edu.klimaka.gr

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας 2016 (Θεσσαλονίκη)

 «ΧΗΜΕΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών & Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, και το Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ.

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων του ΑΠΘ.

Στόχος του συνεδρίου είναι η συμμετοχή υψηλού επιπέδου ερευνητών, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Επιστήμης της Χημείας. Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για έξοδο από την κρίση, αυτή συνεχίζει να αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα του 2016, με ορατές συνέπειες στην έρευνα και την εκπαίδευση. Οι σύγχρονες τάσεις στην ερευνητική δραστηριότητα όλων των μελών της επιστημονικής κοινότητας συγκλίνουν στη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί το κύριο ζητούμενο του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, αλλά και εξασφαλίζοντας τις ευκαιρίες ικανοποίησης των αναγκών των επόμενων γενεών.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας σε όλη τη χώρα συνεχίζουν το έργο τους συμβάλλοντας με καινοτόμες δραστηριότητες στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Μετά από 5 χρόνια από το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας καλούνται οι επιστήμονες να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας στο οποίο διοργανώνεται και το σεμινάριο της Διδακτικής στη Χημεία.

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή
Περικλής Μήτκας, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κων/νος Βαρσαμίδης, Πρόεδρος Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Γεώργιος Κόκοτος, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ
Μαρία Ελένη Λέκκα, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΠΙ
Μαρία Κανακίδου, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΠΚ
Θεόδωρος Τσεγενίδης, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΠΠ

Πρόεδροι Συνεδρίου
Τριανταφυλλιά Σιδέρη (Πρόεδρος ΕΕΧ)
Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου (Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ)

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ιωάννης Κατσογιάννης (Μέλος της ΔΕ της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Βικτωρία Σαμανίδου (Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

Οργανωτική Επιτροπή
Αποστολάκης Νικόλαος (ΔΕ ΕΕΧ)
Αποστολίδου Χριστίνα (ΓΧΚ)
Βαμβακερός Ξενοφών (Ταμίας ΕΕΧ)
Βαφειάδης Ιωάννης (Ειδ. Γραμματέας ΕΕΧ, Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Γκανάτσιος Βασίλειος (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ)
Γωγάκος Στέφανος (Αντιπρόεδρος, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Δάφτσης Εμμανουήλ (πρόεδρος ΣΧΒΕ)
Κλαδά Θεοδώρα (ΓΧΚ)
Κουλός Βασίλειος (Γεν. Γραμματέας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Κυρανάς Ευστράτιος (ΑΤΕΙΘ)
Λαμπρόπουλος Βασίλειος (Α΄Αντιπρόεδρος ΕΕΧ)
Λαμπή Ευγενία (ΔΕ ΕΕΧ)
Μακρυπούλιας Φώτης (ΠΣΧΒΕ)
Μπίνας Βασίλειος (Β' Αντιπρόεδρος ΕΕΧ)
Οικονόμου Αναστάσιος (Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (ΔΕ ΕΕΧ)
Παπάς Σεραφείμ (ΔΕ ΕΕΧ)
Ραπτοπούλου Αικατερίνη (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
Ριτζούλης Χρήστος (ΑΤΕΙΘ)
Σινάνογλου Βασιλεία (ΤΕΙ Αθήνας)
Σιταράς Ιωάννης (ΔΕ ΕΕΧ)
Συμεωνίδης Θεόδωρος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

Επιστημονική Επιτροπή
Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος:
Δ. Βουτσά, ΑΠΘ
Ι. Κατσογιάννης, ΑΠΘ
Τ. Αλμπάνης, Πανεπ. Ιωαννίνων
Ε. Δασενάκης, ΕΚΠΑ
Θ. Κουιμτζής, ΑΠΘ
Αναλυτική Χημεία- Έλεγχος Ποιότητας:
Α. Ανθεμίδης, ΑΠΘ
Γ. Ζαχαριάδης, ΑΠΘ
Α.Βλεσσίδης, Πανεπ. Ιωαννίνων
Δ.Γκιώκας, Πανεπ. Ιωαννίνων
Ν.Θωμαίδης, ΕΚΠΑ
A.Καλοκαιρινός, ΕΚΠΑ
Κ.Σταλίκας, Πανεπ.Ιωαννίνων
Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία:
Α. Σαλίφογλου, ΑΠΘ
Γ. Ψωμάς, ΑΠΘ
Α. Κουτσολέλος, Πανεπ. Κρήτης Σ. Περλεπές, Πανεπ. Πατρών Ι. Πλακατούρας, Πανεπ. Ιωαννίνων
Αρχαιομετρία:
Ι. Στράτης, ΑΠΘ
Β. Κυλίκογλου, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία
Γ. Φακορέλλης, ΤΕΙ Αθήνας
Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία-Μοριακή βιολογία:
Α.Κατσάνη, Δημοκρίτειο Πανεπ.
Γ. Μόσιαλος, ΑΠΘ
Ι. Τέντες, ΔΠΘ
Δ. Λεωνίδας, Παν/μιο Θεσσαλίας
Κλινική Χημεία- Τοξικολογία:
Γ. Θεοδωρίδης, ΑΠΘ
Δ.Κουρέτας, Πανεπ. Θεσσαλίας
Α. Τσακάλωφ, Πανεπ. Θεσσαλίας
E.Λιανίδου, ΕΚΠΑ
Α. Τσατσάκης, Πανεπ.Κρήτης
Οργανική Χημεία-Χημεία Φυσικών προϊόντων-Φαρμακευτική Χημεία:
Ι. Γάλλος,ΑΠΘ
Δ. Χατζηπαύλου, ΑΠΘ
Α.Γκιμήσης, ΕΚΠΑ
Α. Δέτση Μετσόβιο
Γ. Κόκοτος, ΕΚΠΑ,
Ε.Παντερή, ΕΚΠΑ
Δ. Παπαϊωάννου Πανεπ. Πατρών
Πράσινη Χημεία:
Κ. Πούλος, ΠΠ
Κ. Τριανταφυλλίδης, ΑΠΘ
Ι. Κώστας, ΕΙΕ
M. Λουλούδη, Πανεπ.Ιωαννίνων
Φυσική και Θεωρητική Χημεία:
Δ. Σαζού, ΑΠΘ
Σ. Σωτηρόπουλος, ΑΠΘ
Α.Κούτσελος, ΕΚΠΑ
Β. Μελισσάς, Πανεπ. Ιωαννίνων
Γ.Ρωμανός, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Χημεία και Νανοτεχνολογία:
Ε. Δεληγιάννη, ΑΠΘ
Α. Δενδρινού, ΑΠΘ
Δ. Γουρνής, Πανεπ. Ιωαννίνων
Α. Λάππας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Κρήτη
Β. Τζιτζιός, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών:
Δ. Αχιλιάς, ΑΠΘ
Δ. Μπικιάρης, ΑΠΘ
Ε. Ιατρού, ΕΚΠΑ
Ι. Καλλίτσης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γ. Παπαγεωργίου, Πανεπ. Ιωαννίνων
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων:
Μ. Τσιμίδου, ΑΠΘ
Α. Παρασκευοπούλου, ΑΠΘ
Β. Ευαγγελίου, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών
Π. Δεμερτζής, Παν. Ιωαννίνων
Π. Μαρκάκη, ΕΚΠΑ
Μ. Παπαγεωργίου
Χημεία και Τεχνολογία Υλικών:
Ε. Δεληγιάννη, ΑΠΘ
Σ. Σκλαρή, ΕΚΕΤΑ
X. Καραπαναγιωτή, Πανεπ. Πατρών
Β. Σταθόπουλος, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Π. Τρικαλίτης, Πανεπ. Κρήτης
Χημική Τεχνολογία και Χημική Μηχανική:
Θ. Καραπάντσιος, ΑΠΘ
Μ. Κώστογλου, ΑΠΘ
Ν. Ανδρίτσος, Πανεπ. Θεσσαλίας
Μ. Γεωργιάδης, ΑΠΘ
A. Μητρόπουλος, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Βασική Θεματολογία του Συνεδρίου

1) Αναλυτική Χημεία- Έλεγχος Ποιότητας

2) Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία

3) Αρχαιομετρία

4) Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία-Μοριακή βιολογία

5) Κλινική Χημεία- Τοξικολογία

6) Οργανική Χημεία-Χημεία Φυσικών προϊόντων-Φαρμακευτική Χημεία

7) Πράσινη Χημεία

8) Φυσική και Θεωρητική Χημεία

9) Χημεία και Νανοτεχνολογία

10) Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

11) Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

12) Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

13) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

14) Χημική Τεχνολογία και Χημική Μηχανική

15) Σεμινάριο Διδακτικής στη Χημεία

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων: 31-5-2016

Καταρχήν Αποδοχή των περιλήψεων: 30-6-2016

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές, θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη στην ελληνική γλώσσα πρέπει να γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό και περιθώρια 3 cm παντού.

Περιλαμβάνει: τίτλο εργασίας (σε TNR14 Bold), ονόματα συγγραφέων, φορέα και πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας τους (με τηλέφωνο, Fax και E-mail). Θα ακολουθεί σύντομη περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Η συνολική έκταση πρέπει να είναι μέχρι 1 σελίδα Α4.

Η τελική κατανομή των εργασιών ως προφορικές ή ως poster θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ:
http://www.eex.gr/index.php?option=com_rsform&formId=3
σύμφωνα και με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, η οποία και θα ενημερώνεται τακτικά:
http://22psx2016.blogspot.gr/p/blog-page.html

Κόστος Συμμετοχής

  έως 30-9-2016 από 1-10-2016
Σύνεδροι/Εισηγητές 100 € 120 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές & Υπ. Διδάκτορες 40 € 50 €
Φοιτητές 20 € 30 €

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση του συνεδρίου, το αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή), η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες και τα αναψυκτικά στα διαλείμματα, καθώς και λοιπά ενημερωτικά υλικά του Συνεδρίου.

Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο έως τις 30-9-2016.

Τόπος

Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ (18.00-21.00), τηλ.: 2310 278077

E-mail: 22psx2016(ΑΤ)gmail.com

http://22psx2016.blogspot.gr/p/blog-page.html

Σχετικά Άρθρα