Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείας για Αλλαγές στην Εκπαίδευση

Εκτύπωση  
Pin It

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΙΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

08-04-19 Το Σχέδιο Νόμου 'Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις'

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Μέρος Α΄- Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μέρος Β΄- Ε.Σ.Δ.Υ., διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας

Μέρος Γ΄- Πειραματικά σχολεία

Μέρος Δ΄- Π.Δ. 38/2010

 Μέρος Ε΄- Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μέρος ΣΤ΄- Γενικά Αρχεία του Κράτους

Μέρος Ζ΄- Ιδιωτική Εκπαίδευση

Μέρος Η΄- Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

 

 

Pin It

Εκτύπωση