edu.klimaka.gr

Εισαγωγή Αθλητών με Διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4068/2021

Αριθμ. Φ.153/104159/Α5
Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Α’ 120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).
2. Τις διατάξεις της περ. α παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 210), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).
6. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 30 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181).
8. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α’ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α’ του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/19-03-2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 544), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/41772/Β6/11-04-2012 (Β’ 1291) όμοια.
11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).
12. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το ’’νέο’’ σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
13. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 (Β’ 1904 και Β 1940) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί πρόσβασης αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων (Β’ 1904).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/544/102927/Β1/24-08-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ισχύει και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ξεκινά κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην αίτηση ο αθλητής θα πρέπει να δηλώσει μια εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά ως αθλητής αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά οι αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, στην αίτησή τους δηλώνουν και το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων που επιθυμούν να εισαχθούν. Οι αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. δηλώνουν σε αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν. Οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες θα δηλώνουν, εφόσον επιθυμούν, αντί της μίας εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και τις δύο διακρίσεις.

β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή ακριβούς αντιγράφου της υπουργικής απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του αθλητή με μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατηγορία και η χρονολογία της διάκρισης, καθώς και η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης. Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, δύο τέτοια δικαιολογητικά, ένα για κάθε διάκριση.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

2. Η επιλογή των αθλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 γίνεται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, με βάση τον τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την δήλωση στην αίτηση συμμετοχής με τη σχολή που επιθυμούν να εισαχθούν.

3. Η επιλογή των λοιπών αθλητών γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. 1-7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και της περ. γ της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους. Οι εν λόγω αθλητές κρίνονται για εισαγωγή στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους και με βάση τις διατάξεις του ν. 4777/2021. Δεν κρίνονται για εισαγωγή σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, στο οποίο έχουν ήδη εισαχθεί με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, καθώς και στα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

4. Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες εισαγομένων αθλητών σε τμήματα, ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών.

1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ253/133030/Α5/12-10-2020 (Β΄ 4486) υπουργικής απόφασης σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. Εάν ο επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος, με την ίδια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνει το τμήμα ή σχολή Α.Ε.Ι. που είναι ήδη εγγεγραμμένος και ταυτόχρονα αιτείται τη διαγραφή του από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο τμήμα.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 (Β’ 1920) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2021.

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα