ΦΕΚ 3529/2016 : Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 3529/2016
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3529
1 Νοεμβρίου 2016

Αριθμ. Φ7/179513/Δ4
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της Φ7/179513/Δ4 περί οργάνωσης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Περιεχόμενα

Άρθρο 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3529/2016

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση