edu.klimaka.gr

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.350/63/128632/Δ1/09-11-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
Πληροφορίες: Ι.Κορομπέλη, Π. Ρούνη
Τηλ: 210-3442333, 2103443464
Fax: 210-3442897,
Mail: dppe(AT).minedu.gov.gr & stelexi(AT)minedu.gov.gr

Θέμα: « Κατάργηση Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Σας κάνουμε γνωστό ότι με τη δημοσίευση του Ν. 4027/2011 ( ΦΕΚ 233 τ.Α') καταργούνται τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ανωτέρω νόμου

« Καταργούνται οι παρακάτω περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

α) Τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είχαν προβλεφθεί στα άρθρα 5 και 8 του ν. 1304/1982 (Α' 144), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν.1566/1985 (Α' 167).

β) Τα γραφεία φυσικής αγωγής που είχαν προβλεφθεί στο άρθρο 9 του ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α' 24 ).

γ) Τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως μετονομάστηκαν με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α' 146), τα γραφεία τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης που είχαν προβλεφθεί στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α' 79).

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των υπηρεσιών μονάδων που καταργούνται, ανατίθενται ως εξής:

α) των προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και

β) των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Συμπληρωματικά σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.3848/2010 ( ΦΕΚ 71 τ. Α') « Οι υπηρετούντες σε θέσεις προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα