ΦΕΚ 2064/2015 : Διάθεση Εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2064/2015
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2064
18 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμ. 146606/ΓΓ4 (1)
Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο για τις διαδικασίες διάθεσης εκπαιδετυικων σε Δημόσια ΙΕΚ

Περίληψη

Ορίζονται οι διαδικασίες για διαθέσεις εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2064/2015

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2015
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.