Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2020

Στατιστικά βαθμών πανελληνίων 2020
Εκτύπωση  
Pin It

Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΛΥΚΕΙΩΝ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τϋπου

10-07-20 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 21617 377 21994
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15193 95 15288
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 11020 72 11092
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23394 164 23558
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) 323 2 325
ΣΥΝΟΛΑ 71547 710 72257
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2269 51 2320
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3260 36 3296
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1322 18 1340
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) 132 4 136
ΣΥΝΟΛΑ 6983 109 7092

Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

Επίσης, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - --ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.-- - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 71.507 12.277 17,17 19.398 27,13 52.109 72,87
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 21.522 788 3,66 10.155 47,18 11.367 52,82
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 21.448 934 4,35 10.898 50,81 10.550 49,19
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 21.491 1.144 5,32 8.160 37,97 13.331 62,03
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 26.103 230 0,88 11.212 42,95 14.891 57,05
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 26.063 151 0,58 12.582 48,28 13.481 51,72
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 38.440 239 0,62 22.617 58,84 15.823 41,16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 10.982 24 0,22 3.102 28,25 7.880 71,75
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 23.228 205 0,88 10.394 44,75 12.834 55,25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 23.176 154 0,66 9.214 39,76 13.962 60,24

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΗΣΕΙΣ 0≤
ΒΑΘΜΟΣ
<5
5≤
ΒΑΘΜΟΣ
<10
10≤
ΒΑΘΜΟΣ
<11
11≤
ΒΑΘΜΟΣ
<12
12≤
ΒΑΘΜΟΣ
<13
13≤
ΒΑΘΜΟΣ
<14
14 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 16
16 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 17
17 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 19
19 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
<= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 21.610 3.821 17,68 728 3,37 4.687 21,69 2.080 9,63 2.482 11,49 2.808 12,99 2.833 13,11 2.505 11,59 1.832 8,48 1.098 5,08 445 2,06 105 0,49 7 0,03
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 21.522 788 3,66 3.745 17,40 6.410 29,78 1.384 6,43 1.381 6,42 1.318 6,12 1.366 6,35 1.366 6,35 1.322 6,14 1.282 5,96 1.099 5,11 680 3,16 169 0,79
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 21.448 934 4,35 6.363 29,67 4.535 21,14 694 3,24 644 3,00 648 3,02 718 3,35 780 3,64 940 4,38 1.170 5,46 1.602 7,47 1.915 8,93 1.439 6,71
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 21.491 1.144 5,32 3.317 15,43 4.843 22,54 916 4,26 853 3,97 859 4,00 819 3,81 793 3,69 902 4,20 941 4,38 1.171 5,45 1.625 7,56 4.452 20,72

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 11
11 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12

12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 13

13 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 14
14 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 16
16 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 17
17 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 19
19 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
<= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 15.190 2.666 17,55 234 1,54 2.400 15,80 1.630 10,73 2.112 13,90 2.370 15,60 2.302 15,15 1.948 12,82 1.230 8,10 659 4,34 252 1,66 50 0,33 3 0,02
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 15.148 127 0,84 2.792 18,43 3.494 23,07 744 4,91 688 4,54 746 4,92 779 5,14 827 5,46 779 5,14 881 5,82 1.013 6,69 1.054 6,96 1.351 8,92
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 15.133 84 0,56 2.517 16,63 4.861 32,12 992 6,56 973 6,43 926 6,12 882 5,83 918 6,07 864 5,71 851 5,62 662 4,37 494 3,26 193 1,28
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 15.171 152 1,00 2.047 13,49 2.980 19,64 767 5,06 871 5,74 861 5,68 1.022 6,74 1.029 6,78 1.188 7,83 1.182 7,79 1.037 6,84 1.002 6,60 1.185 7,81

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 11
11 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 13
13 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 14

14 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15

15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 16
16 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 17
17 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 19
19 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
<= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 23.367 3.751 16,05 1.376 5,89 8.404 35,97 3.118 13,34 3.165 13,54 2.765 11,83 2.079 8,90 1.342 5,74 739 3,16 284 1,22 79 0,34 14 0,06 2 0,01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 23.269 87 0,37 11.485 49,36 6.105 26,24 1.015 4,36 901 3,87 836 3,59 709 3,05 594 2,55 522 2,24 396 1,70 302 1,30 226 0,97 178 0,76
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 23.228 205 0,88 5.423 23,35 4.971 21,40 1.047 4,51 1.141 4,91 1.013 4,36 1.069 4,60 1.012 4,36 1.122 4,83 1.206 5,19 1.395 6,01 1.582 6,81 2.247 9,67
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 23.176 154 0,66 5.325 22,98 3.889 16,78 737 3,18 757 3,27 790 3,41 797 3,44 886 3,82 985 4,25 1.167 5,04 1.498 6,46 2.030 8,76 4.315 18,62

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 11
11 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 13
13 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 14
14 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 16
16 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 17
17 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 19
19 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
<= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 11.017 1.974 17,92 201 1,82 1.255 11,39 863 7,83 1.223 11,10 1.555 14,11 1.715 15,57 1.705 15,48 1.227 11,14 828 7,52 352 3,20 83 0,75 10 0,09
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 10.955 103 0,94 2.447 22,34 2.479 22,63 507 4,63 547 4,99 500 4,56 487 4,45 497 4,54 586 5,35 549 5,01 624 5,70 690 6,30 1.042 9,51
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 10.930 67 0,61 1.953 17,87 3.251 29,74 633 5,79 621 5,68 626 5,73 588 5,38 657 6,01 651 5,96 632 5,78 578 5,29 505 4,62 235 2,15
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 10.982 24 0,22 1.191 10,85 1.911 17,40 556 5,06 654 5,96 707 6,44 764 6,96 768 6,99 900 8,20 905 8,24 956 8,71 942 8,58 728 6,63

 

 

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - --ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.-- - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 11
11 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 13
13 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 14
14 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 16
16 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 17
17 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 19
19 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
<= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 6.976 975 13,98 124 1,78 723 10,36 396 5,68 641 9,19 808 11,58 978 14,02 1.097 15,73 1.036 14,85 751 10,77 350 5,02 63 0,90 9 0,13
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 508 0 0,00 125 24,61 204 40,16 26 5,12 25 4,92 26 5,12 28 5,51 24 4,72 26 5,12 10 1,97 8 1,57 4 0,79 2 0,39
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ο.Π. ΗΜ 2.243 56 2,50 135 6,02 946 42,18 205 9,14 183 8,16 183 8,16 137 6,11 141 6,29 130 5,80 93 4,15 56 2,50 30 1,34 4 0,18
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 2.108 5 0,24 271 12,86 422 20,02 136 6,45 155 7,35 129 6,12 137 6,50 123 5,83 123 5,83 113 5,36 128 6,07 154 7,31 217 10,29
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 2.217 179 8,07 472 21,29 659 29,72 99 4,47 107 4,83 111 5,01 102 4,60 94 4,24 81 3,65 120 5,41 143 6,45 147 6,63 82 3,70
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 2.233 17 0,76 184 8,24 401 17,96 135 6,05 128 5,73 138 6,18 145 6,49 136 6,09 152 6,81 166 7,43 230 10,30 255 11,42 163 7,30
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 2.709 67 2,47 1.350 49,83 613 22,63 108 3,99 98 3,62 98 3,62 85 3,14 91 3,36 88 3,25 73 2,69 56 2,07 32 1,18 17 0,63
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 3.227 35 1,08 364 11,28 930 28,82 166 5,14 156 4,83 183 5,67 154 4,77 177 5,48 149 4,62 173 5,36 179 5,55 249 7,72 347 10,75
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 2.877 15 0,52 514 17,87 818 28,43 160 5,56 178 6,19 188 6,53 187 6,50 169 5,87 180 6,26 164 5,70 154 5,35 126 4,38 39 1,36
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 1.260 44 3,49 346 27,46 310 24,60 66 5,24 71 5,63 48 3,81 42 3,33 47 3,73 51 4,05 64 5,08 63 5,00 79 6,27 73 5,79
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 1.225 7 0,57 347 28,33 233 19,02 43 3,51 36 2,94 40 3,27 49 4,00 57 4,65 57 4,65 57 4,65 78 6,37 84 6,86 144 11,76

 

Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2020

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

28-06-19 Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ήδη αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ
Ομάδα προσανατολισμού Αριθμός υποψηφίων
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 26180 311 26491
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30538 178 30716
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24233 195 24428
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) 293 2 295
ΣΥΝΟΛΑ 81244 686 81930

 

Επίσης, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από την Πέμπτη 4-7-2019 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει την Δευτέρα 15-7-2019 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

81.244

9.386

11,55

13.088

16,11

68.156

83,89

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

6.552

55

0,84

4.258

64,99

2.294

35,01

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

26.025

787

3,02

8.255

31,72

17.770

68,28

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24.818

69

0,28

7.518

30,29

17.300

69,71

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ

25.983

1.318

5,07

12.264

47,20

13.719

52,80

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ

15.338

102

0,67

4.820

31,43

10.518

68,57

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

45.552

344

0,76

27.800

61,03

17.752

38,97

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ

30.410

226

0,74

11.984

39,41

18.426

60,59

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ

30.368

142

0,47

12.791

42,12

17.577

57,88

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ

23.983

268

1,12

10.011

41,74

13.972

58,26

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ.

23.793

227

0,95

10.238

43,03

13.555

56,97

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως 20

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

26.180

2,30

13,16

6,67

8,60

11,23

13,19

14,11

13,35

9,90

5,75

1,63

0,12

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

4.935

37,59

25,13

3,38

3,04

3,38

3,28

3,63

3,00

4,17

4,56

4,50

4,34

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

26.025

5,48

26,24

8,41

9,36

9,00

8,93

8,77

8,25

7,36

5,36

2,43

0,41

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24.818

16,36

13,93

4,02

4,38

4,91

5,36

5,60

6,18

6,90

8,12

10,48

13,75

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ

25.983

22,87

24,33

4,85

4,98

4,95

5,01

5,33

5,95

6,09

6,59

6,30

2,74

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως 20

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

30.538

1,15

6,61

4,53

7,23

10,66

14,71

17,19

16,60

12,69

6,81

1,72

0,10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ

15.338

15,63

15,80

3,59

3,87

4,04

4,33

4,73

5,46

6,43

7,99

11,46

16,68

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

21.521

28,40

18,19

4,95

5,20

5,87

5,65

5,71

5,84

5,46

4,99

4,35

5,39

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ

30.410

14,66

24,75

5,69

5,28

5,72

6,11

6,33

6,07

6,06

6,61

6,44

6,29

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ

30.368

11,08

31,04

7,02

6,78

7,10

7,41

7,26

6,89

6,17

4,87

2,99

1,38

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως 20

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

24.233

3,92

23,30

10,19

11,97

13,39

13,26

11,21

7,50

3,75

1,23

0,27

0,01

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

1.617

48,73

23,19

2,41

2,84

2,66

2,54

2,66

3,09

3,90

2,35

2,72

2,91

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24.031

49,67

24,29

4,61

4,21

3,79

3,46

2,85

2,15

1,95

1,44

0,91

0,67

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ

23.983

22,93

18,81

3,95

3,86

4,09

4,21

4,34

4,96

5,19

6,99

8,80

11,87

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ.

23.793

22,25

20,78

4,56

4,92

5,06

5,28

5,96

5,87

6,52

6,58

7,00

5,22

 

Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019

Pin It

Εκτύπωση