ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' τάξης Γενικών Λυκείων (Μάθημα Επιλογής)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  Γ' Τάξης Ημερήσιων Λυκείων
(Μάθημα Επιλογής)

Αρ.Πρωτ.148241/Δ2/10-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική), Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 135979/14-08-2018 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2018-2019 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Ι. Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική) της Α’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΙΙ. Ιστορία της Τέχνης της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΙΙΙ. Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

(...)

Γραμμικό Σχέδιο

Στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τη λειτουργία του Γραμμικού Σχεδίου, να αποκωδικοποιήσουν τους κανόνες και τις συμβάσεις του, να οικειοποιηθούν τους μηχανισμούς του και να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος η έννοια του χώρου τίθεται ως κεντρικό αντικείμενο.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις και να εμπεδώσουν τις δεξιότητές τους στο γραμμικό σχέδιο με περισσότερα θεωρητικά στοιχεία, καθώς και να ασκηθούν πιο συγκροτημένα ολοκληρώνοντας ένα εύρος σχεδιαστικών θεμάτων.

Σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος είναι οι μαθητές:

 • α γνωρίζουν τις δυνατότητες των οργάνων, μέσων και υλικών σχεδίασης και να τα χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο.
 • Να αντιλαμβάνονται τη γεωμετρική μορφή των αντικειμένων τα οποία σχεδιάζουν.
 • Να κάνουν γεωμετρικές απεικονίσεις, ευθείες γραμμές, γωνίες, πολύγωνα, κύκλους, τόξα, κ.ά.
 • Οι μαθητές να προετοιμάζονται κατάλληλα για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο Γραμμικό Σχέδιο.
 • Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες των γεωμετρικών κατασκευών, προκειμένου να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και να πραγματοποιούν κατασκευές.
 • Να χρησιμοποιούν ορθά τα όργανα, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν υπό κλίμακα.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν απλές όψεις, ευθειών και απλών επιπέδων, σχημάτων για την παράσταση αντικειμένων σε τρία επίπεδα προβολής.
 • Να γνωρίζουν στοιχεία των συμβάσεων για τις τομές ως προς την παράσταση των χαρακτηριστικών στοιχείων τους, και το συσχετισμό τους.
 • Να γνωρίζουν διαφορετικά είδη τομών και τη χρησιμότητά τους.
 • Να σχεδιάζουν τις ιδιαιτερότητες των αξονομετρικών προβολών σε σχέση με τα σχέδια όψεων.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αξονομετρικά σχέδια αντικειμένων με απλές μορφές, ακολουθώντας κατάλληλη πορεία εργασίας.
 • Να είναι σε θέση με δεδομένη την αξονομετρική προβολή ενός αντικειμένου να σχεδιάσουν τις τρείς όψεις του (πρόσοψη, κάτοψη, αριστερή και πλάγια όψη)

Από το βιβλίο «Γραμμικό Σχέδιο» για το μαθητή προτείνονται οι παρακάτω ενότητες :

 • Ενότητα: 2 «Υλικά, μέσα και όργανα σχεδίασης»
 • Ενότητα: 6 και 7
 • Ενότητα: 8 «Διαστασιολόγηση»
 • Ενότητα: 9 «Προβολές»
 • Ενότητα: 10 «Προβολές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο»

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση