ΦΕΚ 1398/2015 Πρόσληψη -Αποδοχές Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης

Pin It

ΦΕΚ 1398/2015
- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΘΡΑΚΗΣ
- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1398
07 Ιουλίου 2015

Αριθμ. 101941/Θ1
Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο με αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής Ιεροδιδασκάλων

Παρατηρήσεις

Προηγούμενη σχετική απόφαση η υπ΄ αρ. πρωτ.35862/Α3/13-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ στο ΦΕΚ 639/2013

Αριθμ. 2/40386/ΔΕΠ
Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης.

Μετάβαση

στο άρθρο με τις μηνιαίες αποδοχές Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1398/2015

Pin It

Εκτύπωση