edu.klimaka.gr

Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΙΕΚ Τουρισμού

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΙΕΚ Τουρισμού

Αριθμ. 24218
Καθορισμός καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29) και ιδίως την παρ. 7β) του άρθρου 24.
2. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 254).
3. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007, Α’ 26) (Υπαλληλικός Κώδικας).
4. Τον ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού (Α’ 16).
5. Το κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 157).
7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
9. Την υπ’ αρ. 4817/8.7.2023 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 4407).
10. Την υπ’ αρ. 16918/30.8.2022 κοινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Υφυπουργού Τουρισμού «Μετατροπή Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού του ν. 4763/ 2020»(Α’ 254).
11. Την υπ’ αρ. 19421/11.10.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 5454).
12. Την υπ’ αρ. 4010/6.6.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών - σπουδαστών και καταρτιζόμενων του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 919).
13. Την υπ’ αρ. 16802/667/27.08.2010 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345/2010 και Β’2431/2021).
14. Tο άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
15. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επιφέρουν δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, βάσει της υπ’ αρ. 4626/06.03.2023 εισήγησης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού του άρθρου 24 του ν. 3105/2003, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού δυνάμει της παρ. 1β του άρθρου 4 του ν. 4109/2013, διέπεται ως προς τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, το παρεχόμενο έργο, το ωράριο απασχόλησης, τη διαδικασία για την παροχή του ιδιωτικού έργου και το πειθαρχικό δίκαιο, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Η λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού διέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ν. 3105/2003 (Α’ 29) και του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Άρθρο 2
Δικαιώματα εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού δικαιούται να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των Ι.Ε.Κ. (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, διαδίκτυο κ.λπ.).

2. Όλα τα μέλη του μόνιμου Ε.Π. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στα συλλογικά όργανα των Ι.Ε.Κ. και του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Τα μέλη του μόνιμου Ε.Π. έχουν δικαίωμα στη διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση.

4. Σε περίπτωση διοργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης από το Υπουργείο Τουρισμού ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εξειδικευμένους φορείς για το Υπουργείο, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών σε όλο το προσωπικό των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.

5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις για παρεκκλίσεις των καταρτιζομένων από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού καθώς και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας εκάστου Ι.Ε.Κ. Τουρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 3
Έργο, καθήκοντα και υποχρεώσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο κατά περίπτωση) των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού έχει υποχρέωση να παρέχει διδακτικό και διοικητικό έργο, ως ακολούθως:

1. Διδακτικό έργο.

Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 • Τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των καταρτιζομένων.
 • Τη διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση των καταρτιζομένων καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.
 • Την ανάθεση και αξιολόγηση ατομικών και συλλογικών εργασιών και εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Την καθοδήγηση των καταρτιζομένων για την άσκησή τους σε χώρους εργασίας.
 • Την ενημέρωση των καταρτιζόμενων για θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σχετίζονται με μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου.
 • Την ανάθεση σε εβδομαδιαία βάση αναγκαίων ωρών για επίβλεψη και σωστή συντήρηση των εργαστηρίων, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων, 01 Μαγειρικής (εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ), 01 Ζαχαροπλαστικής (εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ), σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτηρίου.

2. Διοικητικό έργο.

Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 • Τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.
 • Τη συμμετοχή σε Επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας της σχολής.
 • Την υποβοήθηση του έργου του μόνιμου διοικητικού προσωπικού ανάλογα με τις διοικητικές ανάγκες των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού, όπως προσδιορίζονται από τον/ τη Διευθυντή/ντρια της κάθε σχολής.
 • Τη συμμετοχή στις επιτροπές για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.

3. Καθήκοντα εκπαιδευτικών.

1. Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:

 1. Να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, παρέχοντας σε τακτική βάση στους/στις καταρτιζόμενους/ες το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δύνανται να αναρτούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού, προτείνοντας σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε Οδηγούς Κατάρτισης και τηρώντας τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 2. να ενημερώνουν τα υπηρεσιακά έγγραφα (απουσιολόγιο, βιβλία ύλης κ.ά.),
 3. να χρησιμοποιούν τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθημάτων σεβόμενοι τους κανόνες λειτουργίας αυτών και
 4. να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς.

2. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας, στην ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων εξειδικευμένης επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισής τους, καθώς και στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην υποστήριξη και την ενίσχυση του ρόλου των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας στον τομέα του τουρισμού. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη βασίζεται στη συνεχή επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού.

Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης διενεργείται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τον/τη Διευθυντή/ρια, τον/την Υποδιευθυντή/ρια και τους/τις καταρτιζόμενους/ες του Ι.Ε.Κ.. Η ανάλυση των αξιολογήσεων απόδοσης εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σημεία στην απόδοση των εκπαιδευτικών και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης. Οι άξονες αξιολόγησης είναι: α) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. β) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού ως προς τη συνέπεια στις υποχρεώσεις του/της. γ) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού ως προς την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. δ) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού ως προς τη σχέση του/της με τους/τις καταρτιζόμενους/ες.

3. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη χρήση ερωτηματολογίων τα οποία αναπτύσσονται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και επεξεργάζονται από τη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον Διευθυντή κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, ο οποίος συντάσσει έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε εκπαιδευτικού, η οποία αποστέλλεται στον/στην Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και στη Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ίδιου Υπουργείου. Η έκθεση αποτίμησης καταχωρείται στο προσωπικό μητρώο κάθε εκπαιδευτικού που τηρείται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικού της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης.

4. Ενέργεια ή συμπεριφορά εκπαιδευτικού που προσβάλλει τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού ή τους καταρτιζόμενους ή διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Κ. καταγράφεται από τον/τη Διευθυντή/ρια του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού ως περιστατικό στο Ημερολόγιο Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. και ο/η Διευθυντής/ρια ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), με ανάλογη εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς.

4. Εποπτεία πρακτικής άσκησης

Ως πρακτική άσκηση ορίζεται η περίοδος που προβλέπεται στον Οδηγό Κατάρτισης εκάστης ειδικότητας στο τέλος κάθε διδακτικού έτους κατά το οποίο ο/η καταρτιζόμενος/η εκτελεί την πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή μετά τη λήξη της θεωρητικής διδασκαλίας των μαθημάτων και μέχρι την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου ή της διενέργειας επαναληπτικών εξετάσεων, τα μέλη του Ε.Π. έχουν την υποχρέωση εποπτείας της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που άπτονται του τουριστικού τομέα, σύμφωνα με τους όρους και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Συνοπτικά στην εποπτεία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της παρουσίας του/της ασκούμενου/ης, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον/τη Διευθυντή/ντρια της εκπαιδευτικής μονάδας για όποιο θέμα κρίνεται αναγκαίο.

5. Συνοδοί σε εκπαιδευτικές επισκέψεις- εκδρομές

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού συνοδεύουν τους/τις καταρτιζόμενους/ες σε εκπαιδευτικές επισκέψεις - εκδρομές ιδίως όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διδασκαλίας μαθήματος που διδάσκουν και έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος.

6. Ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθυντών/ντριών και των Υποδιευθυντών/τριών των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού:

Α. Οι Διευθυντές/ριες των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού είναι αρμόδιοι για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας της οποίας προΐστανται. Ειδικότερα, οι Διευθυντές/ριες ασκούν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Έχουν τη γενική ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. και σε αυτό το πλαίσιο, εποπτεύουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη διοικητική λειτουργία του.

β) Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με πλήρη και λεπτομερειακή καταχώριση των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ..

γ) Έχουν την ευθύνη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητάς τους.

δ) Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού, εντύπως ή και ηλεκτρονικώς και οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Τουρισμού, για τη ρύθμιση κάθε ειδικού θέματος αρμοδιότητάς τους.

ε) Διαχειρίζονται και επιλύουν κρίσεις και κρίσιμες καταστάσεις.

στ) Μεριμνούν για την εξασφάλιση συνθηκών συνεργασίας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.

ζ) Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις σύνδεσης του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού με το διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και με την αγορά εργασίας, οι οποίες προάγουν τους σκοπούς της επαγγελματικής κατάρτισης.

η) Ενημερώνονται, διαρκώς, για τα προγράμματα της Ε.Ε. και διεθνή προγράμματα, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι καταρτιζόμενοι/ες.

θ) Σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με υπηρεσίες και επαγγελματικούς ή παραγωγικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ι) Αναθέτουν στους εκπαιδευτικούς των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτά που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.

ια) Αξιολογούν μετά το πέρας κάθε εξαμήνου κατάρτισης τους/τις εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τον/την Υποδιευθυντή/ρια.

ιβ) Προβαίνουν στη διερεύνηση κάθε κρίσιμου ζητήματος και ιδίως στην εξέταση καταγγελιών που γίνονται σε βάρος διοικητικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων, ελέγχουν την αξιοπιστία τους και αποφασίζουν για την ενδεχόμενη άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων τους.

ιγ) Εκπροσωπούν το Ι.Ε.Κ. και υπογράφουν κάθε έγγραφο, σύμβαση, μνημόνιο συνεργασίας.

ιδ) Τοποθετούν τους/τις καταρτιζόμενους/ες σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για την πρακτική τους άσκηση.

ιε) Καθορίζουν τα προγράμματα εποπτείας, συντονίζουν, διασφαλίζουν την ποιότητα και αξιολογούν την πρακτική άσκηση.

Β. Ο/Η Υποδιευθυντής/ρια του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού αναπληρώνει τον/τη Διευθυντή/ρια όταν αυτός/ή ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο/η υποδιευθυντής/ρια, τότε ο/η Διευθυντής/ ρια αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ. και ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ριας. Ο/Η Υποδιευθυντής/ρια ασκεί ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της διεξαγωγής της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού έργου και τη σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος μετά από σχετική ανάθεση του Διευθυντή.

β) Είναι υπεύθυνος/η για τη διαρκή και άμεση ενημέρωση του/της Διευθυντή/ριας για θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.

γ) Μεριμνά ειδικώς για την απρόσκοπτη εκτέλεση των αποφάσεων του/της Διευθυντή/ριας.

δ) Επιλαμβάνεται ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. και μεριμνούν για την άμεση και ομαλή διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική ή τη διοικητική λειτουργία.

ε) Μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μεριμνά για τη συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων.

Άρθρο 4
Ωράριο απασχόλησης μόνιμου Ε.Π.

1. Ο/Η Διευθυντής/τρια του I.E.K. Τουρισμού δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα, η υπηρεσία του όμως λογίζεται παράλληλα και διδακτική. Ο/Η Υποδιευθυντής/ ντρια του Ι.Ε.Κ. μπορεί, ύστερα από σχετική απόφαση του Διευθυντή, να ασκεί διδακτικά καθήκοντα, τα οποία δεν μπορεί να ξεπερνούν τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ι.Ε.Κ..

2. Ο/Η Διευθυντής/τρια του I.E.K. Τουρισμού υπέχει ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας κατά τις ώρες λειτουργίας της. Ο/Η Διευθυντής/ ντρια παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας.

3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού οφείλει να παρευρίσκεται στη σχολή προκειμένου να παρέχει κάθε μορφής διδακτικό και διοικητικό έργο που του/της ανατίθεται. Οι ώρες παροχής διδακτικού έργου ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985. Η ανάθεση του είδους και των ωρών διδακτικού έργου πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής μονάδας και κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας.

4. Ο έλεγχος της παρουσίας των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού, των Υποδιευθυντών/ντριών και των Διευθυντών/ντριών των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας σε ημερήσιο παρουσιολόγιο ή και με σύστημα ωρομέτρησης, που αποστέλλεται καθημερινά στη Διεύθυνση Διοικητικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

5. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού οφείλουν να παρευρίσκονται για την εκτέλεση διοικητικού έργου που τους έχει ανατεθεί καθώς και για την άσκηση των καθηκόντων τους ως εποπτών της πρακτικής άσκησης.

6. Ειδικότερα, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των τακτικών μελών Ε.Π. ως επόπτες πρακτικής άσκησης, παράλληλα με την τυχόν ανάγκη παροχής διοικητικού έργου, καθορίζεται απασχόληση δέκα (10) εργάσιμων ημερών ανά μήνα, οι οποίες θα κατανέμονται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου.

7. Τα μέλη του Ε.Π. δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.3528/2007. Πάσης φύσεως λοιπές άδειες ρυθμίζονται βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

8. Στις εξεταστικές περιόδους, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού (Β’ 5454), οι ώρες εξέτασης και επιτήρησης των μελών Ε.Π. θεωρούνται ως ώρες διδασκαλίας.

Άρθρο 5
Ιδιωτικό έργο

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Τουρισμού, τα μέλη του μόνιμου Ε.Π. μπορούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους κατά το ωράριο εργασίας τους, κατ’ αναλογία του άρθρου 31 (άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή) του ν. 3528/2007. Η παροχή διδακτικού έργου σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24 ώρες) μηνιαίως.

Άρθρο 6
Πειθαρχικό δίκαιο μελών Ε.Π.

Τα μέλη του μόνιμου Ε.Π. των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού, ως υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, υπάγονται στα Πειθαρχικά Συμβούλια που συγκροτούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και για κάθε θέμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου του ν. 3528/2007.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Τουρισμού
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Σχετικά Άρθρα