ΦΕΚ 1369/2009 Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΦΕΚ 1369/2009
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1369
9 Ιουλίου 2009

Αριθμ. Φ.253/75425/Β6

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.

Μετάβαση

στο άρθρο με τις αναλυτικές οδηγίες για τη δυνατότητα επίδειξης των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 2. Τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής της αίτησης των υποψηφίων.

Άρθρο 3. Συγκέντρωση αιτήσεων, διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 4. Όργανα διαδικασίας επίδειξης γραπτών δοκιμίων

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου 1369/2009

 

 


Εκτύπωση