ΦΕΚ 2843/2013 Απουσίες Μαθητών Λόγω Αιμοδοσίας

ΦΕΚ 2843/2013
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ
(Απουσίες μαθητών σε Αιμοδοσία)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2843
8 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ. 164510/Γ2
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών

Μετάβαση:

Στο άρθρο με το αναλυτικό κείμενο της αρ.πρωτ.164510/Γ2 περί των απουσιών για Αιμοδοσία

Περιεχόμενα:

Απαλοιφή των απουσιών για Αιμοδοσία από τη Φοίτηση των μαθητών Γυμνασίων - Λυκείων

Λήψη:

Του εγγράφου ΦΕΚ 2843/2013 με την αναφερόμενη απόφαση

Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

 

Pin It

Εκτύπωση