει εγκριθεί με τις άδειες των εκπαιδευτικών μονάδων.

2.4 Σημειώνεται ότι εκδίδεται μία άδεια για κάθε τύπο παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για έκαστο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ανεξαρτήτως του αριθμού των αυτοτελών κτιρίων ή ορόφων που παρέχεται η εν λόγω εκπαίδευση και κατάρτιση.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. Ως προς τις γενικές προϋποθέσεις

1. Για φυσικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 • Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι:
  α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού
  β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
  δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
  ε) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών:
  α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης
  β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή
  γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
  Τα έγγραφα των ανωτέρω α), β) και γ), υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας, σύμφωνα με την περ. 17 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του μόνου άρθρου του ν. 4093/12.
 • Παράβολο.
 • Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για την έκδοση γνώμης ως προς τη συνδρομή των προβλεπόμενων στο νόμο κτηριολογικών προϋποθέσεων. Η καταβολή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για την κτιριολογική υποδομή τους υποβάλλουν είτε δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.

2. Για νομικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

 • Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι:
  α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και
  γ) το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια.
 • Πιστοποιητικό περί των μεταβολών του νομικού προσώπου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου (εκτός των ΝΠΔΔ), με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή κληρικού.
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
 • Δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που το νομικό πρόσωπο θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας, σύμφωνα με την περ. 17 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του μόνου άρθρου του ν. 4093/12.
 • Παράβολο
 • Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Η καταβολή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για την κτιριολογική υποδομή τους υποβάλλουν είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επίσης :

 • Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
 • Ασφαλιστική του ενημερότητα,
 • Φορολογική του ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη πτώχευσής του ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Για ενώσεις προσώπων

Για τη χορήγηση άδειας σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται για τον κατά νόμο υπεύθυνο,
 • Παράβολο.
 • Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για την έκδοση γνώμης ως προς τη συνδρομή των προβλεπόμενων στο νόμο κτηριολογικών προϋποθέσεων. Η καταβολή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για την κτιριολογική υποδομή τους υποβάλλουν είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε δήλωση του ν. 1599/1986 περί της συνδρομής των κτιριολογικών προϋποθέσεων με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.

ΙΙ. Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές

1. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλεται :

α) Ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων

β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

2. Για τη χορήγηση άδειας Νηπιαγωγείων δυναμικότητας έως 60 νηπίων, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, υποβάλλεται :

α) Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων

β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

Γ. ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1. Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Το παράβολο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2000€).

Το παράβολο για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

Τα παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.

2. Διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ορίζεται ως ακολούθως:

 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. (150 €)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ.– 600 τ.μ. (300 €)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ (500 €)

3. Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ορίζεται ως ακολούθως:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (100€)
 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 Τ.Μ. (150€)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ Τ.Μ. – 600 Τ.Μ. (300€)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 Τ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ (500€)
 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (100€)

4. Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Το παράβολο ορίζεται ως ακολούθως :

 • ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. (150 €)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. (300 €)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ (500 €)

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Το παράβολο για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

Το παράβολο εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

5. Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ορίζεται ως ακολούθως :

 • ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (100€)

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατό ευρώ (100€).

6. Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο

Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ορίζεται ως ακολούθως:

 • ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. (150 €)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. (300 €)
 • ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ (500 €)

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Δ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Η/ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Οι άδειες Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013. Προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 31η Αυγούστου 2013, οι ως άνω φορείς οφείλουν να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4111/2013

2. Οι άδειες των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.

3. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31η Αυγούστου 2013 ή την 31η Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έχει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρωσης.

4. Η ισχύς του νέου νομικού πλαισίου του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4111/2013 (υποπαράγραφοι Θ.3 έως και Θ.6., οι περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η υποπαράγραφος Θ.8. της παραγράφου Θ), αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.

5. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που την 1η Μαΐου 2013 δια-θέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας, για τα προγράμματα που δεν παρέχονται βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, και οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή δεν οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς, δικαιούνται την παροχή των ανωτέρω προγραμμάτων, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, με άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

6. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παραγράφου 2.2 της παρούσης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, προσκομίζουν για τη συνδρομή των κτηριολογικών τους προϋποθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της Υποπαραγράφου Θ.18 του ν. 4093/2011, δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την επικαιροποίηση των αδειών με τη διαδικασία της αναγγελίας όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 14 της υποπαραγράφου Θ.3 του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή ως την 31η Αυγούστου 2015, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου.

7. Τα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παραγράφου 2.1 της παρούσης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, προσκομίζουν για τη συνδρομή των κτηριολογικών τους προϋποθέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της Υποπαραγράφου Θ.18 του ν. 4093/2011, δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, ότι η κτηριολογική υποδομή τους ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4111/2013.

8. Καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). όπως αυτό προβλέπεται στην περίπτωση 13 της Υποπαραγράφου Θ.3 του ν. 4093/2011, δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 6 και 7 της παρούσης.

9. Τα Κολλέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που δεν διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 , πρέπει να έχουν εκκινήσει την διαδικασία έκδοσης αυτής έως την 30ή Απριλίου 2013 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 2014. Η έναρξη της διαδικασίας θα πρέπει να προκύπτει από το αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμοδία υπηρεσία.

10. Οι διδάσκοντες σε Φροντιστήρια / Κέντρα Ξένων Γλωσσών και οι κατ’ οίκον διδάσκοντες που διαθέτουν ισχύουσα άδεια διδασκαλίας, θα υποβάλλουν δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται είτε α) ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν, είτε β) ότι υφίστανται μεταβολές, τις οποίες οφείλουν να δηλώσουν με τη διαδικασία της επικαιροποίησης.

11. Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται την αδειοδότηση τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους, δέον όπως επισυνάπτουν στις υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. 6 και 7 επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Ε. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Οι άδειες ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου / Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούνται ανά διετία μετά την έκδοσή τους με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος την επικαιροποίηση φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτιριολογικών προδιαγραφών. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται για τη χορήγηση της άδειας.

• Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα που επιθυμεί την επικαιροποίηση, νόμιμα θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές προς το φορέα έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

• Για την επικαιροποίηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), απαιτείται παράβολο που εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου, ως ακολούθως:
→ Για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) το παράβολο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
→ Για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων το παράβολο ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).

• Για την επικαιροποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών απαιτείται χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ως ακολούθως :

 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (50€)
 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (100€)
 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (50€)

Προθεσμία υποβολής αναγγελίας:

Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.

ΣΤ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

1.Προϋποθέσεις που αφορούν στα πρόσωπα:

Τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια, οφείλουν να έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

2.Προϋποθέσεις που αφορούν στα κτιριολογικά:

Θετική γνωμοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπου απαιτείται, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων.

3. Δικαιολογητικά

Για τη μεταβίβαση άδειας κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από:

• Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια.

• Τα προβλεπόμενα για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια.

• Δήλωση του ν. 1599/1986 του μεταβιβάζοντος, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.

Για τη μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€).

Το παράβολο για την μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

Το παράβολο εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

Για τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).

Για τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€) .

Ζ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντίστοιχα, αντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
  Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναγράφεται ότι i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και iv) δεν υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
   
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με ταανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
   
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλειά του αναγγέλλοντος.
   
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Η ως άνω αναγγελία συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται.

Η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία αυτός έκανε την αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ετήσια προσκόμιση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο φορέα, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Η ως άνω επικαιροποίηση γίνεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα προγράμματα σπουδών ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, που κατατίθενται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας ή κατά τη διαδικασία της επικαιροποίησης της άδειας, ή κατά οιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 10131/ΙΑ/18-11-2013 (ΦΕΚ 3057 Β’), δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας αλλά προσαρτώνται ως Παράρτημα αυτής με πράξη του Διευθυντή της αρμόδιας προς αδειοδότηση υπηρεσίας. Τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα.

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αρμόδιος φορέας για την υποβολή αίτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα) για την αδειοδότηση των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι:

− ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης:

 • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • ΚΟΛΛΕΓΙΑ
 • ΙΙΕΚ

− ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) :

 • ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

K. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση που κατατίθεται για αδειοδότηση φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή αναγγελία διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ΄οίκον διδασκαλίας, συνοδεύεται από δήλωση του Ν.1599/1986, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις. (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα