Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 1489/2016 Τομείς - Ειδικότητες Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 1489/2016
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1489
26 Μαΐου 2016

Αριθμ. Φ20/82041/Δ4
Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο με το περιεχόμενο της Φ20/82041/Δ4 σχετικά με τους τομείς και τις ειδικότητες στα επαγγελματικά λύκεια

Περιεχόμενα


Άρθρο 1. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Άρθρο 2. Αντιστοιχία Τομέων με τις Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Άρθρο 3. Διαδικασία Κατάταξης των μαθητών στους Τομείς και τις Ειδικότητες

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1489/2016

Μαρούσι, 20 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση