edu.klimaka.gr

Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ιδρύσεις ΣΕΚ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 945/2014)

Αριθμ. 3692
Ίδρυση δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 και 19 παρ. 3 του Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21−9−2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 132/1989 ΦΕΚ 64/Α΄/3−4−1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών» (247Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α΄/25−6−2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α΄/25−6−2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β΄/2105) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Π. για το έτος 2014 και για τα επόμενα έτη ύψους 20.000 € περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ. 19−640, ΚΑΕ 2599).
12. Τις αριθμ. 43642/ΓΔ1/21.03.2014 και 3281/27.03.2014 βεβαιώσεις περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης,

αποφασίζουμε:

Ιδρύονται Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5021205
2 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ 5021206
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕΚ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5051902
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 5093506
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΕΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 5125302
6 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕΚ ΘΗΒΑΣ 5135402

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ (...)

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2599/2013)

Αρ.Πρωτ.10630/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ε. ΑΔΑΜ
Τηλέφωνο : 213 131 1696

Θέμα: «ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 και 19 παρ. 3 του Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/ Ά /17-9-2013
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»
3. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/ Ά/3-4-89 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών» (247Α)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α194)
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α)
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2013. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Π. για το έτος 2014 και για τα επόμενα έτη ύψους 300.000,00€ περίπου η οποία θα εγγράφεται και θα δεσμεύεται στους οικείους κωδικούς.
11.Την υπ΄αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ Β΄/2105) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ιδρύονται Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΣΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΣΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

5010101

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

5010201

3

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

5010301

4

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

5010401

5

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5010501

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

5020601

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

5020602

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

5020701

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΒΑΡΗΣ

5020702

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

5020703

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

5020704

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

5020801

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

5020802

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

5020901

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5020902

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ XΑΪΔAPIOY

5020903

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5021001

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

5021101

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ

5021201

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

5021202

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

5021203

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

5021204

23

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΣΕΚ ΛΗΜΝΟΥ

5031301

24

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΣΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

5031302

25

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΕΚ ΣΑΜΟΥ

5031401

26

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧIOY

ΣΕΚ XIOY

5031501

27

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5041601

28

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

5041602

29

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

5041701

30

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΣΕΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

5041801

31

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΣΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

5041802

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

5051901

33

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5052001

34

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

5052101

35

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

5052102

36

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΕΚ AMYNTAIOY

5052201

37

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ

5062301

38

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΣΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

5062401

39

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5062501

40

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

5062601

41

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5072701

42

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

5072801

43

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ

5072901

44

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5073001

45

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

5083101

46

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5083201

47

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

5083301

48

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5083401

49

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

5093501

50

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

5093502

51

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5093503

52

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

5093504

53

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

5093505

54

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

5093601

55

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

5093602

56

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ

5093603

57

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

5093604

58

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

5093605

59

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

5093701

60

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΣΕΚ ΚΙΛΚΙΣ

5093801

61

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ

5093901

62

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5094001

63

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

5094101

64

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

5094201

65

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5094202

66

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5104301

67

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5104401

68

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΕΚ ΙΕΡΑΠΠΡΑΣ

5104402

69

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΕΚ ΣΗΤΕΙΑΣ

5104403

70

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5104501

71

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΣΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

5104601

72

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

5114701

73

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΕΚ ΚΩ

5114702

74

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ

5114703

75

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕΚ ΝΑΞΟΥ

5114801

76

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕΚ ΣΥΡΟΥ

5114802

77

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΕΚ ΑΡΓΟΥΣ

5124901

78

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

5124902

79

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΕΚ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

5124903

80

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΕΚ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

5125001

81

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

5125002

82

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

5125101

83

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ

5125201

84

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

5125301

85

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

5135401

86

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

5135501

87

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

5135601

88

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

5135701

89

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

5135801

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα