edu.klimaka.gr

Δικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ)

Αριθμ. 151678/ΙΑ
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση 15 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την από 19.11.2012 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 229)
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141Α) «Ίδρυση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ Α141) «διορισμός υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών»
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση

Α. Φυσικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι

α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού

β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς και

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας.

3. Δήλωση του ν. 1599/1986(Α΄ 75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

4. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου

5. Παράβολο

6. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

7. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Β. Νομικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι:

α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει:

i) δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς

5. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου

6. Παράβολο

7. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

8. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Γ. Ενώσεις προσώπων

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Παράβολο

5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Θ.3 παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

6. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Άρθρο 2
Κτηριολογικές προδιαγραφές

1. Για τη χορήγηση αλλά και για την τροποποίηση της άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλεται:
α) ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων
β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

2. Για τα αυτοτελή κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια σύμφωνα με την περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ3 του ν 4093/2012.

3. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Νηπιαγωγείων έως εξήντα νηπίων, υποβάλλεται
α) ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις ορόφων,
β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας και
γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

4. Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάζει όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγχεται η πληρότητά τους όσον αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.

β. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας.

δ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητές – ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές – αξιολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αξιολογητές – ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμενους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου.

στ. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται να επισημανθούν και να προταθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ακολουθεί νέος επιτόπιος έλεγχος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

ζ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π.

Άρθρο 3
Επικαιροποίηση – Τροποποίηση

Η ετήσια επικαιροποίηση των αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών γίνεται με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Για την αναγγελία απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

α) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8, 9 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.

β) Δήλωση του ν. 1599/1986(Α΄75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Παράβολο ή και χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα