Απογραφή Εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνία (ΤΠΕ) Σχολικών Μονάδων

Εκτύπωση  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αρ.Πρωτ.83542/Α4/26-05-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : Ν. Καναβός
Τηλέφωνο : 2103443589

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : Ιωάννης Ελευθερόπουλος
Τηλέφωνο : 2103442225

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικαιροποίηση καταχωρήσεων».
ΣΧΕΤ: Οι με αριθ. πρωτ. 193115/Δ2/28-11-2014 και 170926/21-10-2014 εγκύκλιοι για την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των σχολικών Μονάδων και μονάδων υποστήριξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 2014 σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα: «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων». Το πληροφοριακό σύστημα το οποίο λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr., αποτελεί όχι μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για την αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού αλλά και πηγή δεδομένων για την υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων και προγραμματισμού που αφορά στον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. Επιπλέον τα υποβαλλόμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου, αξιοποιούνται και για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων» (ΦΕΚ τ. Β’ 1860 8/7/2014) μέσω αυτόματων αναφορών.

Με δεδομένη την υποχρέωση όλων των δημοσίων φορέων για απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε., παρακαλούμε όπως όλοι οι αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Α. Επικαιροποίηση των στοιχείων

Αποτελεί υποχρέωση όλων των αποδεκτών της παρούσης εγκυκλίου η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του Κτηματολογίου σε κάθε περίπτωση μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό σε εξαμηνιαία βάση και συγκεκριμένα από 1-31 Δεκεμβρίου και από 1-30 Ιουνίου κάθε μονάδα/φορέας οφείλει να επικαιροποιεί την ηλεκτρονική απογραφή του ΤΠΕ εξοπλισμού της.

Β. Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής των στοιχείων

Οι ως άνω διοικητικές και σχολικές μονάδες οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους 193115/Δ2/28-11-2014 και 170926/21-10-2014, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την εφαρμογή των εγκυκλίων και την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. από τις υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Κατάλογος των διοικητικών υπηρεσιών και σχολικών μονάδων που δεν έχουν περαιώσει την διαδικασία απογραφής, σύμφωνα με την εφαρμογή που υποστηρίζεται από το Ι.Τ.Υ.Ε. και τους συμπράττοντες φορείς της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο δυναμικό σύνδεσμο (ενημερώνεται συνεχώς): http://inventory.sch.gr/media/reports/report-34.html

Αντίστοιχα, η αναφορά των μονάδων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο δυναμικό σύνδεσμο http://inventory.sch.gr/media/reports/report-35.html (ενημερώνεται συνεχώς).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μονάδων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια helpdesk με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Μέσω του ενιαίου Π.Σ. διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης Π.Σ.Δ. http://helpdesk.sch.gr.
2. Μέσω του υφιστάμενου σχήματος διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων του Π.Σ.Δ. στο 801 11 801 81.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ


Αρ.Πρωτ.193115/Δ2/28-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες: Ι. Ελευθερόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3442225
Fax: 2103443343
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Τσουράκης
Τηλέφωνο:
E-mail:
2103442028
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 170926/21-10-2014 εγκυκλίου με θέμα: «Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», επισημαίνουμε τα ακόλουθα:\

Η εισαγωγή των στοιχείων του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. πραγματοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα Κτηματολογίου Υποδομών Τ.Π.Ε. Σχολείων, το οποίο είναι προσβάσιμο από το σύνδεσμο: http://inventory.sch.gr.

Η διαδικασία απογραφής ολοκληρώνεται με την υποβολή αρχείου σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κατάλογο εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με την τρέχουσα καταγραφή και θα φέρει την ψηφιακή υπογραφή του Δ/ντή της μονάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχει η πλατφόρμα.

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην υπηρεσία Κτηματολογίου θα αξιοποιηθούν και για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων» (ΦΕΚ τ. Β’ 1860 8/7/2014) μέσω αυτόματων αναφορών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μονάδων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια helpdesk με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω του ενιαίου Π.Σ. διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης Π.Σ.Δ. http://helpdesk.sch.gr.

2. Μέσω του υφιστάμενου σχήματος διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων του Π.Σ.Δ. στο 801 11 801 81.

Η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

 

Κατηγορία Μονάδας

Ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής
απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε

Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπ/σης

Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

05/12/2014

ΓΕ.Λ.

15/01/2015

Γυμνάσια

05/02/2015

Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.

05/02/2015

Ε.Ε.Ε.Κ.

05/02/2015


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


Αρ.Πρωτ.170926/21-10-2015/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΜΕΛΕΤΩΝ
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ν.gr
Πληροφορίες: Ι. Ελευθερόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3442217
Faχ: 210-3443343

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να μεριμνήσουν για την απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των υnηρεσιών τους εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Η εισαγωγή των στοιχείων του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Κτηματολογίου Υποδομών Τ.Π.Ε. Σχολείων, το οποίο είναι προσβάσιμο από το σύνδεσμο: http://inνentory.sch.gr.

Η διαδικασία απογραφής ολοκληρώνεται με την υποβολή αρχείου σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κατάλογο εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με την τρέχουσα καταγραφή και θα φέρει την ψηφιακή υπογραφή του Δ/ντη της μονάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχει η πλατφόρμα.

Η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

 

Κατηγορία Μονάδας

Ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής
απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε

Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπ/σης

Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

25/11/2014

ΓΕ.Λ.

15/01/2015

Γυμνάσια

05/02/2015

Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.

31/12/2014


Τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην υπηρεσία Κτηματολογίου θα αξιοποιηθούν και για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων» (ΦΕΚ τ. Β' 1860 8/7 /2014) μέσω αυτόματων αναφορών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μονάδων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια helpdesk με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Μέσω του ενιαίου Π.Σ. διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης Π.Σ.Δ. http://helpdesk.sch.gr.
2. Μέσω του υφιστάμενου σχήματος διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων του Π.Σ.Δ. στο 8011180181.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ


Εκτύπωση