edu.klimaka.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑ-ΚΔΑΥ ΦΕΚ 902/2005

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑ-ΚΔΑΥ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 902/2005)

Αριθμ. Γ6/60442
Καθορισμός διαδικασίας επιλογής του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των ΚΔΑΥ και των ΣΜΕΑ. Κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 35παρ. 2 περίmωση Α του ν.1556/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις των άρθρου 3 παραγρ. 4 και 4 περ. Β παραγρ. 1, 2 και4 του 2817/2000 ΦΕΚ 78/Α) «Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3) Την αριθ. 1/27.1.2005 πράξη του παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν ποοκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζομε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης των κλάδων του Ειδικού Εκπ/κού προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των ΚΔΑΥ και των ΣΜ ΕΑ., τον αριθμό των θέσεων κατά κλάδο, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των διοριζόμενων ως ακολούθως:

Α. Διαδικασία Επιλογής

1. Η πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσίκού (Ε.Β.Π.) γίνεται με επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες με τη φροντίδα της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ και περιλαμβάνει:

α) Τις θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν κατά κλάδο και το ποσοστό ειδικών κατηγοριών

β) Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και άλλα προσόντα που υπόκεινται σε μοριοδότηση σύμφωνα με την απόφαση αυτή.

γ) Τα απαιτούμενα να υποβληθούν με την αίτηση δικαιολογητικά.

δ) Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και την υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

Β. Κριτήρια επιλογής

Β.1 Για το Ειδικό Εκπ/κό Προσωπικό.

Κατά την επιλογή του Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

I. Κριτήρια που μοριοδοτούνται

α) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, μονάδες έξι (6).

Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις Ανθρωπιστικές επιστήμες μονάδες τέσσερις (4)

β) κατοχή μεταmυχιακού τίτλου φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην ειδικότητα του κλάδου
της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος μονάδες (4).

γ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στις Ανθρωπιστικές επιστήμες, μονάδες δύο (2)
Οι μεταπτχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.ΑΤΑ.Π.(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.

δ) Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε αντικείμενο που έχει σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, μισή (0,5) μονάδα για κάθε ένα εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε) Μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον έτους στις παιδαγωγικές επιστήμες σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μία (1) μονάδα

στ) Άλλα πτυχία μία (1) μονάδα

ζ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μία (1) μονάδα.

η) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0,5) μονάδα

θ) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μία (1) μονάδα

ι) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0, 5) μονάδα

Στις ξένες γλώσσες μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος

ια) Συγγραφικό έργο σε θέματα της ειδικότητάς του ή εκπαιδευτικού περιεχομένου, (επιστημονικά βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) μονάδες μηδέν μέχρι τέσσερις (0 έως 4)
Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδιο είναι το ΥΣΕΕΠ.

ιβ) Γονείς ή αδέλφια ατόμων με αναπηρία 67% δύο (2) μονάδες,

ιγ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από δημόσιο φορέα μία (1) μονάδα

ιδ) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 για κάθε έτος.

11. Κριτήρια που συνεκτιμώνται:

Συμμετοχή του υποψηφίου σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη μέχρι έξι (6) μονάδες

Στις περιmώσεις ισοβαθμίας υπολογίζεται η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου.

Β.2. Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Κατά την επιλογή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Κριτήρια που μοριοδοτούνται

α) Ο Βαθμός mυχίου ή απολυτηρίου μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του 15.

β) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία μονάδες τέσσερις (4)

β) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς πολύτεκνοι μονάδες τρεις (3)

γ) Οι υποψήφιοι που έχουν αδέλφια με αναπηρία μονάδες δύο(2)

δ) Για κάθε έτος προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα μία μονάδα για κάθε έτος και μέχρι πέντε (5)
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

11 Κριτήρια που συνεκτιμώνται:

Η ικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες,που διαπιστώνεται με προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μέχρι πέντε (5) μονάδες.

Γ. Επιλογή και τοποθέτηση

1. Το ΥΣΕΕΠ σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός μηνός από τη λήψη των αιτήσεων, αποφασίζει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται.

Στη συνέχεια καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής κατά κλάδο, στους οποίους παραθέτει το σύνολο των μονάδων τις οποίες λαμβάνει κάθε υποψήφιος από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου για τους οποίους προβλέπεται και mυχίοτης ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕτΕ καταρτίζει δύο αλφαβητικούς πίνακες κατά κλάδο. Έναν πίνακα για τους έχοντες mυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και ένα δεύτερο πίνακα για τους μη έχοντες τέτοιο πτυχίο.

Στους ανωτέρω πίνακες αναγράφεται δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο χαρακτηρισμός ΑΜΕΑ ή Συγγενής ΑΜΕΑ.

Τέλος ορίζει την ημερομηνία προσέλευσης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.

2. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάθε υποψηφίου το ΥΣΕΕΠ εξετάζει τις τυχόν αντιρρήσεις των υποψηφίων, επαναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες των μοριοδοτουμένων κριτηρίων και καταγράφει τη βαθμολογία κάθε μέλους επί των συνεκτιμωμένων κριτηρίων η οποία κατατίθεται αιτιολογημένα και ενυπόγραφα.

Τελική βαθμολογία για κάθε συνεκτιμώμενο κριτήριο είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μελών του Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται της επιλογής.

3. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης το ΥΣΕΕΠ καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων κατά κλάδο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ 1 β της περίπτωσης Γ της απόφασης αυτής, βάσει του συνολικού αριθμού των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι από τα μοριοδοτούμενα και συνεκτιμώμενα κριτήρια και αναρτώνται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ.

Επί ίδιων προσόντων προτιμώνται οι υποψήφιοι που είναι συγγενείς 1 ου και 2ου Βαθμού και σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες και αν δεν υπάρχουν η σειρά καθορίζεται από το βαθμό του βασικού πτυχίου και επί ίδιου πτυχίου με κλήρωση παρουσία των ισοβαθμησάντων.

4. Επί των πινάκων δίνετα δέκα ημέρες προθεσμία για τυχόν ενστάσεις από τους υποψήφιους. Με την παρέλευση της δοθείσης προθεσμίας των ενστάσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το ΥΣΕΕΠ για εξέταση των ενστάσεων.

Στη συνέχεια συντάσσει τους οριστικούς πίνακες.

Οι ανωτέρω οριστικοί πίνακες κυρώνονται από τον/ην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή τους.

5. Μετά την κύρωση των πινάκων το ΥΣΕΕΠ προβαίνει στην τοποθέτηση των διοριστέων σε θέσεις των ΣΜ ΕΑ και των ΚΔΑΥ που έχουν προκηρυχθεί βάσει της σειράς προτίμησής τους και των ποσοστών που ορίζονται στην παρ.2 περ. Β' του άρθρου 4του ν.2817/2000.

Σε περίπτωση δήλωσης προτίμησης μιας θέσης από περισσότερους του ενός υποψηφίους, προηγείται αυτός με τις περισσότερες μονάδες και επί ισοψηφίας, ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, επί ίδιου βαθμού πτυχίου βάσει του χρόνου κτήσης του βασικού πτυχίου και επί δεύτερης ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2005

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα