edu.klimaka.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΕΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΕΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Αρ.Πρωτ. ΕΠ410/17-12-2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ', Ε'
Πληροφορίες: I. Αθανασίου - Λ. Σινάνογλου
Τηλέφωνο: 210 344-2835, 210 344-3658
FAX: 210 344-2726,  210 344-2810

ΘΕΜΑ: (Μ.Δ).

Με αφορμή την άσκηση πειθαρχικής δίωξης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε βάρος αιρετών μελών Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 107 παρ. 1(β) του ν.3528/2007 (Υ. Κ.) διότι ως αιρετά μέλη, κατά την εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης εκπαιδευτικού, δήλωσαν «ωσεί παρών» και δεν συμμετείχαν στην σχετική διαδικασία με συνέπεια την ακύρωση της σχετικής πράξης του συμβουλίου αυτού (ΑΠΥΣΔΕ) από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Από τις διατάξεις του άρθρου 140, παρ. 2 του Ν. 3528/2007- Υπαλληλικός Κώδικας (Υ.Κ.) προκύπτει σαφώς ότι μεταξύ των απαραιτήτων στοιχείων τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει η πειθαρχική απόφαση είναι η αιτιολογία της αποφάσεως και η γνώμη των μελών του συλλογικού οργάνου τα οποία μειοψήφησαν (περ. στ', ζ'). Από αυτό συνάγεται ότι ο νόμος αξιώνει από τα μέλη του συλλογικού οργάνου διατύπωση της γνώμης εκάστου επί της κρινόμενης υποθέσεως και μάλιστα κατά τρόπο θετικό, δηλαδή το μέλος υποχρεούται να μετάσχει της συνεδριάσεως και ψηφοφορίας και να διατυπώσει τη γνώμη του τόσο επί της ενοχής όσο και επί της τυχόν ποινής η οποία επιβάλλεται μετά τον σχηματισμό πλειοψηφίας ταχθείσης υπέρ της ενοχής

Οι διατάξεις αυτές του Υ.Κ., ειδικές ως προς τη λειτουργία των συλλογικών πειθαρχικών οργάνων και τις αποφάσεις αυτών, εφαρμόζονται ως έχουν χωρίς, δηλαδή, τη δυνατότητα ή την ανάγκη εφαρμογής αντίστοιχων διατάξεων άλλων νομοθετημάτων που ρυθμίζουν γενικώς τη λειτουργία συλλογικών οργάνων της διοικήσεως, όπως είναι η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.2690/1999.

Aπό τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι οι διατάξεις του άρθρου 140 του Υ. Κ. επιβάλλουν διατύπωση γνώμης όλων ανεξαιρέτως των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου τα οποία μετέχουν στη συνεδρίαση καθόλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας, η δε μη εφαρμογή του γεννά λόγο ακυρώσεως της αποφάσεως που εκδόθηκε κατά παράβαση αυτών (σχετικές οι αποφάσεις Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 160/2004, 2001/2006, 256/2007).

Ύστερα από τα παραπάνω, εφιστάται η προσοχή όλων των μελών (αιρετών και μη) των ΑΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ & ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ που συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ότι οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων αποτελει παράβαση καθήκοντος με όλες τις συνέπειες αυτής.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Πλατής

Σχετικά Άρθρα