edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 3133/2013 Αδειοδότηση Φορέων Εξετάσεων για Άδεια Τεχνικών Επαγγελμάτων

ΦΕΚ 3133/2013
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3133
10 Δεκεμβρίου 2013

Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4.
Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143)

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ.Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4.

Περιεχόμενα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1.Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Αδειοδοτούμενοι Φορείς Διενέργειας Εξετάσεων. Κριτήρια και Προϋποθέσεις Αδειοδότησης, Οργάνωση, Λειτουργία και Εσωτερικός Έλεγχος Φορέων.

Άρθρο 2. Κριτήρια και προϋποθέσεις αδειοδότησης φορέων διενέργειας εξετάσεων.

Άρθρο 3. Συλλογικό Όργανο ελέγχου της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του φορέα διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 4. Οργάνωση και λειτουργία των φορέων διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 5. Σύσταση εξεταστικών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 6. Προσόντα και επιμόρφωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 7. Ασυμβίβαστες ιδιότητες απαιτήσεις για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μελών των εξεταστικών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 8. Αρμοδιότητες εξεταστικής επιτροπής των φορέων διενέργειας εξετάσεων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Άρθρο 9. Οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας

Άρθρο 10. Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις και έκδοσης βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης

Άρθρο 11. Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 12. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Άρθρο 13. Τύπος και Περιεχόμενο Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης

Άρθρο 14. Χρήση λογότυπου των αδειοδοτημένων φορέων

Άρθρο 15. Κακή χρήση των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Διαδικασία Αδειοδότησης Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων Συγκρότηση και Τήρηση Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων

Άρθρο 16. Συγκρότηση και Τήρηση Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων

Άρθρο 17. Δικαιολογητικά και Διαδικασία Αδειοδότησης Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Διαδικασία και Τρόπος Διενέργειας Ελέγχου των Αδειοδοτημένων Φορέων

Άρθρο 18. Διαδικασία διενέργειας ελέγχων των αδειοδοτημένων φορέων

Άρθρο 19. Ανανέωση αδειοδότησης – Τροποποίηση υφιστάμενης αδειοδότησης

Άρθρο 20. Δημοσίευση και έναρξη ισχύος

Λήψη

του πρωτόυπου εγγράφου ΦΕΚ 3133/2013

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα