ΦΕΚ 3392/2017 : Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 3392/2017
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3392
27 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμ. 151/159838/Α5
Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018.

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο με αναλυτικά τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Τομέα και Ειδικότητα των Επαγγελματικών Λυκείων

Περίληψη

Καθορίζονται τα πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα ανά Τομέα και Ειδικότητας σε Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικών Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3392/2017

Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση