edu.klimaka.gr

Ν.3475/2006 Οργάνωση - Λειτουργία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ν.3475/2006 - ΦΕΚ 146/2006
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 146
13 Ιουίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3475
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Μετάβαση:

στο άρθο με Οργάνωση / Λειτουργία επαγγελματικής εκπαίδευσης

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΣΚΟΠΟΣ−ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Διάρθρωση
Άρθρο 3 Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Άρθρο 4 Οργάνωση − Λειτουργία − Περιεχόμενο Σπουδών
Άρθρο 5 - Φοίτηση − Εγγραφή
Άρθρο 6 Τίτλοι σπουδών − Ισοτιμία − Επαγγελματικά δικαιώματα
Άρθρο 7 Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 8 Ίδρυση − κατάργηση − μετατροπή − συγχώνευση
Άρθρο 9 Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Άρθρο 10 Οργάνωση − Λειτουργία − Περιεχόμενο Σπουδών
Άρθρο 11 Φοίτηση − Εγγραφή
Άρθρο 12 Τίτλοι σπουδών − Επαγγελματικά δικαιώματα
Άρθρο 13 Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές
Άρθρο 14 Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη − κατάργηση ειδικοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ -  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ−ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ−ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Άρθρο 15 Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα
Άρθρο 16 Γραφεία Εκπαίδευσης
Άρθρο 17 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ−ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ−ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 19 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 20 Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής
Άρθρο 21 Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 22 Λοιπές ρυθμίσεις
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28 Ισχύς

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 146/2006 με το Ν.3475/06

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα