ΦΕΚ 859/2005 : ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥ)

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 859/2005
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 859
23 Ιουνίου 2005

Αριθμ.58410/Γ4
Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ)

Μετάβαση

στο άρθρο με τις εγκυκλίους και τα καθοριζόμενα για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Καταργήσεις

Καταργήθηκε από την Αρ.Πρωτ.Φ.6/304/75662/Γ1 (ΦΕΚ 1296/2014)

Καταργεί κάθε άλλη προηγούμενηκανονιστική πράξη με την οποία ρυθμίζονται διαφορετικά θέματα των Α.Δ.Υ. καταργείται.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 859/2005

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Pin It

Εκτύπωση