edu.klimaka.gr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1345/2010)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΦΕΚ 1345/2010 - Αρίθμ.16820/667)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1345
31 Αυγούστου 2010

Αριθμ. 16802/667
Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α 114) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).

4. Τον ν. 3270/04 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».

5. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

6. Το π.δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου αυτή προβλέπεται, στις παρακάτω επιχειρήσεις:

Ι. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.

II. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

III. Τουριστικά Γραφεία (Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού) για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω (όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).

IV. Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, στα οποία τοποθετούνται οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και να απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο (όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).

2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ημεδαπών − αλλοδαπών, σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και φοιτητών, συνάπτουν συμβάσεις με τις Σχολές αυτές. Οι συμβάσεις συνοδεύονται από τα παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Εποπτών Πρακτικής και Επιθεωρητών Εργασίας. Η σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση αλλοδαπών σπουδαστών − μαθητών − φοιτητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδιο φορέα.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν έχει εφαρμογή όταν οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι σπουδαστές/μαθητές ή φοιτητές μετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχουν την έδρα τους σε τρίτες −εκτός Ε.Ε.− χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές τα προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται από διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των εκτός της Ε.Ε. χωρών.

4. Ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.

5. Ο ασκούμενος σπουδαστής/ μαθητής/ φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε τμήματα των επιχειρήσεων της παρ. 1, αντίστοιχα με την ειδικότητα του. Η πρακτική άσκηση ακολουθεί πρόγραμμα, το οποίο η κάθε σχολή είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1. Η σχολή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση της επιχείρησης στο κατατεθειμένο πρόγραμμα.

6. Το ποσοστό των ασκούμενων, που τοποθετούνται σε κάθε ξενοδοχείο, δεν δύναται να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού του και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ από 01/01/2011.

7. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης προβλέπεται στη σύμβαση που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζει ο κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα κάθε Σχολής και δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη θεωρητική κατάρτιση.

8. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων σπουδαστών/μαθητών/φοιτητών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους ασκούμενους σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές, των οποίων η κατοικία είναι εκτός του νομού που βρίσκεται το ξενοδοχείο και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίση κατ’ ελάχιστο με το 20% του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εξαιρούνται της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι των ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής.

9. Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. Υπερωριακή απασχόληση δεν επιτρέπεται. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους ανήλικους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές οι επιχειρήσεις της παρ. 1, δεσμεύονται από τις κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων ανηλίκων και εφήβων του άρθρου 5 του ν. 1837/1989 και του άρθρου 3 του π.δ. 62/98.

10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους. Η Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης.

11. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/80, καλύπτονται δε ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004.

12. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές σε ουδεμία άλλη ασφαλιστική εισφορά υποχρεούνται, εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

13. Στους παραβάτες εργοδότες της απόφασης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του ν. 2639/98, όπως ισχύει.

14. Επί μέρους Κανονισμοί Πρακτικής Άσκησης κάθε συμβαλλόμενης Σχολής με τις επιχειρήσεις της παρ. 1 ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα