edu.klimaka.gr

Κέντρο Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών ΚΕΠΛΗΝΕΤ / Επιλογή Υπευθύνων

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΕΠΛΗΝΕΤ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΕΠΛΗΝΕΤ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 5919/2018)

Αριθμ. 222084/ΓΔ4
Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και των περιπτ. α', ε' και στ' της παρ. 1, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98).
4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/05-11-2016) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθμ. 125401/Α6/23-07-2018 εισήγηση με θέμα: «Εισήγηση για τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)» της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη με αριθμ. 143000/Α6/04-09-2018 με θέμα: «Επισήμανση στην εισήγηση για τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/511/207272/Β1/30-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, ως υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Άρθρο 2
Τυπικά προσόντα

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ86, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της παρ. 2 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής

1. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια (αα) τίτλοι σπουδών, (ββ) γνώση ξένων γλωσσών, (γγ) επιμόρφωση, (δδ) διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, (εε) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και (στστ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια,

β) διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια (αα) διοικητική εμπειρία και (ββ) διδακτική εμπειρία,

γ) προσωπικότητα - γενική συγκρότηση.

2. Τα κριτήρια της παρ. 1 αποτιμώνται με σαράντα τέσσερις (44) μονάδες κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως και 6 της παρούσας.

Άρθρο 4
Επιστημονική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με δεκαέξι (16) μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Οι τίτλοι σπουδών αποτιμώνται κατ' ανώτατο όριο με εννέα (9) μονάδες, ως εξής:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: έξι (6) μονάδες,
 2. Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με την Πληροφορική: τρεις (3) μονάδες,
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  (αα) στην Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: τέσσερις (4) μονάδες ή
  (ββ) σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με την Πληροφορική: δύο (2) μονάδες,
 4. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: μία (1) μονάδα,
 5. Δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.): δύο (2) μονάδες.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2:

 1. σε περίπτωση σωρευτικής κατοχής τίτλων σπουδών των περιπτ. α' και β' μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος της περίπτ. α',
 2. η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των περιπτ.β' έως και ε' μοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο με επτά (7) μονάδες,
 3. τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται,
 4. σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που είχε αποτελέσει προσόν για τον αρχικό διορισμό.

4. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με μία και μισή (1,50) μονάδα, ως εξής:

 1. πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση): μία (1) μονάδα,
 2. πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση): ογδόντα εκατοστά (0,80) της μονάδας,
 3. πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 (καλή γνώση): εξήντα εκατοστά (0,60) της μονάδας,
 4. πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: μισή (0,50)μονάδα,
 5. πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: σαράντα εκατοστά (0,40) της μονάδας,
  στ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4:

 1. αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο,
 2. η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39).

6. Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

 1. βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): μισή (0,50) μονάδα,
 2. βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα,
 3. βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ' ανώτατο όριο.

7. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μοριοδοτούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαία προσόντα για το διορισμό.

8. Το διδακτικό - επιμορφωτικό έργο αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

 1. αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: μισή (0,50) μονάδα ανά εξάμηνο διδασκαλίας,
 2. συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ' ανώτατο όριο.

9. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως μία (1) μονάδα κατ' ανώτατο όριο.

10. Το συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια αποτιμώνται κατ' ανώτατο όριο με δύο και μισή (2,50) μονάδες, ως εξής:

 1. συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών/Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) που έχουν εκδοθεί με ISBN, ατομικά ή ομαδικά: μισή (0,50) μονάδα για κάθε βιβλίο και έως μία (1) μονάδα κατ' ανώτατο όριο,
 2. δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με την Πληροφορική και την εισαγωγή των Τ.Π.Ε./Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση σε επιστημονικά περιοδικά: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας για κάθε άρθρο και έως μία (1) μονάδα κατ' ανώτατο όριο,
 3. εισηγήσεις με περιεχόμενο σχετικό με την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. σε πρακτικά συνεδρίων που διοργανώνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: είκοσι εκατοστά (0,20) της μονάδας για κάθε εισήγηση και έως μία (1) μονάδα κατ' ανώτατο όριο,
 4. σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού) που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του, για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε./Νέων Τεχνολογιών: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας,
 5. συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. για τη σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών-Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση -εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης για την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. / Νέες Τεχνολογίες: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας και έως μισή (0,5) μονάδα κατ' ανώτατο όριο.

11. Για την εφαρμογή της παρ. 10, σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, βιβλίων ή άρθρων, καθώς και σε περίπτωση ομαδικής εισήγησης ή ομαδικής σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Άρθρο 5
Διοικητική - διδακτική εμπειρία

1. Το κριτήριο της διοικητικής - διδακτικής εμπειρίας αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με δέκα τέσσερις (14) μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Η διοικητική εμπειρία αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με τέσσερις (4) μονάδες, ως εξής:

 1. άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. αα' της περίπτ.α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ' ανώτατο όριο,
 2. άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. ββ' της περίπτ.α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μισή (0,50) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ' ανώτατο όριο,
 3. άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. γγ' της περίπτ.α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας ανά έτος και έως μία και μισή (1,50) μονάδες κατ' ανώτατο όριο,
 4. άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. δδ' της περίπτ.α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας ανά έτος και έως μία (1) μονάδα κατ' ανώτατο όριο.

3. Η διδακτική εμπειρία αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με δέκα (10) μονάδες, ως εξής:

 1. άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ. αα' της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος, πέραν των απαιτούμενων πέντε (5) ετών άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, και έως δέκα (10) μονάδες κατ' ανώτατο όριο,
 2. διδακτική υπηρεσία ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του άρθρου 14 του ν. 4547/2018 ή ως υπεύθυνος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.): μία (1) μονάδα ανά έτος και έως (4) μονάδες κατ' ανώτατο όριο,
 3. διδακτική υπηρεσία της περίπτ. ββ' της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, πλην της οριζόμενης στην περίπτ. β' της παρούσας παραγράφου: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ' ανώτατο όριο.

4. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου:

 1. όπου γίνεται αναφορά σε έτος, νοείται το σχολικό,
 2. χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο,
 3. χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 6
Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης αποτιμάται κατ' ανώτατο όριο με δέκα τέσσερις (14) μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

2. Κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συμμετοχή του υποψηφίου σε προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, η συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία, την οργάνωση και την αξιοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης (αίθουσες, εργαστήρια Πληροφορικής), η συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τον εξοπλισμό των αιθουσών/εργαστηρίων Πληροφορικής, οι συμμετοχές του σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων κλπ σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες, καθώς και οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε.

Άρθρο 7
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

2. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και, παράλληλα, αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

4. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σεσυνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή(CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης).Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικόσημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN).Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:
- αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας,
- ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

ενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβιβάζεται μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών τίθενται υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και διατηρούνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

6. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σε συνεδρίαση του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζει τους πίνακες. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6.

9. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, βάσει των κριτηρίων των περιπτ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3, καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τα λοιπά.

10. Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

11. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της περίπτ.γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καταρτίζει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3.

13. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επικυρώνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων. Οι πίνακες είναι ενιαίοι για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 8
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τοποθετούνται στο Τμήμα Πληροφορικής και ΝέωνΤεχνολογιών, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 1 της παρούσας αριθμός Υπευθύνων για την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται με την απόσπαση και τοποθέτηση υποψηφίων του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.

2. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ή εξάντλησης του πίνακα, οι σχετικές λειτουργικές ανάγκες καλύπτονται έως τη λήξη του σχολικού έτους με την απόσπαση και τοποθέτηση του αναλογούντος αριθμού εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 86, που διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 της παρούσας. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους, εκδίδεται νέα προκήρυξη για την επιλογή και τοποθέτηση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για το υπόλοιπο της θητείας και, εφόσον η σχετική διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων.

3. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους. Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την τοποθέτηση τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Άρθρο 9
Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών υπηρετούν στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

2. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:

 1. υποστηρίζει το έργο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογικών και
 2. β) έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

3. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:

α). υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο εργαστηριακό τους έργο,

β). παρέχει υποστήριξη είτε επιτόπια, είτε μέσω απομακρυσμένης βοήθειας, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (ticketing system) για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τ.Π.Ε. των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ). υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού,

δ). υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Για τα συστήματα αυτά προβαίνει σε αναλυτική καταγραφή αιτημάτων τεχνικής στήριξης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους,

ε). συνεργάζεται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. στη συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής (τοπικά δίκτυα Η/Υ, υπολογιστές, εκτυπωτές, κεντρικούς εξυπηρετητές (servers), παραμετροποίηση δρομολογητών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εγκατάσταση-διαχείριση-συντήρηση διακομιστών ιστού (web servers), διακομιστών αλληλογραφίας (mail servers) κ.τ.λ.),

στ) συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του Π.Σ.Δ. για τη συντήρηση ενεργητικού και παθητικού εξοπλισμού, την καλή λειτουργία και τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., με σκοπό την αδιάλειπτη πρόσβαση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο Διαδίκτυο και στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ζ) υποστηρίζει συντονιστικά τις δράσεις του Υπουργείου σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό και στο λογισμικό των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς του,

η) ενημερώνει, μέσω του Προϊσταμένου του, το Διευθυντή Εκπαίδευσης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών προβλημάτων των υποδομών και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ.,

θ) έχει την εποπτεία της ενημέρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων που αναπτύσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και σχετίζονται με δράσεις Τ.Π.Ε. των Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ι) επισκέπτεται τα σχολεία και τα Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής, εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογών Η/Υ και ενημερώνεται:
- αα) για την υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων,
- ββ) για τη χρήση και αξιοποίηση του εργαστηρίου και
- γγ) για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζονται,

ια) συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις υπηρεσίες τηλεματικής των σχολικών εργαστηρίων.

4. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

Άρθρο 10
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης του άρθρου 6 της παρούσας, ως εξής:

(...)

Άρθρο 11
Λοιπές διατάξεις - έναρξη ισχύος

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 Αντικαθιστά την αρ.πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

Καταργείται το αρ. 65864/Γ6/06 στο ΦΕΚ 980/2006

 

Σχετικά Άρθρα