Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019

Εκτύπωση  

Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΛΥΚΕΙΩΝ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

28-06-19 Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ήδη αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ
Ομάδα προσανατολισμού Αριθμός υποψηφίων
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 26180 311 26491
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30538 178 30716
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24233 195 24428
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) 293 2 295
ΣΥΝΟΛΑ 81244 686 81930

 

Επίσης, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από την Πέμπτη 4-7-2019 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει την Δευτέρα 15-7-2019 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

81.244

9.386

11,55

13.088

16,11

68.156

83,89

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

6.552

55

0,84

4.258

64,99

2.294

35,01

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

26.025

787

3,02

8.255

31,72

17.770

68,28

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24.818

69

0,28

7.518

30,29

17.300

69,71

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ

25.983

1.318

5,07

12.264

47,20

13.719

52,80

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ

15.338

102

0,67

4.820

31,43

10.518

68,57

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

45.552

344

0,76

27.800

61,03

17.752

38,97

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ

30.410

226

0,74

11.984

39,41

18.426

60,59

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ

30.368

142

0,47

12.791

42,12

17.577

57,88

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ

23.983

268

1,12

10.011

41,74

13.972

58,26

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ.

23.793

227

0,95

10.238

43,03

13.555

56,97

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως 20

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

26.180

2,30

13,16

6,67

8,60

11,23

13,19

14,11

13,35

9,90

5,75

1,63

0,12

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

4.935

37,59

25,13

3,38

3,04

3,38

3,28

3,63

3,00

4,17

4,56

4,50

4,34

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

26.025

5,48

26,24

8,41

9,36

9,00

8,93

8,77

8,25

7,36

5,36

2,43

0,41

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24.818

16,36

13,93

4,02

4,38

4,91

5,36

5,60

6,18

6,90

8,12

10,48

13,75

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ

25.983

22,87

24,33

4,85

4,98

4,95

5,01

5,33

5,95

6,09

6,59

6,30

2,74

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως 20

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

30.538

1,15

6,61

4,53

7,23

10,66

14,71

17,19

16,60

12,69

6,81

1,72

0,10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ

15.338

15,63

15,80

3,59

3,87

4,04

4,33

4,73

5,46

6,43

7,99

11,46

16,68

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

21.521

28,40

18,19

4,95

5,20

5,87

5,65

5,71

5,84

5,46

4,99

4,35

5,39

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ

30.410

14,66

24,75

5,69

5,28

5,72

6,11

6,33

6,07

6,06

6,61

6,44

6,29

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ

30.368

11,08

31,04

7,02

6,78

7,10

7,41

7,26

6,89

6,17

4,87

2,99

1,38

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως 20

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

24.233

3,92

23,30

10,19

11,97

13,39

13,26

11,21

7,50

3,75

1,23

0,27

0,01

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

1.617

48,73

23,19

2,41

2,84

2,66

2,54

2,66

3,09

3,90

2,35

2,72

2,91

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24.031

49,67

24,29

4,61

4,21

3,79

3,46

2,85

2,15

1,95

1,44

0,91

0,67

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ

23.983

22,93

18,81

3,95

3,86

4,09

4,21

4,34

4,96

5,19

6,99

8,80

11,87

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ.

23.793

22,25

20,78

4,56

4,92

5,06

5,28

5,96

5,87

6,52

6,58

7,00

5,22

 

Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019

 

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

29-06-18 Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ήδη αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  http://results.it.minedu.gov.gr.

Σήμερα επίσης ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 5-7-2018 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr.

Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει την Δευτέρα 16-7-2018 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΕΛ.

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως και 20

   

%

%

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

29.067

1,80

13,95

6,86

9,76

12,46

14,47

14,98

12,35

8,56

3,91

0,85

0,05

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

6.717

35,15

24,18

3,63

3,41

3,45

3,87

3,66

4,20

4,70

5,12

5,14

3,48

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

28.902

12,48

24,11

7,00

7,83

8,03

8,32

7,68

7,40

6,94

5,53

3,66

1,01

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

27.182

14,47

14,64

3,79

4,29

4,50

4,74

5,19

5,82

6,50

7,76

10,12

18,20

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ

28.833

19,54

26,67

4,71

4,52

4,62

4,98

5,24

5,91

7,05

8,02

6,60

2,15

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΕΛ.

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως
και 20

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

31.796

0,99

7,15

5,62

8,19

11,99

15,28

17,41

15,63

11,04

5,37

1,24

0,07

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ

15.939

14,84

16,59

4,74

4,97

5,84

6,32

6,72

7,67

8,02

8,92

8,28

7,10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

22.866

30,69

25,52

5,00

5,13

4,99

4,99

4,63

4,88

4,78

4,40

3,08

1,90

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ

31.697

19,38

20,40

4,37

4,23

4,92

4,94

5,75

6,10

6,38

6,93

7,44

9,16

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ

31.632

8,83

17,42

4,81

5,00

5,36

5,71

6,16

6,39

7,50

9,70

12,28

10,82

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΕΛ.

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως
και 20

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

22.795

2,83

24,08

11,17

13,38

14,06

13,24

10,77

6,50

2,96

0,89

0,13

0,00

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

1.851

43,27

25,61

3,13

2,65

3,03

2,49

2,27

3,30

3,40

4,05

4,05

2,76

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

22.636

52,83

30,34

3,72

3,28

2,30

2,21

1,80

1,28

0,99

0,67

0,41

0,17

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ

22.588

26,21

24,25

5,15

4,78

4,69

4,56

4,77

4,55

5,53

5,62

5,69

4,18

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ.

22.385

18,05

17,32

3,75

4,12

4,03

4,51

5,19

5,97

6,90

8,35

9,75

12,07

 

 

Pin It

Εκτύπωση