edu.klimaka.gr

Ν.4210/2013: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Άδειες - Πειθαρχικό)

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/2013)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 254
21 Νοεμβρίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις
Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας

Άρθρο 2. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 3. (σ.σ. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών...)

Άρθρο 4. Εκπαιδευτικές άδειες (σ.σ. κατάργηση της χορήγησης νέων αδειών)

Άρθρο 5. Άδειες εξετάσεων (σ.σ. μέχρι 10 ημέρες ετησίως)

Άρθρο 6. Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα

Άρθρο 8. Ζητήματα αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 9. Συμμετοχή του Α.Σ.Ε.Π. στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 10. Προθεσμίες του άρθρου 35 του ν. 4024/2011

Άρθρο 11. Τροποποίηση των άρθρων 80, 81, 82, και 93 του ν. 4172/2013

Άρθρο 12. Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολυτέκνων υπαλλήλων

Άρθρο 13 Επικύρωση εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία

Άρθρο 14. Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 15. Δυνητική αργία

Άρθρο 16. Αναστολή της αργίας

Άρθρο 17. (σ.σ. ενστάσεις κατά αποφάσεων Πειθαρχικών Προϊσταμένων)

Άρθρο 18. Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 19. Τροποποίηση του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 20. Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008

Άρθρο 21. Ζητήματα υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.

Άρθρο 22. Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ

Άρθρο 23. Τροποποίηση του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4057/2012 (Α΄ 54)

Άρθρο 24. Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997

Άρθρο 25. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26. Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 27.

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32. Στελέχωση ΜΕΑ ΟΟΣΑ με επιτόπιο προσωπικό

Άρθρο 33. Στελέχωση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Άρθρο 34. Θέματα αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Άρθρο 35. Θέματα εκκαθάρισης θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Άρθρο 36. Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα