ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΙ - ΦΕΚ

ΦΕΚ 2499/2015 : Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ

Pin It

ΦΕΚ 2499/2015
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2499
19 Νοεμβρίου 2015

Αριθμ. 182667/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
(Καταργήθηκε)

Περίληψη

Αναλυτική αναφορά των μαθημάτων που μπορεί να διδάξει κάθε κλάδος/ειδικότητα εκπαιδευτικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Μετάβαση

Στις αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια

Στις αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

Καταργήσεις

Καταργήθηκε με την αρ.94588/Δ2 στο ΦΕΚ 1670/2016

Αριθμ. 182692/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου

Περίληψη

Αναφέρονται οι αναθέσεις σε εκπαιδευτικούς των μαθημάτων Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στα Επαγγελματικά Λύκεια

Μετάβαση

στο άρθρο με τις αναθέσεις στα ΕΠΑΛ

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2499/2015

 

Pin It