ΦΕΚ 1564/2007 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΣ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β,Γ, ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 921/2007)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1564/2007 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1564
14 Αυγούστου 2007

Αριθμ. 85027/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).

Καταργήθηκε

με την υπ. αριθμ.28118/Γ2 (ΦΕΚ 426/2008)

Aριθμ. 85032/Γ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36620/ Γ2 / 30.3.2007 (ΦΕΚ 921, τ.Β΄, 8.6.2007) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ».

Καταργήθηκε

με την υπ. αριθμ.37596/Γ2 (ΦΕΚ 1131/2012)

Αριθμ. 85037/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄, Γ΄και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Καταρτήθηκε

με την υπ.αριθμ.37596/Γ2 (ΦΕΚ 1131/2012)

Αριθμ. 85040/Γ2
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Μετάβαση:

στο άρθρο με τα αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Β' τάξης των ΕΠΑΛ

Aριθμ. 85047/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

   

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1564/2007 με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.