edu.klimaka.gr

Συντονιστές Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης ΙΕΚ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΓΕΑΣ) ΙΕΚ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ  6879/2022

Αριθμ. Κ5/159637
Καθορισμός των καθηκόντων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 34 και της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) των άρθρων 2 και 21 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
3. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8).
4. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/08-11-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).
5. Την πράξη «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ» ΕΠΑΝΑΔ 10.4, με κωδικό ΟΠΣ 5189726.
6. Την πράξη «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)» ΕΠΑΝΑΔ 10.4, με κωδικό ΟΠΣ 5189727.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/656/150788/Β1/6-12- 2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα καθήκοντα των Συντονιστών Συμβούλων που απασχολούνται στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας της χώρας και με την αγορά εργασίας και Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, ως Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ. της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), τα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τη συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ., καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Άρθρο 1
Καθήκοντα Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.

1. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι στα Γ.Ε.Α.Σ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και οφείλουν ιδίως:

α) να παρακολουθούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, την παρουσία των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σε όλη τη διάρκεια της διενέργειας της μαθητείας και πρακτικής άσκησής τους,

β) να μεριμνούν για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου,

γ) να διενεργούν, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι καταρτιζόμενοι του Ι.Ε.Κ. πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία,

δ) να μεριμνούν για την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενοι από τους οριζόμενους στην επιχείρηση Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας,

ε) να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας και να ασκούν εποπτεία στο έργο τους, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 30 του ν. 4763/2020,

στ) να ενημερώνουν τον Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. για την πρόοδο και την εξέλιξη των ασκούμενων,

ζ) να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτές στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει (υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021, απόφασης Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837),

η) να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση πάσης φύσεως ημερίδων/εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη συμβουλευτική υποστήριξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με τη συμμετοχή καταρτιζόμενων, αποφοίτων και παραγόντων της αγοράς εργασίας με στόχο την εξοικείωση των καταρτιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία και την απορρόφηση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας, θ) να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα που έχουν αναλάβει, με σκοπό τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των καταρτιζόμενων και τη διασφάλιση της προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και ι) να παρακολουθούν την ένταξη των αποφοίτων του Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας.

2. Όταν σε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 2
Προσόντα και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Υποψήφιοι για επιλογή Συντονιστή Συμβούλου στα Γ.Ε.Α.Σ. που λειτουργούν στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020:

α) Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό,

β) Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην υπό στοιχεία 13173/Κ6/7.2.2022 (Β’ 617) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού», οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

βα) τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

ββ) πληρούν τα προσόντα εξειδίκευσης στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του ΥΠΑΙΘ.

2. Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Συμβούλων ενδιαφερόμενοι οι οποίοι:

α) απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007),

β) έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,

γ) απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε προγράμματα μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.).

Τα κωλύματα συμμετοχής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης των Συντονιστών Συμβούλων. Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν ενδιαφερόμενοι των περ. α) έως γ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Άρθρο 3
Κριτήρια και μοριοδότηση υποψήφιων Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.

Η διαδικασία επιλογής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της παρούσας. Η κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής θα γίνει βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 31    
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   28  
1.1.α. Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης     7
1.1.β. Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης     5
1.1.γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης     4
1.1.δ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μη συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης     2
1.1.ε. Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό.     Μέγιστος
αριθμός
μορίων
1.1.στ. Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και  η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα.     7
1.1.ζ. Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)     4
1.1.θ. Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα     3
1.1.ι. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος     2
1.1.ια. Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ / ΑΣΠΑΙΤΕ     6
1.1.ιβ. πιστοποιητικό επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατό με το επαγγελματικό περίγραμμα  του Συμβούλου σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού
ή
βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος των ΚΔΒΜ στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό
ή
βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2)
ή
βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου.

Τα ανωτέρω προγράμματα πρέπει να έχουν διάρκεια διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον ωρών κατάρτισης
    3
1.1.ιγ. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκε σε ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον ωρών κατάρτισης     2
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικό δίπλωμα) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων.
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. (Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που υλοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ., και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ / ΕκΕπΙΣ)
  3  
1.2.α. Σε θέματα E.Ε.Κ. (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)     1
1.2.β. Στο θεματικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 )     2
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20    
2.1. Εργασιακή εμπειρία σχετική με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια) (Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις
ή
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση).
    10
2.2. Εργασιακή εμπειρία σχετική με τη διάγνωση και παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια) (Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση).     10
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 8    
3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   3  
3.1.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1,5
3.1.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     2
3.1.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     3
3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
3.2.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
3.2.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
3.2.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     2
•  Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
•  Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο
3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   3  
Πιστοποιημένη επιμόρφωση Τ.Π.Ε.
(πιστοποίηση επιπέδου Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ)
    3
ΣΥΝΟΛΟ: 40
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ      
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Από 0-6 μήνες
Από 6-12 μήνες
Από 12-18 μήνες
Από 18-24 μήνες
Από 24 μήνες και πάνω
Η ποσοστιαία αύξηση υπολογίζεται επί των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος
Η ανεργία αποδεικνύεται αποκλειστικά με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

2%
4%
6%
8%
10%
   
4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου των μορίων που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών (υποψήφιος) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (υποψήφιος)
Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (υποψήφιος και τέκνα)
ΑμΕΑ (υποψήφιος και τέκνα)

10%
10%
10%
10%
   
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20    

Άρθρο 4
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Συμβούλων Συντονιστών Γ.Ε.Α.Σ.

1. α) Στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. συνιστάται άμισθη πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ., η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

αα) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. ως πρόεδρο,

αβ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

αγ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Π.,

αδ) έναν (1) επιστήμονα με ειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού,

αε) έναν (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας της χώρας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ. είναι η διενέργεια των συνεντεύξεων των υποψήφιων Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και η κατάρτιση του τελικού πίνακα επιλογής.

Άρθρο 5
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.

1. α) Για την επιλογή των Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ., το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ. ΔΙ.ΒΙ.Μ.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία, σε ψηφιακή μορφή, δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

β) Με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, της διενέργειας διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του φορέα, της κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά περιφερειακή ενότητα, της διαδικασίας κατάρτισης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, καθώς και της υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων.

2. Η αίτηση των υποψηφίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για την ορθότητα του περιεχομένου αυτής και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, για την επιλογή τους στα Γ.Ε.Α.Σ., υποβάλλεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το αρμόδιο όργανο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διενεργεί, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην πρόσκληση, έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 (κωλύματα) της παρούσας, εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

5. Οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων αναρτώνται στη σχετική ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο αρμόδιο όργανο του φορέα, έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

6. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το αρμόδιο όργανο του φορέα αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει, ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 6
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ. διενεργείται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

2. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3, τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης, τον οποίο ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από την επομένη της ανάρτησης. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εξετάζει και αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

4. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ. ΔΙ.ΒΙ.Μ. κυρώνει τον οριστικό πίνακα και τον ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του.

5. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR).

Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 7
Συνέντευξη υποψηφίων

1. α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη της Επιτροπής και η οποία διεξάγεται με την ίδια διαδικασία. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΙ.Θ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι/ες που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

β) Στο πρακτικό της συνεδρίασης κατά την οποία λαμβάνει χώρα η συνέντευξη καταγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στον υποψήφιο και των απαντήσεων που δόθηκαν από αυτόν. Στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του Επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

γ) Η συνέντευξη των υποψήφιων για την επιλογή σε θέση Συντονιστή Συμβούλου στα Γ.Ε.Α.Σ. ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία λαμβάνει χώρα η συνέντευξη.

δ) Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

2. α) Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

β) Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 8
Τελικός πίνακας επιλογής

1. Ο οριστικός πίνακας, ο οποίος κυρώθηκε από το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ., η οποία καταρτίζει με αξιολογική σειρά, μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, τελικό πίνακα επιλογής σε επίπεδο Επικράτειας με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων, ο οποίος ισχύει για τρία (3) έτη. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια και τη βαθμολογία της συνέντευξης.

2. Ο τελικός πίνακας επιλογής αποστέλλεται στο Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την πρόσληψη των Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.. Η διάρκεια των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ίση προς τον χρόνο που απαιτείται κάθε φορά έως τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών της παρ. 1 για την ισχύ του τελικού πίνακα επιλογής.

Άρθρο 9
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.

1. Οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον τελικό πίνακα επιλογής Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ. θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά τον χρόνο ισχύος του πίνακα για το υπόλοιπο του χρόνου απασχόλησής τους στα Γ.Ε.Α.Σ.

2. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για να υπογράψουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, και να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αφού προκύψει κενούμενη θέση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού πίνακα.

3. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς πρόσληψη Συντονιστών Συμβούλων Γ.Ε.Α.Σ. του τελικού αξιολογικού πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ι.ΝΕΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 10
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής είναι αρμόδιοι για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 2 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Συμβούλων των Γ.Ε.Α.Σ. της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Συντονιστής Σύμβουλος, άλλως μέχρι αμετάκλητης επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα