edu.klimaka.gr

Λειτουργία Επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2201/202

Αριθμ. Φ.153/ 67750/A5 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ.Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 (Β΄ 422) υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610 (Α΄ 70).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,… και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33).
7. Την υπ΄ αρ. Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 (Β΄ 422) υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ΄ αρ. Φ.153/146454/Α5/20.9.2019 (Β΄ 3612) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
9. Την υπ΄ αρ. Φ22/75401/Δ4/10.5.2018 (Β΄ 1664) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.Φ22/107970/Δ4/28.6.2018 (Β΄ 2637), Φ22/105626/Δ4/1.7.2019 (Β΄ 2779) και Φ22/18418/Δ4/7.2.2020 (Β΄ 453) όμοιές της.
10. Την αριθμ. Φ22/134291/Δ4/8.8.2018 (Β΄ 3520) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».
11. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940 Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, … και εφεξής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ΄ αρ. 221893/Β1/27.12.2016/Β΄ 4268 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)…..», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αρ. 95206/Β1/7.6.2017 (Β΄ 1995) κοινή υπουργική απόφαση.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Την υπ΄ αρ. Φ1/Γ/250/66328/Β1/01.06.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ»,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της Φ.151/24463/Β6/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 422) ως εξής:

«Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης - αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 422/2009

Αριθμ. Φ. 151/24463/Β6
Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29−Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ−Β−40) υπουργική απόφαση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς».
3. Την υπ’ αριθμ. 11276/Γ2 (ΦΕΚ 2057−Β)/23.10.2007 υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19−170, ΚΑΕ 515),

αποφασίζουμε:

Συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργανα, που είναι αναγκαία για τη διαδικασία, την οργάνωση και διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τη λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών κέντρων, τις επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή οργάνωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατόχων Απολυτηρίου των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), η οποία αποτελείται:

α) Από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της Κ.Υ του ΥΠ.Ε.Π.Θ

β) Από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ ή τον προϊστάμενο του τμήματος Β της ίδιας Δ/νσης ή άλλον εκπ/κό αποσπασμένο στη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης.

γ) Από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ή της Δ/νσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή προϊστάμενο τμήματος των δύο αυτών Δ/νσεων.

Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενενήντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς υπάλληλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την επικουρία της επιτροπής.

2. Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του αρχείου των υποψηφίων, η προετοιμασία των εξετάσεων, η αποστολή του αναγκαίου υλικού για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα, η έκδοση οδηγιών προς τις επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών και η επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν κατά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, και γενικά η οργάνωση για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 2
Επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών

1. Συνιστάται σε κάθε Γραφείο Επαγγελματικής Εκπ/σης ή Δ/νση ΔΕ, επιτροπή συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφοίτων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) και αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ.

Την επιτροπή αποτελούν ο προϊστάμενος του Γραφείου ΕΕ ή αν δε λειτουργεί Γραφείο ΕΕ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δ.Ε., ως Πρόεδρος, δύο (2) μέλη και ο Γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας μπορεί να είναι εκπ/κοί λειτουργοί Δ.Ε. ή διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφείου Ε.Ε. ή της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από 100 και μέχρι 150 ορίζεται και τρίτο μέλος, πάνω από 150 και μέχρι 200 και τέταρτο μέλος , πάνω από 200 και μέχρι 270 ορίζεται και πέμπτο μέλος, πάνω από 270 και μέχρι 340 έκτο μέλος. Για κάθε 100 επιπλέον υποψηφίους ορίζεται και ένα (1) επιπλέον μέλος.

Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται από τον οικείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή τον Δ/ντή Δ.Ε.

2. ΄Εργο της επιτροπής είναι:

α) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η ηλεκτρονική παραλαβή των μηχανογραφικών δελτίων με τα ατομικά στοιχεία και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, η σύνταξη ονομαστικής κατάστασης των υποψηφίων που υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο,

β) Η παροχή κάθε βοήθειας, υπόδειξης ή διευκρίνισης στους υποψηφίους για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου,

γ) Η εκτύπωση πρόχειρου αντιγράφου για τον έλεγχο από τον υποψήφιο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων και των ατομικών του στοιχείων και η διόρθωση των λαθών σύμφωνα με τις υποδείξεις του υποψηφίου,

δ) Η εκτύπωση τριών αντιγράφων του μηχανογραφικού δελτίου που υποβλήθηκε και, μετά την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της επιτροπής και τον υποψήφιο, η παράδοση του ενός από αυτά στον υποψήφιο, η φύλαξη του άλλου στο αρχείο της μέχρι το τέλος Μαϊου του επόμενου έτους και η αποστολή του τρίτου στη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΠΘ.

ε) Η αποστολή στην επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, σε ηλεκτρονική μορφή, των αντιγράφων των μηχανογραφικών δελτίων των προτιμήσεων των υποψηφίων, καθώς και η παροχή κάθε πληροφορίας ή στοιχείου που θα της ζητηθεί από την Επιτροπή αυτή κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων.

Άρθρο 3
Επιτροπές εξεταστικών κέντρων− Επόπτες εξετάσεων−Επιτηρητές

1. Συνιστάται σε κάθε εξεταστικό κέντρο Επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του οικείου ΕΠΑΛ, ως πρόεδρο, και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου ή άλλου ΕΠΑΛ με βαθμό Α΄, τέσσερις (4) καθηγητές Δ.Ε., ως μέλη, εκ των οποίων δύο είναι χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων. Γραμματέας και βοηθός γραμματέα ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. Η επιτροπή επικουρείται στο έργο της από ένα καθηγητή Δ.Ε. για την διακίνηση των γραπτών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα και από τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και μέχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα (180), τρίτος και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180), τέταρτος βοηθός γραμματέας.

Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται απ’ τον οικείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή το Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε

2. Ο Δ/ντής Δ.Ε ή ο προϊστάμενος του Γραφείου Ε.Ε ορίζει καθηγητές Δ.Ε. ως επιτηρητές των Ε.Κ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Για κάθε αίθουσα εξέτασης αναλογούν δύο (2) επιτηρητές, οι οποίοι κατανέμονται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμετώπιση προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες και ένας (1) επιπλέον επιτηρητής.

3. Τη γενική εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου ΕΕ και εφ΄ όσον δεν υπάρχει, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολικό συγκρότημα στο οποίο λειτουργεί το Εξεταστικό Κέντρο, o οποίος εκτελεί καθήκοντα επόπτη των εξετάσεων. Ο επόπτης των εξετάσεων ορίζει έναν καθηγητή ΔΕ ή διοικητικό υπάλληλο για την επικουρία του έργου της εποπτείας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο πρόεδρος κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος είναι σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α΄.

Άρθρο 4
Επιτροπές Βαθμολογικών κέντρων

1. Συνιστάται σε κάθε βαθμολογικό κέντρο επιτροπή που αποτελείται από:

α) Ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α΄, ως πρόεδρο.

β) Σχολικούς συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε. ΕΠΑΛ με βαθμό Α΄, ως μέλη, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18), ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να βαθμολογηθούν στο Β.Κ. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Τα μέλη του Β.Κ. πρέπει να προέρχονται από κλάδους σχετικούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι καθηγητές ΔΕ πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα .

Τροποποίηση από Αριθμ. Φ.153/ 67750/A5
«Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης - αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία».

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται:

α) Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε Β.Κ., ο οποίος στη συνέχεια ορίζει τα μέλη της επιτροπής Β.Κ., καθώς και τους αναγκαίους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης ή Γραφείου Ε.Ε., και κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην τελευταία τάξη του ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία. Οι καθηγητές− αναβαθμολογητές πρέπει να έχουν διδάξει το μάθημα το τελευταίο σχολικό έτος.

Ως αναβαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και Σχολικοί Σύμβουλοι ή Δ/ντές ΕΠΑΛ.

Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι ή καθηγητές Δ.Ε. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος από εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό για κάθε τετρακόσια πενήντα (450) γραπτά δοκίμια που βαθμολογούνται στο Β.Κ.

β) Οι διευθύνσεις Δ.Ε. ή τα γραφεία Ε.Ε., τα γραπτά δοκίμια των οποίων θα βαθμολογούνται σε Β.Κ. το οποίο πρέπει να εδρεύει σε άλλη περιφέρεια.

Άρθρο 5
Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εξετάζονται στα βαθμολογικά κέντρα ή σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής εξέτασης, η οποία αποτελείται από:

 1. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ή Ειδικού Εξεταστικού κέντρου (Ε.Ε.Κ), ως Πρόεδρο.
 2. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία ως εξεταστές−βαθμολογητές.
 3. Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή – τρίτο βαθμολογητή.

Ο καθηγητής πρέπει να έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά το τελευταίο σχολικό έτος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε ή διοικητικός υπάλληλος.

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι την ίδια μέρα εξέτασης είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας. Για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους μπορεί να ορίζεται ένας ακόμη βοηθός γραμματέας.

2. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.

3. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
O οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

4. α.Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του προέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ.

β. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών − εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.

Άρθρο 6
Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) ΕΠΑΛ

1. Συγκροτείται η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) καθώς και εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄), η οποία αποτελείται από τους:

α) Τον Πρόεδρο ή ένα Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή ένα μέλος ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή ΕΠ των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως πρόεδρο.

β) Δύο Σχολικούς Συμβούλους, ένα του κλάδου ΠΕ2 και ένα του κλάδου ΠΕ3.

γ) Μέχρι τέσσερα μέλη ΕΠ /ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικούς Συμβούλους κλάδων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ή καθηγητές Δ.Ε. Οι καθηγητές πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και να δίδαξαν τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, των παρακάτω αναφερομένων κλάδων της παραγράφου 2. Ένας εκ των μελών ΕΠ του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

δ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον προϊστάμενο του τμήματος Β΄ της ίδιας Διεύθυνσης ή άλλο εκπαιδευτικό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αποσπασμένο στην ίδια Διεύθυνση.

ε) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλης Δ/νσης ή διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α΄ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματέα ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ ή καθηγητές Δ.Ε.

2. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρεις (3) εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους.

Οι εισηγητές μπορεί να είναι μέλη ΕΠ− ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδων σχετικών με το μάθημα που εξετάζεται ή Εκπαιδευτικοί ΔΕ ΕΠΑΛ, μόνιμοι ή αναπληρωτές. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές Εκπ/κοί Δ.Ε για συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που δίδαξαν το μάθημα αυτό. Ο ένας τουλάχιστον από τους εισηγητές πρέπει να είναι καθηγητής Δ.Ε ΕΠΑΛ των παρακάτω κλάδων και να έχει διδάξει το μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία ως ακολούθως:

 • Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, του κλάδου ΠΕ2 Φιλόλογοι
 • Για το μάθημα των Μαθηματικών, του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικοί

Για τα μαθήματα ειδικότητας οι ακόλουθοι κλάδοι:

 • Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32) ή ΠΕ12.11, ΠΕ17.10.
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17(02,06,10) ή ΤΕ01.02
 • Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ 17(02,06,10) ή ΤΕ 01.04
 • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ,του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10) ή ΤΕ01.04
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32) ή ΤΕ01 (02,03)
 • Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ή ΠΕ12(06,10),ΠΕ17(04,08,10), ΤΕ01.06
 • Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)
 • Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14(01,06) ή ΠΕ 14.02, ΠΕ18 (10,11)
 • Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06) ή ΠΕ 18 (07, 10, 21, 25)
 • Στοιχεία Αιματολογίας−Αιμοδοσίας του κλάδου ΠΕ14.01, ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06, 02), ΠΕ18.10, ΤΕ01.29
 • Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή ΠΕ18.09
 • Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30) ή ΠΕ18(13,14,15,17), ΤΕ01(32,33)
 • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36) ΤΕ01.36
 • Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ 14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12, 13, 14, 30)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)
 • Διαμόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18 (12, 15, 16, 30), ΤΕ01.32
 • Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30) ή ΤΕ01 (32,33)
 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, του κλάδου ΠΕ12(01, 02, 03), ΠΕ17 (01,05,11)
 • Οικοδομική, του κλάδου ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)
 • Γραφιστικές Εφαρμογές, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) ή ΤΕ01.14
 • Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) ή ΤΕ1.14
 • Δομημένος Προγραμματισμός, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08), ΤΕ01.13
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) ή ΠΕ12.05
 • Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, του κλάδου ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) ή ΠΕ12.05, ΤΕ01.07
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, ΠΕ18(35,40)
 • Ναυσιπλοϊα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ή ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ’ τάξης).
 • Μεταφορά Φορτίων, του κλάδου ΠΕ 18.23 ή ΠΕ12.07, ΠΕ18.31
 • Μηχανές Πλοίου Ι ,του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23
 • Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12(04,07), ΠΕ17(02,06)

3. Ο ορισμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται μετά από γνώμη των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ προκειμένου για τα μέλη του ΕΠ και μετά από γνώμη του ΚΥΣΔΕ, προκειμένου για Σχολικούς Συμβούλους ή εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

4. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της. Εφόσον η συνεδρία αφορά την επιλογή θεμάτων η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκτός των παραπάνω τακτικών μελών παρευρίσκονται και οι δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές του εξεταζόμενου μαθήματος.

5. Οι οριζόμενοι εισηγητές μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων μόνο κατά τη συνεδρίαση επιλογής θεμάτων για το μάθημα για το οποίο ορίστηκαν εισηγητές ή αν κληθούν ειδικά από τον Πρόεδρο.

6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα.

7. Η Κ.Ε έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την γενική εποπτεία των εξετάσεων , την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, την αποστολή τους στα Εξεταστικά Κέντρα, την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών και γενικά τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των διαδικασιών και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων .

8. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλληλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής

1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής αποτελούμενη από :

α) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο προϊστάμενο ή υπάλληλο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α΄ .

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλο υπάλληλο των διευθύνσεων αυτών με βαθμό Α΄

γ) Έναν προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο προϊστάμενο ή υπάλληλο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α΄.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων η οποία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

3. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενενήντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλληλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο, της ορθής καταχώρισης των βαθμών και τον υπολογισμό των μορίων επιλογής.

Άρθρο 8

Οι επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων, Βαθμολογικών Κέντρων, Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι αρμόδιες και για τις εξετάσεις καθώς και τη βαθμολόγηση των μαθημάτων ειδικότητας κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα