3ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Μαθητές Δημοτικών Σχολείων 2017

Εκτύπωση  

3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ WRO HELLAS ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.Φ.14/2282/219462/Δ1/22-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜIΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ' ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛIΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
210 344 2247
FAX : 210 344 3354

Θέμα: «Υλοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του οργανισμού WRO Hellas, με θέμα "Μεταφορές και Μεταφορικά Μέσα"»
Σχετ. έγγραφο: 147123/13-09-2016

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης & Τεχνολογίας W.R.O. Hellas, διοργανώνει, για το σχολικό έτος 2016-17, τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, με θέμα «Μεταφορές και μεταφορικά μέσα».

Ο ανωτέρω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης, έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2016 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2017, εκτός ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων.

Οι μαθητές θα συναρμολογήσουν και θα κινήσουν μέρη κατασκευής, είτε με παροχή ρεύματος (μπαταρίες), είτε μέσω υπολογιστή με αυτοματισμούς. Ο προγραμματισμός για τους αυτοματισμούς γίνεται με τη δωρεάν γλώσσα προγραμματισμού Scratch του Μ ΙΤ, με την οποία οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινητά σχέδια ή WeDo http: Uinfo.scratch.mίt.edu/WeDo/Tutorial.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. 41/13-10-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης σχολείου και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό.

β) Η συμμετοχr\ των μαθητών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετικr\ υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή.

γ) Η συμμετοχrj σ(ην εν λόγω δράση ·δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.

δ) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Οργανισμού WRO Hellas, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα www.wrohellas.gr ή να καλείτε στο τηλ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


O WRO Hellas ανακοινώνει την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, που διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά, με Στρατηγικό Συνεργάτη την COSMOTE. Ο διαγωνισμός με θέμα «Οχήματα και μεταφορές του αύριο», απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Δημοτικού και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2017.

Στοιχεία για το Διαγωνισμό

  • Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 28/2/2017
  • Οι εκπαιδευτικοί, ως προπονητές των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, έχουν δικαίωμα να σχηματίσουν όσες ομάδες επιθυμούν. Η κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 6 μαθητές.
  • Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά πακέτα για να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να κατασκευάσουν μια ολοκληρωμένη ρομποτική κατασκευή-μοντέλο, η οποία θα πρέπει να προσομοιώνει το θέμα του διαγωνισμού «Οχήματα και μεταφορές του αύριο», με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch.
  • Οι συμμετέχοντες και φέτος θα διαγωνισθούν πρώτα στους περιφερειακούς διαγωνισμούς.
  • Εκατό εκπαιδευτικά πακέτα LEGO WeDo, χορηγία της COSMOTE, με οδηγίες και υλικά (όπως επεξεργαστή, αισθητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής). Τα εκπαιδευτικά πακέτα θα δοθούν από τoν WRO Hellas, με ευθύνη των Επιστημονικών Υπευθύνων του WRO Hellas για την κάθε περιφέρεια σε συγκεκριμένα σχολεία, ακολουθώντας αντικειμενικά κριτήρια επιλογής.
  • Δώρα Τεχνολογίας για τους νικητές, προσφορά της COSMOTE.

Εκπαίδευση και Αξιολόγηση ομάδων

Ειδικά εκπαιδευμένοι συνεργάτες του WRO Hellas, θα οργανώσουν σε συνεργασία με την εκάστοτε περιφέρεια εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς ανά περιφέρεια, με στόχο να τους ενημερώσουν και να τους παρουσιάσουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ρομποτικού μοντέλου.

Η αξιολόγηση του έργου κάθε ομάδας θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, πληροφορίες για τον τελικό, κανόνες, όροι & υποχρεώσεις καθώς και το σύνολο της πληροφορίας του εξελισσόμενου διαγωνισμού θα αναρτώνται στο wrohellas.gr

Βραβεία Πανελλήνιου Διαγωνισμού

Ο κάθε μαθητής-μέλος των 3 πρώτων ομάδων του Διαγωνισμού (δηλαδή των ομάδων που θα συλλέξουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό την υψηλότερη βαθμολογία), θα κερδίσει:

1η Ομάδα: Laptop

2η Ομάδα: Tablet

3η Ομάδα: Φωτογραφική Μηχανή

Και οι προπονητές των 3 νικητριών ομάδων θα λάβουν δώρο από την COSMOTE

Μοναδικά πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές σχηματίζοντας ομάδες, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργική επίλυση ποικίλων προβλημάτων, την ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, τη δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

“Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;”

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του οργανισμού μας της διάδοσης της νέας εκπαιδευτική μεθόδου STEM (Science – Technology-Engineering – Mathematics) στον τρόπο διδασκαλίας και εκπαίδευσης.

Η εισαγωγή του STEM ως κεντρική επιλογή τη χώρας μας είναι  μοναδικός δρόμος για την ανάταξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σημερινών μαθητών, μετέπειτα φοιτητών, είναι ο μοναδικός δρόμος για τη επιβίωση της πατρίδας μας. Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της καινοτομίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωση της σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι παράγοντες ανάπτυξης που θα αναδειχθούν τα επόμενα χρόνια.

Η νεολαία μας έχει μοναδικό ταλέντο και το αποδεικνύει καθημερινά.

Αναμένουμε με ενθουσιασμό τη δική σας ανταπόκριση!

Δηλώστε σήμερα συμμετοχή στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά του Δημοτικού με θέμα «Οχήματα και μεταφορές του αύριο»!


Εκτύπωση