ΦΕΚ 1789/1999 : ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1789/1999 - Φ.10/20/Γ1/708

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1789
28 Σεπτεμβρίου 1999

 

Μετάβαση στο
πλήρες κείμενο

Αριθ. Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων Σχετ. Αριθμ. Φ2/37/Γ1/1124/8.12.94 (ΦΕΚ 930/14.12.94 τ.Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας.

Περιεχόμενα

1. Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)

2. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ).

Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα σπουδών Τάξεων Υποδοχής ΙΙ

Προετοιμασίες για ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
1. Τάξη Υποδοχής Ι
2. Τάξη Υποδοχής ΙΙ
3. Φοίτηση σε Φροντιστηριακό Τμήμα (Φ.Τ.)
4. Λειτουργία Φροντιστηριακού Τμήματος.
5. Πρόγραμμα σπουδών Φροντιστηριακού Τμήματος
6. Έναρξη λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων.
7. Διδακτικό προσωπικό
8. Εποπτεία - Παιδαγωγική Καθοδήγηση
9. Διοικητικές ρυθμίσεις

Λήψη πρωτοτύπου

ΦΕΚ 1789/1999 περί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.