edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα κατάρτισης για Ειδικότητα Ξεναγού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 820/2014

Αριθμ. 6537
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 18062/20−12−2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β΄).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016» και με την παρ. 1 του άρθρου 13 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 καιτου ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 229/Α΄)
2. Το άρθρο 36 παραγρ. 3 του ν. 3105/2003 «Περί τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).
3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄).
4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄).
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
8. Την ανάγκη τροποποίησης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ταχύρρυθμων προγραμμάτων δίμηνης διάρκειας για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 18262/20−12−2012 (ΦΕΚ 3401/Β΄) ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες.

Το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας είναι:

α) Τουρισμός και αρχές βιώσιμης ανάπτυξης
Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας
Η ελληνική και διεθνής τουριστική αγορά
Είδη και μορφές τουρισμού
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Τουρισμός και αειφορία/ Φυσικό περιβάλλον, εθνικοί δρυμοί
Η ψυχολογία του τουρίστα
Το κοινό και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του
Οργάνωση ταξιδιών και άλλων εκδηλώσεων
Τουριστικά γραφεία
Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων
Δικαιώματα καταναλωτή
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

β) Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία
Βασική τουριστική νομοθεσία
Νομοθεσία περί ξεναγών
Το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα
Καθή κοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα
Νομοθεσία των αρχαιοτέρων και νεοτέρων μνημείων
Ο αρχαιολογικός νόμος
Τουρισμός και κοινοτικό δίκαιο
Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανωμένα ταξίδια
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

γ) Γεωγραφία − Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο|
Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας
Νησιωτικότητα και ορεινοί όγκοι
Το κλίμα
Η χλωρίδα, η πανίδα και η βλάστηση
Ο ορυκτός πλούτος
Ο πληθυσμός και η γεωγραφική κατανομή του
Μεγάλα αστικά κέντρα
Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής: πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας παραγωγής
Σχέσεις με γειτονικές χώρες
Ο Ελληνισμός της Διασποράς.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

δ) Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Η έννοια και το πλαίσιο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Γενικές αρχές και διεθνείς κανόνες της δεοντολογίας προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και συνόλων
Ιστορία των Μουσείων
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στην Ελλάδα σήμερα
Μουσειακές συλλογές
Παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, φυσικό περιβάλλον, τεχνολογικά πάρκα και πολιτιστικά κέντρα
Νεότερη και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

ε) Ερμηνεία και ανάδειξη υλικού και άυλου πολιτισμού: εφαρμογές μέσω ξεναγήσεων
Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ερμηνείας του παρελθόντος
Νεότερη ιστορία, πολιτική, πολίτευμα, ιστορική συνείδηση
Σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά θέματα
Τεχνικές οργάνωσης δράσεων ερμηνείας και ξενάγησης με διαθεματικό περιεχόμενο
Προετοιμασία ξενάγησης
Σχεδιασμός εποπτικών−μεθοδολογικών εργαλείων ξενάγησης
Επιτόπιες ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 72 ώρες πρακτική άσκηση και 2 ώρες γραπτή εξέταση

στ) Ξενάγηση και Μουσειοπαιδαγωγική
Θεωρητική και ιστορική τοποθέτηση της εκπαίδευσης στο μουσείο
Μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξεναγήσεων για παιδιά και ενήλικες
Παραδείγματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών ερμηνευτικών ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Θέματα διαπολιτισμικής ξενάγησης
Σχεδιασμός ειδικών ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε AMΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 15 ώρες πρακτική άσκηση και 2 ώρες γραπτή εξέταση

ζ) Τεχνικές ξενάγησης
Κατηγορίες και μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων (ιδιωτική, ομαδική, χερσαίες και θαλάσσιες περιηγήσεις, περιηγήσεις ιδιαιτέρων απαιτήσεων)
ιαδρομική ξενάγηση
Μεθοδολογία, ανάλυση και οργάνωση διαδρομικών ξεναγήσεων
Επιλογή διαδρομικών θεμάτων
Μέσα έκφρασης του ξεναγού
Ξενάγηση και νέες τεχνολογίες
Ψηφιακή μουσειακή επικοινωνία
Σχεδιασμός και διαχείριση ψηφιακών τεχνολογικών εφαρμογών ξενάγησης στα μουσεία
Μελέτη περίπτωσης αναφορικά με το σχεδιασμό ξενάγησης
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 32 ώρες για παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τους συμμετέχοντες και 2 ώρες γραπτή εξέταση.

η) Τοποθέτηση φωνής − Αγωγή λόγου − Ορθοφωνία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 6 ώρες εργαστηριακά μαθήματα βιωματικού χαρακτήρα

ι) Ειδικά θέματα. Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες βοήθειες/ Έκτακτα ιατρικά περιστατικά
Μέ θοδοι τεχνητής αναπνοής
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 6 ώρες εργαστηριακά μαθήματα βιωματικού χαρακτήρα»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 αντικαθί στανται ως εξής:

«2. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε θεματική ενότητα καθορίζεται από 1 έως 10. Επιτυχών θεωρείται ο συμμετέχων που συγκέντρωσε σε κάθε θεματική ενότητα τουλάχιστον 5 βαθμούς. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες παρέχεται δυνατότητα επανεξέτασης μία ακόμη φορά εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική εξέταση ο συμμετέχων θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε «επιτυχώς» το πρόγραμμα και δεν του χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης. Στους θεωρούμενους ότι δεν παρακολούθησαν «επιτυχώς» το πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν τουλάχιστον το 90% των προβλεπόμενων ωρών θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης συνολικά.

3. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των γραπτών εξετάσεων όλων των θεματικών ενοτήτων το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τα ακόλουθα:
α) αντίγραφα των καταστά σεων βαθμολογίας κάθε θεματικής ενότητας,
β) συγκεντρωτική κατάσταση με τον μέσο όρο βαθμολογίας και τον αριθμό των απουσιών των συμμετεχόντων.
Η κατάσταση αυτή με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου στον οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Τουρισμού.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 18262/20−12−2012 (ΦΕΚ 3401/Β΄) ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ


Απόσπασμα από ΦΕΚ 3401/2012

Αριθμ. 18062
Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016» και με την παρ. 1 του άρθρου 13 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 229/Α΄).
2. Το άρθρο 36 παραγρ. 3 του ν. 3105/2003 «Περί του− ριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).
3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄).
4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄).
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως ισχύει.
6. Το π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)
8. Την ανάγκη εκπόνησης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ταχύρρυθμων προγραμμάτων δίμηνης διάρκειας για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο
1 Αντικείμενο – Σκοπός – Ειδικοί Στόχοι

Αντικείμενο του ταχύρρυθμου προγράμματος δίμηνης διάρκειας είναι η κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει.

Ο σκοπός του παρόντος αναλυτικού προγράμματος είναι η απόκτηση από πλευράς των σπουδαστών των απαραίτητων θεωρητικών εργαλείων σκέψης που θα τους βοηθήσουν να γεφυρώσουν το επιστημονικό υπόβαθρο που έχουν αποκτήσει στις προπτυχιακές τους σπουδές με την επαγγελματική δραστηριότητα του ξεναγού.

Ειδικότερα επιδιώκεται οι σπουδαστές:

α) Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν σε οργανωμένες ομάδες επισκεπτών ή σε μεμονωμένους περιηγητές τα αξιοθέατα του τόπου, τα αρχαία και ιστορικά μνημεία, τα μνημεία φυσικού κάλλους, τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και πάσης φύσεως καλλιτεχνικά έργα, δίνοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις αναφορικά με τη σημασία, την ιστορία και τη συγχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού.

β) Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα παρέχουν στο ακροατήριό τους με τρόπο εύληπτο και αφηγηματικό.

γ) Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

δ) Να γνωρίζουν βασικές έννοιες αρχαιολογικής και τουριστικής νομοθεσίας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.

ε) Να μεριμνούν για την ασφάλεια των επισκεπτών λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και περιορίζοντας τους κινδύνους κατά της υγείας και της ασφάλειας των επισκεπτών που μπορεί να ελλοχεύουν, όπως επίσης να είναι σε θέση να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων.

Άρθρο 2
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες.

Το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας είναι:

α) Τουρισμός και αρχές βιώσιμης ανάπτυξης
Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας
Η ελληνική και διεθνής τουριστική αγορά
Είδη και  μορφές τουρισμού/ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Τουρισμός και αειφορία
Φυσικό περιβάλλον, εθνικοί δρυμοί
Η ψυχολογία του τουρίστα
Το κοινό και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του
Οργάνωση ταξιδίων και άλλων εκδηλώσεων
Τουριστικά γραφεία
Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων
Δικαιώματα καταναλωτή
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

β) Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία
Βασική τουριστική νομοθεσία/ Νομοθεσία περί ξεναγών
Το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα
Καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα
Νομοθεσία των αρχαιοτέρων και νεοτέρων μνημείων
Ο αρχαιολογικός νόμος
Τουρισμός και κοινοτικό δίκαιο
Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανωμένα ταξίδια
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

γ) Γεωγραφία − Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο
Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας
Νησιωτικότητα και ορεινοί όγκοι
Το κλίμα
Η χλωρίδα, η πανίδα και η βλάστηση
Ο ορυκτός πλούτος
Ο πληθυσμός και η γεωγραφική κατανομή του
Μεγάλα αστικά κέντρα
Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής: πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας παραγωγής
Σχέσεις με γειτονικές χώρες
Ο Ελληνισμός της Διασποράς.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 18 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση

δ) Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Η έννοια και το πλαίσιο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Γενικές αρχές και διεθνείς κανόνες της δεοντολογίας προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και συνόλων
Ιστορία των Μουσείων
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στην Ελλάδα σήμερα
Μουσειακές συλλογές
Παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, φυσικό περιβάλλον, τεχνολογικά πάρκα και πολιτιστικά κέντρα
Νεότερη και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση.

ε) Ερμηνεία και ανάδειξη υλικού και άυλου πολιτισμού: εφαρμογές μέσω ξεναγήσεων
Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ερμηνείας του παρελθόντος
Νεότερη ιστορία, πολιτική, πολίτευμα, ιστορική συνείδηση
Σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά θέματα
Τεχνικές οργάνωσης δράσεων ερμηνείας και ξενάγησης με διαθεματικό περιεχόμενο
Προετοιμασία ξενάγησης
Σχεδιασμός εποπτικών−μεθοδολογικών εργαλείων ξενάγησης
Επιτόπιες ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 63 ώρες πρακτική άσκηση και 2 ώρες γραπτή εξέταση

στ) Ξενάγηση και Μουσειοπαιδαγωγική
Θεωρητική και ιστορική τοποθέτηση της εκπαίδευσης στο μουσείο
Μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξεναγήσεων για παιδιά και ενήλικες
Παραδείγματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών ερμηνευτικών ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Θέματα διαπολιτισμικής ξενάγησης
Σχεδιασμός ειδικών ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ΑΜΕΑ.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 18 ώρες πρακτική άσκηση και 2 ώρες γραπτή εξέταση

ζ) Τεχνικές ξενάγησης
Κατηγορίες και μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων (ιδιωτική, ομαδική, χερσαίες και θαλάσσιες περιηγήσεις, περιηγήσεις ιδιαιτέρων απαιτήσεων)
Διαδρομική ξενάγηση
Μεθοδολογία, ανάλυση και οργάνωση διαδρομικών ξεναγήσεων
Επιλογή διαδρομικών θεμάτων
Μέσα έκφρασης του ξεναγού
Ξενάγηση και νέες τεχνολογίες
Ψηφιακή μουσειακή επικοινωνία
Σχεδιασμός και διαχείριση ψηφιακών τεχνολογικών εφαρμογών ξενάγησης στα μουσεία
Μελέτη περίπτωσης αναφορικά με το σχεδιασμό ξενάγησης
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 23 ώρες για παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τους συμμετέχοντες και 2 ώρες γραπτή εξέταση.

η) Ειδικά θέματα. Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες βοήθειες
Έκτακτα ιατρικά περιστατικά
Μέ θοδοι τεχνητής αναπνοής
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 6 ώρες εργαστηριακά μαθήματα βιωματικού χαρακτήρα

Άρθρο 3
Αξιολόγηση – Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης

1. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μιας από τις θεματικές ενότητες οι συμμετέχοντες , εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 90% των συνολικών ωρών της, υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία, εξαιρουμένης της θεματικής ενότητας «Ειδικά θέματα − Πρώτες Βοήθειες».

α. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει σε ποσοστό 70% από την επίδοση του συμμετέχοντος στην γραπτή δοκιμασία και το 30% από την γενικότερη επίδοση και την ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

β. Η βαθμολογία της ενότητας «Ειδικά θέματα − Πρώτες Βοήθειες» καθορίζεται από τον διδάσκοντα με κριτήριο το βαθμό ενεργής συμμετοχής στα εργαστηριακά μαθήματα βιωματικής μάθησης.

γ. Ο διδάσκων κάθε θεματικής ενότητας μετά το πέρας των εξετάσεων παραδίδει στο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος αναλυτική κατάσταση με την βαθμολογία που έλαβε κάθε συμμετέχων.

2. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε θεματική ενότητα καθορίζεται από 1 έως 10. Επιτυχών θεωρείται ο συμμετέχων που συγκέντρωσε σε κάθε θεματική ενότητα τουλάχιστον 5 βαθμούς. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες παρέχεται δυνατότητα επανεξέτασης μία ακόμη φορά εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική εξέταση ο συμμετέχων θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε «επιτυχώς» το πρόγραμμα και δεν του χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.
Στους θεωρούμενους ότι δεν ολοκλήρωσαν «επιτυχώς» το πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν το 90% των προβλεπόμενων ωρών σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες.

3. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των γραπτών εξετάσεων όλων των θεματικών ενοτήτων το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού αντίγραφα των καταστάσεων βαθμολογίας κάθε θεματικής ενότητας και κατάσταση με τον μέσο όρο βαθμολογίας των συμμετεχόντων που το παρακολούθησαν. Η κατάσταση αυτή με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου στον οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Τουρισμού

4. Στους συμμετέχοντες οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρακολούθησαν «επιτυχώς» το πρόγραμμα, χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης. Στο Πιστοποιητικό περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία του συμμετέχοντος, ο χρόνος και ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, ο μέσος όρος βαθμολογίας που συγκέντρωσε και η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες δικαιούται να ξεναγεί.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Σχετικά Άρθρα