Συμμετοχή σε Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίου Τύπου

03-04-17 Επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προκειμένου να μην αδικηθούν υποψήφιοι/ες, που αναγκάζονται να απέχουν από τις εξετάσεις λόγω  σοβαρού προβλήματος υγείας, το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για υποψηφίους/ες που ασθενήσουν σοβαρά και δεν μπορέσουν να προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου σε κάποιο ή κάποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι διαφορές του νέου συστήματος επαναληπτικών σε σχέση με το παλιό σύστημα είναι οι εξής:

α) Οι νέες επαναληπτικές προσφέρονται όχι μόνο για τους/τις υποψήφιους/ες των ΓΕΛ αλλά και των ΕΠΑΛ.

β) Προσφέρονται και στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ, τα οποία μέχρι σήμερα αποκλείονταν, αφού οι επαναληπτικές αφορούσαν μόνο στα μαθήματα που συνδέονταν με το απολυτήριο Λυκείου.

γ) Οι νέες επαναληπτικές μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ασθένειας που απαιτεί πολλές μέρες για την ανάρρωση, γιατί πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και όχι λίγες μέρες μετά τις κανονικές πανελλαδικές.

δ) Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών θα εξετασθούν αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των εξετάσεων του Ιουνίου.
 Πρόκειται για μια διαδικασία εντελώς διακριτή, δηλαδή οι υποψήφιοι/ες διαγωνίζονται για ξεχωριστό αριθμό θέσεων. Έτσι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα βάσει των δικαιολογητικών τους να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές, εφόσον το ζητήσουν, διαγωνίζονται σε όλα τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση του Φεβρουαρίου και όχι μόνο σε όσα απουσίασαν. Ο/η υποψήφιος/α που τυχόν απουσιάσει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα οφείλει να δηλώσει εντός ορισμένης προθεσμίας αν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση θέσης από τη γενική κατηγορία των υποψηφίων και να διεκδικήσει θέση από το ειδικό ποσοστό των ασθενών.

ε) Προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων των επαναληπτικών σε κάποιο τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν σε αυτές τις εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η νομοθετική ρύθμιση που περιγράφηκε παραπάνω επιδιώκει:

•  να διασφαλίσει την ισονομία και την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

•  να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε όσους/ες το έχουν πραγματική διαπιστωμένη ανάγκη,

•  να διαφυλάξει το κύρος του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, εξασφαλίζοντας τη νομική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και θέτοντας αυστηρές προϋποθέσεις, τόσο για την υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή διάταξη, όσο και για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

• να μη θίξει το συμφέρον των υποψηφίων των πανελλαδικών της αρχικής εξεταστικής περιόδου. 

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι θα δημοσιευτεί συμπληρωματική υπουργική απόφαση για τον αριθμό των εισακτέων στα τμήματα τριτοβάθμιας για τους/τις υποψήφιους/ες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου. Με σεβασμό στην αγωνία των νέων που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις και αναγνωρίζοντας ότι η πρόβλεψη του νόμου (νόμου ψηφισμένου από την προηγούμενη κυβέρνηση) να ανακοινώνεται ο αριθμός εισακτέων τον Μάρτιο δεν παρέχει έγκαιρα στους/στις υποψηφίους/ες τις αναγκαίες πληροφορίες, αποφασίστηκε να κατανεμηθεί σε δύο χρόνια η μείωση που ανακοινώθηκε σε ορισμένα τμήματα στις 14 Μαρτίου, δηλαδή φέτος θα πραγματοποιηθεί το ήμισυ της μείωσης και του χρόνου το υπόλοιπο ήμισυ.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προετοιμασία των υποψηφίων μας.

 

 


 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 


Αρ.Πρωτ.55477/Γ2/13-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
-----
Πληροφορίες: Α. Βάρλα - Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242
Φαξ: 210 344 3390

ΘΕΜΑ: «Επαναληπτικές εξετάσεις»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 1 του Π.Δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107Α) : «Η εισαγωγική πρόταση και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής:

Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου

α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημοσίου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/54386/Β6/11-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β
email: lampos(AT)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος
Τηλ. 210 344 2702-3
Fax: 210 344 2098

ΘΕΜΑ: Επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε το Π.Δ. 41/2011 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107 Α/9-5-2011 και για διευκόλυνσή σας, σας το επισυνάπτουμε. Με το Π.Δ. αυτό τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2006 "μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις".

Εφιστούμε την προσοχή στις αλλαγές που ισχύουν από φέτος και συγκεκριμένα:

1) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για λόγους ασθενείας θα εκδίδονται από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Δημόσιο Κέντρο Υγείας

2) Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε αποκλειστική προθεσμία το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος και

Το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά τις 25-5-2011, αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις αυτές.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΝΗ ΓΩΡΟΥ

(σ.σ. Προβλέπεται επίσης η εξέταση σε εξεταστικά κέντρα Αθηνών και Θεσ/νίκης και σε περίπτωση ύπαρξης αρκετών υποψηφιών αυτής της κατηγορίας, τη δημιουργία εξεταστικών κέντρων και σε άλλες πόλεις της χώρας)

Pin It

Εκτύπωση